Nagbibigay ang IRS ng Mga Pagsasaayos ng inflation ng Buwis para sa Taong Buwis 2021

 • Ang karaniwang pagbabawas para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa.
 • Ang karaniwang pagbabawas para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa.
 • Ang maximum na kinita na Kita sa halaga ng Credit ay $ 6,728 para sa mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis na mayroong tatlo o higit pang mga kwalipikadong anak.
 • Para sa mga plano sa cafeteria na pinapayagan ang pagdala ng mga hindi nagamit na halaga, ang maximum na halaga ng pagdadala ay $ 550.

Inihayag ng Serbisyo sa Panloob na Kita para sa taong buwis 2021 ang taunang pagsasaayos ng inflation para sa higit sa 60 mga probisyon sa buwis, kabilang ang mga iskedyul ng rate ng buwis at iba pang mga pagbabago sa buwis. Pamamaraan sa Kita 2020-45 nagbibigay ng mga detalye tungkol sa taunang pagsasaayos na ito.

Mga highlight ng pagbabago sa Pamamaraan sa Kita 2020-45: Ang Pinagsama-samang Batas sa Pag-apply para sa 2020 ay tumaas ang halaga ng minimum na buwis sa pagdaragdag para sa kabiguang mag-file ng isang tax return sa loob ng 60 araw mula sa takdang araw. Simula sa mga pagbalik na dapat bayaran makalipas ang Disyembre 31, 2019, ang bagong karagdagang buwis ay $ 435 o 100 porsyento ng halagang dapat bayaran sa buwis, alinman ang mas mababa, isang pagtaas mula sa $ 330. Ang $ 435 na karagdagang buwis ay aakma para sa implasyon.

Ang mga pagsasaayos sa taon ng buwis na 2021 na inilarawan sa ibaba ay karaniwang nalalapat sa mga pagbabalik ng buwis na inihain noong 2022.

Ang mga item sa buwis para sa taong buwis 2021 ng pinakamalaking interes sa karamihan sa mga nagbabayad ng buwis ay nagsasama ng mga sumusunod na halaga ng dolyar:

 • Ang karaniwang pagbabawas para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file para sa taong buwis 2021 ay tumataas sa $ 25,100, mas mataas sa $ 300 mula sa naunang taon. Para sa mga nag-iisang nagbabayad ng buwis at may-asawa na mga indibidwal na magkahiwalay na pagsasampa, ang karaniwang pagbawas ay tumataas sa $ 12,550 para sa 2021, hanggang $ 150, at para sa mga pinuno ng sambahayan, ang karaniwang pagbawas ay $ 18,800 para sa taong buwis 2021, hanggang $ 150.
 • Ang personal na exemption para sa taon ng buwis 2021 ay mananatili sa 0, tulad ng para sa 2020; ang pag-aalis ng personal na exemption ay isang probisyon sa Tax Cuts and Jobs Act.
 • Mga Marginal na Rate: Para sa taon ng buwis 2021, ang nangungunang rate ng buwis ay mananatiling 37% para sa mga indibidwal na solong nagbabayad ng buwis na may kita na higit sa $ 523,600 ($ 628,300 para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file). Ang iba pang mga rate ay:
  35%, para sa mga kita na higit sa $ 209,425 ($ 418,850 para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa);
  32% para sa mga kita na higit sa $ 164,925 ($ 329,850 para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa);
  24% para sa mga kita na higit sa $ 86,375 ($ 172,750 para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa);
  22% para sa mga kita na higit sa $ 40,525 ($ 81,050 para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa);
  12% para sa mga kita na higit sa $ 9,950 ($ 19,900 para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa). Ang pinakamababang rate ay 10% para sa mga kita ng mga solong indibidwal na may kita na $ 9,950 o mas mababa ($ 19,900 para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file).
 • Para sa 2021, tulad ng sa 2020, 2019 at 2018, walang limitasyon sa mga itemised deductions, dahil ang limitasyon na iyon ay tinanggal ng Tax Cuts and Jobs Act.
 • Ang halimbawang Alternatibong Minimum na Buwis sa Buwis para sa taong buwis 2021 ay $ 73,600 at nagsisimulang mag-phase out sa $ 523,600 ($ 114,600 para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file na kung kanino ang exemption ay nagsisimulang mag-phase out sa $ 1,047,200). Ang halaga ng exemption sa 2020 ay $ 72,900 at nagsimulang mag-phase out sa $ 518,400 ($ 113,400 para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file kung kanino nagsimula ang exemption na i-phase out sa $ 1,036,800).
 • Ang taon ng buwis na 2021 maximum na Kumita ng Kita sa halaga ng Credit ay $ 6,728 para sa mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis na mayroong tatlo o higit pang mga kwalipikadong anak, mula sa kabuuang $ 6,660 para sa taon ng buwis 2020. Naglalaman ang pamamaraan sa kita ng isang talahanayan na nagbibigay ng maximum na Kinita na Kita ng Kredito na halaga para sa iba pang mga kategorya, kita mga threshold at phase-out.
 • Para sa taon ng buwis 2021, ang buwanang limitasyon para sa kwalipikadong benepisyo sa fringe ng transportasyon ay mananatiling $ 270, tulad ng buwanang limitasyon para sa kwalipikadong paradahan.
 • Para sa mga nabuwisang taon simula sa 2021, ang limitasyon sa dolyar para sa mga pagbawas sa suweldo ng empleyado para sa mga kontribusyon sa kalusugan na may kakayahang umangkop sa mga kaayusan sa paggastos ay mananatiling $ 2,750. Para sa mga plano sa cafeteria na pinapayagan ang pagdala ng mga hindi nagamit na halaga, ang maximum na halaga ng pagdadala ay $ 550, isang pagtaas na $ 50 mula sa mga nabubuwisang taon simula sa 2020.
 • Para sa taon ng buwis 2021, ang mga kalahok na may saklaw na sarili lamang sa isang Medical Savings Account, ang plano ay dapat magkaroon ng taunang maibabawas na hindi mas mababa sa $ 2,400, mas mataas sa $ 50 mula sa taon ng buwis 2020; ngunit hindi hihigit sa $ 3,600, isang pagtaas ng $ 50 mula sa taon ng buwis 2020. Para sa saklaw na sarili lamang, ang maximum na halaga ng gastos sa labas ng bulsa ay $ 4,800, mas mataas sa $ 50 mula sa 2020. Para sa taon ng buwis 2021, ang mga kalahok na may saklaw ng pamilya, ang sahig para sa taunang maibabawas ay $ 4,800, mas mataas mula sa $ 4,750 sa 2020; gayunpaman, ang nababawas ay hindi maaaring maging higit sa $ 7,150, mas mataas sa $ 50 mula sa limitasyon para sa taon ng buwis 2020. Para sa saklaw ng pamilya, ang limitasyon sa gastos sa labas ng bulsa ay $ 8,750 para sa taon ng buwis 2021, isang pagtaas ng $ 100 mula sa taon ng buwis 2020.
 • Para sa taon ng buwis 2021, ang nababagay na halaga ng kabuuang kita na ginamit ng magkasamang mga filer upang matukoy ang pagbawas sa Lifetime Learning Credit ay $ 119,000, mula sa $ 118,000 para sa taon ng buwis 2020.
 • Para sa taon ng buwis 2021, ang pagbubukod ng kita sa dayuhang kinita ay $ 108,700 hanggang sa $ 107,600 para sa taon ng buwis 2020.
 • Ang mga estima ng mga decedents na namatay sa panahon ng 2021 ay may pangunahing halaga ng pagbubukod na $ 11,700,000, mula sa kabuuang $ 11,580,000 para sa mga lupain ng decedents na namatay noong 2020.
 • Ang taunang pagbubukod para sa mga regalo ay $ 15,000 para sa kalendaryo taon 2021, tulad ng para sa taon ng kalendaryo 2020.
 • Ang maximum na pinapayagan na kredito para sa mga pag-aampon para sa taon ng buwis 2021 ay ang halaga ng mga kwalipikadong gastos sa pag-aampon hanggang sa $ 14,440, mula sa $ 14,300 para sa 2020.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot