Pinagsasama ng Corona ang Relihiyon Sa Unibersal na Pananampalataya - Theocracy at Democracy

  • Karamihan sa mundo ngayon demokrasya na may kalayaan ng relihiyon Universal Faith
  • Ang mga relihiyon ay mga teokratiko na dating pinasiyahan sa mundo
  • Sa relihiyon ang pambansang kadalisayan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa Pananalig sa Universal

Ang mga demokratikong liberal ay nakakaramdam ng kalayaan kahit mula sa The Universal Faith at ang banal na batas na nakasulat sa Deklarasyon ng Kalayaan. Nagkakamali silang pakiramdam na ang paghihiwalay ng Estado ay may kasamang paghihiwalay mula sa Universal Faith. Inatake ni Corona ang kanilang pagmamataas tulad ng patuloy na pag-atake ni Pangulong Trump sa Liberal Democracy. Nais ng Liberal Democrats na gawing atheist ang America tulad ng China. Si Corona ay nagmula sa Tsina upang pigilan ang Liberal America mula sa pag-iisip tulad ng mga Atheist ng Komunista.

Si Adan ang unang propeta ng Diyos. Sinakripisyo niya ang isang Unicorn na isang natatanging alay sa Diyos.

Ngayon ang karamihan sa mga bansa sa mundo ay demokratiko. Noong 1776 ay itinatag ang Estados Unidos ng Amerika. Sa Pahayag ng Kalayaan ay idineklara ng mga tagapagtatag ng Amerika ang kanilang Kalayaan mula sa Britain. "Itinataguyod namin ang mga katotohanang ito na maging maliwanag sa sarili, na ang lahat ng mga tao ay nilikha na pantay, na pinagkalooban sila ng kanilang tagalikha ng ilang hindi maipapakitang mga karapatan na kasama sa kanila ay buhay, kalayaan at hangarin ang kaligayahan." Inihayag ng tagapagtatag ng Amerika na tinanggihan ng Britanya ang mga karapatang ito na dahilan para ipahayag ng Amerika ang kalayaan nito. Ang mga pamamahala ay itinatag sa mga kalalakihan, na nakakuha ng kanilang makatarungang kapangyarihan mula sa pahintulot ng pinamamahalaan.

Ang Amerika ay nagtatag ng isang demokrasya na nagbagsak mula sa England. Sa isang demokrasya ang lahat ng tao ay itinuturing na pantay na nilikha.

Ang Byzantine Empire ay isang teokrasyang Kristiyano na isang pagpapalawig ng Imperyo ng Roma. Kumalat ito sa buong mundo hanggang sa ito ay nahulog sa Ottoman Empire noong 1453.

Ang Ottoman Empire ay pinamamahalaan ng batas na Islam ng Sharia. Ang kabisera ng estado ng Ottoman Islamic ay ang Constantinople na ngayon ay Istanbul. Ang Ottoman Empire ay isang multi-pambansang emperyo na nagkokontrol sa mga bahagi ng Timog Europa, Gitnang Europa, Kanlurang Asya, mga bahagi ng Silangang Europa at Caucasus, North Africa at Horn ng Africa. Sa panahon ng World War I ang Ottoman Empire ay sumali sa pwersa sa Alemanya at ang Central powers kabilang ang Austria - Hungary. Ito ay natalo ng Triple Entente, France, Britain, at Russia. Ang mga Allied na kapangyarihan pagkatapos ng World War I ay nahati ang mga teritoryo ng Ottoman Empire kabilang ang mga teritoryo ng Gitnang Silangan na hinati ng Pransya at England. Ang Republika ng Turkey ay pagkatapos ay naitatag sa rebolusyong Turko laban sa magkakaisang pwersa, ang nalalabi sa Ottoman Empire.

Ang World War I ay ang pagtatapos ng Ottoman Empire. Ang Unyong Sobyet ay itinatag noong 1922 isang bansang komunista. Ang pasismo ay isang totalitistang estado ng isang partido na pinamunuan ng isang diktador at isang gobyerno ng mag-asawa ay tumaas sa kapangyarihan sa Italya at Alemanya. Ang mga pasista ay natalo sa World War II. Ang Unyong Sobyet ay natunaw noong 1991. Ang Peoples Republic of China ay itinatag noong 1949 bilang isang bansang komunista.

Ang diktadurya at teokrasya ay ang paraan ng pamahalaan hanggang sa pagkahulog ng Imperyong Byzantine at Ottoman Empires. Ang diktadurya ay nagpatuloy bilang pasismo at komunismo. Ang demokrasya ay itinatag sa Amerika na kumalat sa mundo kahit sa Russia. Ang diktadurya tulad ng Pasismo at Komunismo ay mga pamahalaan na pumipigil sa relihiyon. Ang teokrasya ay isang pamahalaan na kung saan ay isang diktatoryal na may isang relihiyon. Ang demokrasya ay isang sistema ng pamahalaan na nagbibigay ng kalayaan sa relihiyon. Ang demokrasya ay nagmula sa pagsasama-sama ng iba't ibang mga teokratiko na kung saan ay The The State State of Israel, The Byzantine Empire o Rome, at Ottoman Empire.

Ang Amerika ay may koneksyon sa Britain na isang fragment na naiwan mula sa Byzantine Empire. Inihiwalay nito ang sarili mula sa pagsunod sa mga paraan ng Britain upang maging isang demokrasya. Ang demokrasya ay nagdaragdag sa kalayaan sa teokrasya. Sa Theocracy mayroong kalayaan na magsagawa ng isang relihiyon. Ang ibang mga relihiyon ay maaari ring tanggapin ngunit walang pagkakapantay-pantay sa pagitan nila at ng relihiyon ng Estado. Sa Demokrasya ang lahat ng mga tao ay itinuturing na pantay na nilikha. Ang demokrasya ay isang bansa ng paniniwala sa Universal ngunit hindi sa isang simbahan. Sa demokrasya mayroong paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang demokrasya ay walang isang simbahan tulad ng isang teokrasya. Ang Demokrasya ay may Pananalig na Paniniwala.

Sa demokrasya lahat ng tao ay nilikha pantay at sila ay pinagkalooban ng kanilang tagalikha ng ilang mga karapatan. Kinikilala ng Demokrasya ang Diyos bilang tagalikha ng mundo. Kinikilala ng Demokrasya ang Hudaismo, Kristiyanismo at Islam na namuno sa mundo bago ang Amerika ay naging isang malayang bansa. Itinanggi ng demokrasya ang konsepto ng isang relihiyon nasyonalidad na nasa teokrasya. Sinusuportahan ng demokrasya ang Paniniwala sa Universal. Ang pananalig sa Universal ay nagkakaisa Hudaismo, Kristiyanismo at Islam sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanilang mga propetang sina Moises, Jesus, at Mohammed.

Ang paniniwala ng Universal tulad ng demokrasya ay may pag-unlad ng sibilisasyon, isang bagong koneksyon sa konsepto sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang tatlong relihiyon na Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam ay bawat isa ay kumokonekta sa Diyos sa pamamagitan ng isang propeta at kanyang batas at banal na kasulatan. Ang unibersal na pananampalataya ay nag-uugnay sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa ng tatlong mga pananalig na ito at pinapayagan din ang kalayaan ng relihiyon sa mga pinili para sa kanilang mga anak at pamilya ang isa sa tatlong mga pananampalataya o iba pang mga pananampalataya na konektado sa Diyos ang tagalikha ng uniberso na lumikha ng tao sa kanyang sariling imahe.

Ang pananalig sa Universal ay kumokonekta kay Adan na ama ng lahat ng sangkatauhan na nilikha ng Diyos sa kanyang sariling imahe. Nag-uugnay ang demokrasya sa relihiyon tulad ng kay Adan bago ito sumabog sa iba pang mga kanal ng pananampalataya at relihiyon. May kaugnayan sa banal na kasulatan na si Adan ay natatangi at ang kanyang sakripisyo sa Diyos a Ng kabayong may sungay ay natatangi. Matapos si Adan ang unang tao sa kasaysayan ng sibilisasyon ay ipinanganak ang tatlong pangunahing pananampalataya at mga relihiyon na nahati sa mundo. Pinagsasama ng Demokrasya ang mundo nang magkasama sa pamamagitan ng Universal Faith.

Ang konsepto ng Universal Faith ay nagsimula sa Acre na bahagi ng Israel sa panahon ng Ottoman Empire. Ito ay itinatag ni Bahaullah isang pinuno ng relihiyon ng Persia na ikinulong ng mga awtoridad dahil sa pagtuturo ng isang bagong diskarte patungo sa pananampalataya sa Diyos. Si Mohammed ay tinawag sa Islam na huling propeta at ayon sa Koran ang hula ni Mohammed ay hindi kailanman mababago. Tinatanggap ng Koran sina Moises at Jesus bilang mga propeta ngunit tinanggihan ang anumang mga bagong diskarte patungo sa pananampalataya. Ang bagong diskarte ay naging kilala bilang Baha ”i.

Inayos ni Pope Francis ang interfaith panalangin sa Vatican upang tapusin ang Corona Pandemic

Baha ”ako ay naging isang relihiyon upang ito ay kumalat sa isang organisadong paraan. Baha ”ako bilang isang relihiyon ay isa pang simbahan. Ang Baha "i bilang isang pananampalataya ay maaaring pagsamahin sa demokrasya. Baha "i bilang isang pananampalataya ay konektado sa eksistensyaismo. Ang eksistensialismo ay isang pilosopiya. Martin Buber ang isang Hudyo na nabuhay hanggang noong 1965 ay nagsulat ng mga libro tungkol sa pilosopiya na konektado sa umiiralismo.

Itinuturo ng Eksistensialismo at Baha ”na ang bawat relihiyon ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng banal na patunay. Ang tatlong relihiyon na Hudaismo, Kristiyanismo at Islam ay bahagi ng isang pananampalataya na siyang Pananalig sa Universal. Ang katotohanan at ang Diyos ay higit sa pag-unawa sa tao. Ang propetang si Moises at iba pang mga propeta ay nagdala ng sibilisasyon na malapit sa koneksyon sa katotohanan at Diyos ngunit walang sinumang maaaring umangkin na magkaroon ng perpektong kaalaman sa Diyos at sa kanyang kamahalan.

Nagkaroon ng kasaysayan ng mga propeta ng mundo ng katotohanan tulad ni Moises ngunit kahit si Moises ang pinakadakilang mga propeta na tagapagtatag ng Hudaismo ay limitado sa kanyang kaalaman sa Diyos na makapangyarihan-sa-lahat. Ang mga propetang iyon na sumunod kay Moises kasama sina Jesus at Mohammed ay nagsikap na maabot ang higit pa sa banal na kaalaman at kalooban ng Diyos sa kanyang paglikha ng tao sa mundo. Ayon kay Baha "i at ang pagkakaroon ng pagiging kailangan ay mga propeta sa bawat henerasyon upang magpatuloy upang makumpleto ang paghahayag ng Diyos sa mundo. Si Adan ang unang tao ay isang propeta na nakakita ng kasaysayan ng mundo mula simula hanggang sa katapusan.

Matapos dumating si Moises na ibang mga propeta. Ang ilan sa mga gawa ng mga propeta pagkatapos ni Moises ay idinagdag sa Bibliya tulad nina Isaias, Jeremiah, at Ezekiel. Ang mga propeta na ang isinulat ay idinagdag sa Bibliya ay hindi lamang ang mga propeta sa kasaysayan. Ang pagsulat lamang ng mga propetang ito ang pinapayagan ng Sanhedrin na maligtas. Nadama ng Sanhedrin na ang kanilang mga mensahe ay mahalaga para sa hinaharap ng Biblikal na Bansa ng Israel at sangkatauhan. Sa mga panahon ni Moises sa ilang ay may mga propeta. Ang mga propeta ay hindi pinapayagan na salungatin ang mga salita ni Moises. Ang pagkakaisa ng mga Hudyo ay nakasalalay sa salita ng Diyos na ibinigay kay Moises.

Si Jesus at Mohammed ay tinanggap bilang mga propeta sa mga tao nina Ismael at Esau. Ang kanilang mga hula ay naging Batas ng Byzantine Empire at Ottoman Empires matapos na bumagsak sa Imperyo ng Israel. Ang mga bansa ay palaging nagkakasalungatan sa kanilang mga hangganan. Ang mga bansa ay may mga panloob na salungatan sa loob ng mga ito na kung minsan ay humahantong sa mga digmaang sibil. Ang mga relihiyon ay palaging nagkakasalungatan. Sa loob ng mga relihiyon ay may mga salungatan sa pilosopiya na maaaring makagawa ng iba pang mga relihiyon o binago at konserbatibo na relihiyosong kasanayan sa loob ng isang tao. Ang relihiyon na Protestante ay nagmula sa Katoliko. Ang Islam ay sumali sa Sunni Muslim at Shiite Muslim. Ang Judaismo ay nagbabang mula sa pangunahing orthodox, Chassidic Orthodox at Modern Orthodox, Modern Zionism. Ang lahat ng mga pananampalataya na ito ay naging kasama ng pananalig sa Universal at demokrasya.

Ang Demokratikong Amerikano ay neutral na hindi pinapaboran ang anumang relihiyon. Hindi nito mapili ang isang relihiyon sa susunod. Ang paniniwala ng Universal tulad ng inilarawan ni Baha ”i o Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo batay sa mga esoterikong sulatin sa Hudaismo lalo na Ang Zohar ay nagpapanatili ng mga koneksyon sa aming pinakamahalagang mga propeta ng katotohanan sa kasaysayan na nananatiling neutral. Ang paniniwala ng Universal ay ang koneksyon sa lahat ng tatlong mga pananampalataya na gumawa ng sibilisasyon sa isang demokratikong paraan. Ang paniniwala sa Universal ay ang kahulugan ng kalayaan ng relihiyon sa isang demokrasya.

Sinimulan ng Sinaunang Roma at Greece ang pilosopiya ng demokrasya. Kalaunan ay nagbago sila sa mga teokratiko. Nakita nila na kailangan ng sangkatauhan ang relihiyon at iniwan nila ang pageantry para sa relihiyon na Monotheistic batay sa Bibliya. Nais ng demokrasya ng Liberal na bumalik sa sinaunang Roma at Greece nang walang relihiyon. Sa pamamagitan ng Universal faith demokrasya ay maaaring magpatuloy. Kailangan itong pasulong at hindi paatras. Kung babalik ito, ang mundo ay hindi kailanman maaabot ang pagiging perpekto nito na World Unity and Peace. Ang pagpunta sa paatras ay ang pagkawasak ng mundo.

Ayon sa Existentialism ang mundo ay sumusulong at palaging nagbabago. Ang teknolohiya ay idinagdag sa mundo. Hindi tinatanggap ng relihiyong Orthodox ang mga pagbabagong ito sa relihiyoso at sekular na buhay. Ayon sa Universal Faith ang tatlong propetang sina Moises Jesus at Mohammed ay muling nabuhay. Ang mga ito ay bahagi ng isang bagong pananampalataya na tinawag na pananalig sa Universal. Ang mundo ay may isang bagong simula na walang hanggan. Ang paniniwala ng Universal ay ang mundo na nagbabago at nagpapabuti mula sa diktadura, hanggang sa teokrasya hanggang sa demokrasya.

Ang demonyo ng Corona ay humihiling mula sa pagkakaisa sa mundo na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng unibersal na pananampalataya at demokrasya. Ang relihiyon ng Orthodox ay laban sa mga pagbabago sa sibilisasyon upang maprotektahan ang buhay ng pamilya at kadalisayan ng pamilya. Ang teokrasya na nagsimula sa Hudaismo ay nakatuon sa kahalagahan ng kadalisayan ng pamilya. Upang makamit ang kadalisayan ng pamilya kinakailangan upang masugpo ang mga unibersal na mga mithiin. Ang mga bata ay nangangailangan ng disiplina hanggang sa magagawang maunawaan ang mabuti at masama sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya. Ang edukasyon sa relihiyon ng Orthodox na ibinigay sa mga pribadong paaralan ay nagtuturo ng mga paraan na itinuro sa mga teokratiko. Ang mga pampublikong paaralan ay dapat turuan ang paniniwala sa Universal na isang demokratikong edukasyon sa relihiyon. Ang demokrasya ng Liberal ay laban sa pagtuturo sa Universal na pananampalataya at teolohiya.

Ang mga Hudyo ay mas mahusay na mamuhay sa isang demokratikong estado ng Hudyo tulad ng Modern State of Israel. Ang Ultra-Orthodox ay kinakatawan sa pamahalaan ng Modern State of Israel. Pinapayagan ng Israel ang mga relihiyosong paaralan na maging independiyenteng ng Ministry of Education. Bahagi din sila ng pondo sa mga paaralang ito. Ang mga Moslem ay maaaring mas mahusay na mamuhay sa sekular na mga demokratikong Islam upang masiguro na ang kanilang mga anak ay hindi makikimkim sa sekular na demokratikong mundo. Ang Hudaismo at Islam ay pinigilan ang Kristiyanismo na bahagi ng pananampalataya sa Universal.

Ang mga relihiyon ay mga teokratiko kung saan ang kalayaan ay pinigilan. Ang mga demokrasya ay maaaring magparaya sa relihiyon ng Orthodox dahil ang edukasyon sa pamilya at anak ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Sa lipunang Israel ay may mga salungatan sa pagitan ng Hudaismo at demokrasya. Sa paglipat mula sa teokrasya hanggang sa demokrasya ay laging may mga salungatan na maaaring malutas kapag ang demokrasya ay nagpatibay ng paniniwala sa Universal na nagbibigay ng paggalang sa relihiyon.

Pinagsasama ni Corona ang iba't ibang mga pananampalataya sa Jerusalem sa panalangin ng Interfaith. Dinala ni Pope Francis ang iba't ibang relihiyon magkasama upang manalangin para sa pagtatapos ng Corona Pandemic.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot