Paalala sa Pagtatapos ng Taon - Ang Mga Pinalawak na Pakinabang sa Buwis ay Makatutulong sa Mga Indibidwal at Negosyo na Magbigay sa Charity Sa panahon ng 2020

  • Bagong pagbawas para sa mga taong hindi nag-itemize.
  • Hanggang sa 100% na limitasyon sa mga karapat-dapat na kontribusyon sa cash na ginawa ng mga itemizer noong 2020.
  • Ang limitasyon sa corporate ay tumaas sa 25% ng kita na maaaring mabuwisan.

Ipinapaliwanag ng Serbisyo sa Panloob na Kita kung paano makakatulong ang pinalawak na mga benepisyo sa buwis sa parehong mga indibidwal at negosyo na magbigay sa charity bago magtapos ang taong ito.

Ang Batas ng Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act, na naisabatas noong nakaraang tagsibol, ay may kasamang apat na pansamantalang pagbabago sa buwis na idinisenyo upang matulungan ang mga tao at mga negosyong nagbibigay sa charity ngayong taon. Narito ang isang rundown ng mga pangunahing pagbabago.

Bagong pagbawas para sa mga taong hindi nag-itemize

Ang mga indibidwal na naghalal na kumuha ng karaniwang pagbabawas sa pangkalahatan ay hindi maaaring mag-claim ng isang pagbawas para sa kanilang mga kontribusyon sa kawanggawa. Gayunpaman, pinahihintulutan ng Batas ng CARES ang mga indibidwal na ito na mag-claim ng isang limitadong pagbawas sa kanilang mga pagbabalik ng tax ng federal na 2020 para sa mga kontribusyon na cash na ginawa sa ilang mga kwalipikadong organisasyon ng kawanggawa at inaangkin pa rin ang karaniwang pagbawas. Halos siyam sa 10 mga nagbabayad ng buwis ngayon ang kumukuha ng karaniwang pagbawas at maaaring maging kwalipikado.

Sa ilalim ng pagbabagong ito, ang mga indibidwal na ito ay maaaring mag-angkin ng isang "sa itaas ng linya" na pagbawas hanggang sa $ 300 para sa mga kontribusyon na cash na ginawa sa mga kwalipikadong charity sa panahon ng 2020. Ang maximum na pagbawas sa itaas na linya ay $ 150 para sa mga may-asawa na indibidwal na nagsasampa ng magkakahiwalay na pagbabalik.

Bagaman kwalipikado ang mga cash na kontribusyon sa karamihan ng mga samahang mapagkawanggawa, ang mga ginawa alinman sa pagsuporta sa mga samahan o upang maitaguyod o mapanatili ang isang pinayuhang pondo ng donor, ay hindi. Ang mga kontribusyon na cash na isinasagawa mula sa mga nakaraang taon ay hindi kwalipikado, o ang karamihan sa mga kontribusyon sa cash sa mga trust ng natitirang charity. Sa pangkalahatan, ang pondo na pinapayuhan ng donor ay isang pondo o account kung saan ang isang donor ay maaaring, dahil sa pagiging isang donor, payuhan ang pondo sa kung paano ipamahagi o mamuhunan ang mga halagang hawak sa pondo. Ang isang sumusuporta sa samahan ay isang kawanggawa na nagsasagawa ng mga exemption na layunin sa pamamagitan ng pagsuporta sa iba pang mga naibukod na samahan, karaniwang iba pang mga charity sa publiko. Tingnan ang Pub. 526 para sa karagdagang impormasyon sa mga uri ng mga samahan na kwalipikado.

Kabilang sa mga kontribusyon sa cash ang mga ginawa sa pamamagitan ng tseke, credit card o debit card pati na rin ang mga halagang naipon ng isang indibidwal para sa hindi nabayaran na mga gastos sa labas ng bulsa na may kaugnayan sa mga serbisyo ng boluntaryong indibidwal sa isang kwalipikadong samahan ng kawanggawa. Hindi kasama sa mga kontribusyon sa cash ang halaga ng mga serbisyong bolunter, security, item sa bahay o iba pang pag-aari.

Nadagdagang mga limitasyon sa mga halagang mababawas ng mga negosyo para sa ilang naibigay na imbentaryo ng pagkain.

Hanggang sa 100% na limitasyon sa mga karapat-dapat na kontribusyon sa cash na ginawa ng mga itemizer noong 2020

Napapailalim sa ilang mga limitasyon, ang mga indibidwal na tumutukoy sa item ay maaaring mag-claim ng isang pagbawas para sa mga kontribusyon sa kawanggawa na ginawa nila sa mga kwalipikadong mga organisasyon ng kawanggawa. Ang mga limitasyong ito sa pangkalahatan ay mula sa 20% hanggang 60% ng naayos na kabuuang kita ng isang indibidwal ("AGI") at nag-iiba ayon sa uri ng kontribusyon at uri ng samahang pangkawanggawa. Halimbawa, ang isang kontribusyon na cash na ginawa ng isang indibidwal sa isang kwalipikadong pampublikong charity sa pangkalahatan ay limitado sa 60% ng AGI ng indibidwal. Ang labis na mga kontribusyon ay maaaring isulong hanggang sa limang taon ng buwis.

Pinahihintulutan ng Batas sa CARES ang pagpili ng mga indibidwal na mag-apply ng isang nadagdagang limitasyon, hanggang sa 100% ng kanilang AGI, para sa mga kwalipikadong kontribusyon ("Nadagdagang Limitasyong Indibidwal"). Ang halalan ay ginawa sa batayan ng kontribusyon-sa-kontribusyon. Ang mga kwalipikadong kontribusyon ay limitado sa mga ginawang cash sa loob ng taon ng kalendaryo 2020 sa mga kwalipikadong organisasyon ng kawanggawa.

Tulad ng bagong limitadong pagbawas para sa mga hindi tagapag-alaga, ang mga kontribusyon sa cash sa karamihan sa mga samahang mapagkawanggawa ay kwalipikado, ngunit, sa sandaling muli, ang mga ginawa alinman sa pagsuporta sa mga samahan o upang maitaguyod o mapanatili ang isang pinayuhang pondo ng donor, ay hindi. Hindi rin ang karamihan sa mga kontribusyon sa cash sa mga trust ng natitirang charity.

Maliban kung ang isang indibidwal ay pumili ng halalan para sa anumang naibigay na kwalipikadong kontribusyon, nalalapat ang karaniwang limitasyon sa porsyento. Isaisip ang iba pang pinapayagan na mga pagbabawas ng charity na bawas ay nagbabawas ng maximum na halagang pinapayagan sa ilalim ng halalan na ito. Ang mga indibidwal na nais na samantalahin ang Tumaas na Indibidwal na Limitasyon ay dapat na gumawa ng kanilang mga halalan sa kanilang Form 1040 o Form 1040-SR.

Ang limitasyon sa corporate ay tumaas sa 25% ng kita na maaaring mabuwisan

Pinahihintulutan ng Batas sa CARES ang C Corporations na mag-apply ng mas mataas na limitasyon na 25% ng kita na maaaring mabuwis (Nadagdagan ang Limitadong Corporate) para sa mga charity na naiambag ng cash na kanilang ginagawa sa mga karapat-dapat na charity sa taon ng kalendaryo ng 2020. Ang maximum na pinapayagan na pagbabawas ay karaniwang limitado sa 10% ng kita na maaaring mabuwis ng isang korporasyon.

Dito muli, ang Nadagdagang Limit ng Corporate ay hindi awtomatikong nalalapat. Ang C Corporations ay dapat pumili ng aplikasyon ng Tumaas na Limitadong Corporate sa isang batayan sa kontribusyon.

Nadagdagang mga limitasyon sa mga halagang mababawas ng mga negosyo para sa ilang naibigay na imbentaryo ng pagkain

Ang mga negosyong nagbibigay ng imbentaryo ng pagkain na karapat-dapat para sa pinahusay na pagbawas (para sa mga kontribusyon para sa pangangalaga ng mga maysakit, nangangailangan, at mga sanggol) ay karapat-dapat para sa mas mataas na mga limitasyon sa pagbawas. Para sa mga naiambag noong 2020, ang limitasyon para sa mga pagbabawas ng kontribusyon ay nadagdagan mula 15% hanggang 25%. Para sa mga C Corporations, ang 25% na limitasyon ay batay sa kanilang nabubuwis na kita. Para sa iba pang mga negosyo, kabilang ang nag-iisang pagmamay-ari, pakikipagsosyo, at mga korporasyon ng S, ang limitasyon ay batay sa kanilang pinagsama-samang netong kita para sa taon mula sa lahat ng mga kalakal o negosyo kung saan ginawa ang mga kontribusyon. Ang isang espesyal na pamamaraan para sa pagkalkula ng pinahusay na pagbawas ay patuloy na nalalapat, tulad ng mga pamantayan sa kalidad ng pagkain at iba pang mga kinakailangan.

Panatilihin ang magagandang talaan

Pinapaalalahanan ng IRS ang parehong mga indibidwal at negosyo na ang mga espesyal na patakaran sa recordkeeping ay nalalapat sa sinumang nagbabayad ng buwis na nag-aangkin ng isang pagbawas sa pagkawanggawa. Karaniwan, kasama dito ang pagkuha ng isang resibo o sulat ng pagkilala mula sa charity bago mag-file ng isang pagbalik at panatilihin ang isang nakanselang tseke o resibo ng credit card. Para sa mga donasyon ng pag-aari, maaaring mailapat ang mga karagdagang patakaran sa recordkeeping, kabilang ang pagsampa ng isang form 8283 at pagkuha ng isang kwalipikadong pagsusuri.

Para sa mga karagdagang detalye sa kung paano ilapat ang mga limitasyong porsyento na inilarawan sa itaas at isang paglalarawan ng mga panuntunan sa recordkeeping para sa pagpapatunay ng mga regalo sa charity, tingnan ang Publication 526, Mga Kontribusyon sa Pagkawanggawa, magagamit sa IRS.gov.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang tulong sa buwis na nauugnay sa Coronavirus, bisitahin ang IRS.gov/Coronavirus.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot