Nilalayon ng Inpormasyon ng Tulong sa Nagbabayad ng Buwis na Tulungan ang Mga Pinansyal na Naapektuhan ng COVID-19

  • Ang IRS ay nagpapalawak ng mga pagpipilian sa nagbabayad ng buwis para sa paggawa ng mga pagbabayad at iba pang mga paraan upang malutas ang utang sa buwis.
  • Dalawang mga highlight ng Taxpayer Relief Initiative ay kinabibilangan ng:
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na kwalipikado para sa isang panandaliang plano sa pagbabayad ay maaaring magkaroon ng hanggang 180 araw upang malutas ang kanilang mga pananagutan sa buwis sa halip na 120 araw.
  • Nag-aalok ang IRS ng kakayahang umangkop para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na pansamantalang hindi matugunan ang mga tuntunin sa pagbabayad ng isang tinanggap na Alok sa Kompromiso.

Sinuri ng IRS ang mga aktibidad sa koleksyon nito upang makita kung paano ito makakapagbigay ng kaluwagan para sa mga nagbabayad ng buwis na may utang sa buwis ngunit nahihirapan sa pananalapi dahil sa pandemya. Ang ahensya ay nagpapalawak ng mga pagpipilian sa nagbabayad ng buwis para sa paggawa ng mga pagbabayad at iba pang mga paraan upang malutas ang utang sa buwis.

Ang mga nagbabayad ng buwis na may utang sa buwis ay laging may mga pagpipilian upang makakuha ng tulong sa pamamagitan ng mga plano sa pagbabayad at iba pang mga tool mula sa IRS. Ang bagong IRS Taxpayer Relief Initiative ay lumalawak sa mga tool na iyon.

Ang binagong mga pamamaraan sa pagkolekta na nauugnay sa COVID ay makakatulong sa mga nagbabayad ng buwis, lalo na ang mga mayroong tala ng pagsasampa ng kanilang mga return at pagbabayad ng kanilang buwis sa tamang oras.

Narito ang mga highlight ng Taxpayer Relief Initiative:

  • Ang mga nagbabayad ng buwis na kwalipikado para sa isang panandaliang plano sa pagbabayad ay maaaring magkaroon ng hanggang 180 araw upang malutas ang kanilang mga pananagutan sa buwis sa halip na 120 araw.
  • Nag-aalok ang IRS ng kakayahang umangkop para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na pansamantalang hindi matugunan ang mga tuntunin sa pagbabayad ng isang tinanggap na Alok sa Kompromiso.
  • Awtomatikong idaragdag ng IRS ang ilang mga bagong balanse sa buwis sa mga umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install, para sa mga nagbabayad ng buwis sa indibidwal at negosyo na nawala sa negosyo.
  • Ang ilang mga kwalipikadong indibidwal na nagbabayad ng buwis na may utang na mas mababa sa $ 250,000 ay maaaring mag-set up ng Mga Kasunduan sa Pag-install nang hindi nagbibigay ng isang pahayag sa pananalapi kung sapat ang kanilang buwanang panukala sa pagbabayad.
  • Ang ilang mga indibidwal na nagbabayad ng buwis na may utang lamang para sa taon ng buwis sa 2019 at may utang na mas mababa sa $ 250,000 ay maaaring kwalipikado upang mag-set up ng isang Kasunduan sa Pag-install nang walang abiso ng federal tax lien na inihain ng IRS.
  • Ang mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis na may umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install ng Direct Debit ay maaaring magamit ang sistemang Kasunduan sa Pagbabayad sa Online upang magmungkahi ng mas mababang buwanang halaga ng pagbabayad at mabago ang mga takdang petsa ng pagbabayad.

Karagdagang mga tool upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na may utang sa buwis:

Pansamantalang pagkaantala ng koleksyon - Maaaring makipag-ugnay ang mga nagbabayad ng buwis sa IRS upang humiling ng isang pansamantalang pagkaantala ng proseso ng koleksyon. Kung natukoy ng IRS na ang isang nagbabayad ng buwis ay hindi maaaring magbayad, maaari nitong antalahin ang pagkolekta hanggang sa mapabuti ang kondisyong pampinansyal ng nagbabayad ng buwis.

Nag-aalok sa Kompromiso - Ang ilang mga nagbabayad ng buwis ay kwalipikado upang bayaran ang kanilang singil sa buwis para sa mas mababa sa halagang dapat bayaran nila sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang Alok sa Kompromiso. Upang matukoy ang pagiging karapat-dapat, gamitin ang Nag-alok sa Kumpromise Pre-Qualifier kasangkapan Ngayon, ang IRS ay nag-aalok ng karagdagang kakayahang umangkop para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na pansamantalang hindi matugunan ang mga tuntunin sa pagbabayad ng isang tinanggap na alok sa kompromiso.

Kaluwagan mula sa mga parusa - Makatuwirang sanhi ng tulong ay magagamit para sa mga nagbabayad ng buwis na may kabiguang mag-file, magbayad at magdeposito ng mga parusa. Unang beses kaluwagan sa pagpapabawas ng parusa ay magagamit din sa kauna-unahang pagkakataon na ang isang nagbabayad ng buwis ay napapailalim sa isa o higit pa sa mga parusa sa buwis na ito.

Maraming mga nagbabayad ng buwis na humihiling mga plano sa pagbabayad, kasama na ang Mga Kasunduan sa Pag-install, maaaring mag-apply sa pamamagitan ng IRS.gov.

Ang mga ganitong uri ng kaluwagan ay hindi awtomatiko. Kailangang humiling ang mga Taypayer ng tulong sa pagbabayad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa numero sa kanilang balanse na paunawa o pagtugon sa sulat.

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot