Ang Holiday of L ”AG B'Omer sa Israel - Pinaputok ng mga Rocket ang Israel mula sa Gaza

  • Naabot ng Israel ang Herd Immunity mula kay Corona; ang buhay ay bumalik sa halos normalidad.
  • Wala pang gobyerno na nabubuo pagkatapos ng halalan sa Marso.
  • Ang piyesta opisyal ng L ”ag B” omer ay nagbibigay sa mga Hudyo at sangkatauhan ng pag-asa sa pagdating ng Mesiyas.

Ipinagdiriwang ng mga Hudyo sa buong mundo ang piyesta opisyal ng L ”Ag B” Omer ngayong Biyernes sa Israel at sa buong mundo. Ang piyesta opisyal ng L ”Ag B'Omer ay nahuhulog sa pagitan ng dalawang pagdiriwang ng mga Judio na Paskuwa at Shevuot (linggo). Sa pagitan ng Paskuwa at Shavuos ay 49 araw. Sa panahong ito ay binibilang ng 49 araw kung saan sa mga oras ng Banal na Templo ay dinala ang isang alay ng mga bagong wheat na tinatawag na Omer.

Pagpasok sa Tomb ng Bar Yochai.

Ang piyesta opisyal ni L ”ag Bomer na ika-33 araw ng Omer ay idinagdag sa kalendaryong Hudyo para sa dalawang kadahilanan. Sa panahon sa pagitan ng Paskuwa at Shevuot isang salot ang pumatay sa libu-libong Torah Scholar, mga mag-aaral ng Rabbi Akiva. Ang salot ay tumagal ng 33 araw hanggang sa L ”Ag B” Omer. Ang mga mag-aaral na ito ay pinarusahan ng Diyos dahil sa hindi pagbibigay respeto sa isa't isa. Ang isa pang dahilan para sa pagdiriwang na ito ay sa araw na ito ay inilibing ang may-akda ng Kabballah Rabbi na si Shimon Bar Yochai.

Ang Kabballah hindi katulad ng pangunahing Hudaismo ay binibigyang diin ang walang hanggang buhay ng mga santo na nag-aaral ng Torah. Ang Book of Splendor na tinawag na Zohar ay maiugnay kay Rabbi Shimon Bar Yochai. Sa librong ito ay isiniwalat ang pinakamalalim na mga lihim ng Torah, ang limang aklat ni Moises na kasama ang lihim ng pangalan ng Diyos. Ang lahat ng mga pangunahing relihiyon sa mundo ay ginamit ang limang mga libro ni Moises bilang isang pundasyon ng kanilang mga pananampalataya.

Noong nakaraang taon sa panahon ng Corona Pandemic ang mga pagdiriwang ng piyesta opisyal ng L "Ag B" omer ay kinansela o pinaghihigpitan. Sa taong ito ang Pandemya sa Israel ay umabot sa halos Zero at pinapayagan ng gobyerno ang mga Hudyo sa buong Israel na gumawa ng kanilang paglalakbay sa Tomb ng Bar Yochai sa nayon ng Meron sa Galilea. Inaasahan na mayroong higit sa 300,000 mga Hudyo na bumibisita sa Meron sa Biyernes. Ang transportasyon ay ibinibigay ng tren at bus mula sa buong Israel.

Ang mga tanke ng Israel ay nakadestino sa hangganan ng Gaza pagkatapos ng pag-atake ng rocket.

Ang Kabballah at ang piyesta opisyal ng L ”ag B'Omer ay ang simula ng isang bagong panahon sa Hudaismo. Ang Torah ay tinawag na Lumang Tipan at ang katawhang Hudyo ay tinawag na mga tao sa Lumang Tipan. Ang Kristiyanismo ay palaging isang banta sa Hudaismo. Ang Kristiyanismo ay naging pinakamalaking relihiyon sa buong mundo bilang memorya kay Hesukristo na isang Orthodokong Hudyo na nanirahan sa panahon ng pangalawang templo sa Jerusalem. Isinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay para sa pagdala ng kalayaan sa espiritu sa mundo. Ang kalayaan sa espiritu ay bahagi ng Lumang Tipan na nakatago sa ilalim ng Mga Batas at Utos ng Torah.

Ang lahat ng mga relihiyon sa mundo ay pinipigilan ang kalayaan sa espiritu at stress na sumusunod sa mga patakaran at ritwal. Ang mga patakaran at ritwal ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata at sa organisadong buhay pamilya. Ang mga kaluluwa ng tao na ang ama ay si Adan na nanirahan sa Halamanan ng Eden na nagnanais na maabot ang kalayaan sa espiritu. Binigyang diin ng relihiyon na gawing isang tirahan ang pagkahari ng Diyos sa buong mundo. Ang isa pang bahagi ng relihiyon na pinipigilan ay binibigyang diin ang isang mas malalim na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng katotohanan at kapayapaan. Ang pag-alam sa pangalan ng Diyos na Shalom ay naging sa Bagong Panahon na mas mahalaga kaysa sa moralidad at etika, ang mga turo ng mga batas at utos ng Torah.

Ang Corona Pandemic pinagsama ang mga pangunahing relihiyon sa Jerusalem sa pagdarasal ng Interfaith na kung saan ay isang mahusay na nagawa dahil ang bawat relihiyon ay nag-angkin na ang totoo at nag-iisang paraan patungo sa Diyos. Habang sinisimulan ng Israel at Amerika ang pagrerelaks ng kanilang mga paghihigpit, si Corona the Pandemic ay isang mahirap pa ring problema sa mundo lalo na sa India at Brazil. Sa pamamagitan lamang ng pinag-isang pagsisikap ng sangkatauhan ay sa wakas ay maaaring masakop ang Pandemikong ito.

Sa Israel mayroong mga halalan noong Marso. Nabigyan si Netanyahu ng mandato na gumawa ng isang bagong gobyerno ng koalisyon sa loob ng 28 araw na malapit nang matapos. Ang bansa ay nahati pa rin sa pagitan ng sekular at relihiyosong Zionismo. Sa linggong ito higit sa 36 mga rocket ang pinaputok sa Israel mula sa Gaza. Ang sistema ng Iron Dome ay nagawang maiwasan ang mga pinsala ng tao at pag-aari mula sa mga rocket na ito. Hindi tiisin ng Israel ang mga pag-atake ng terorista na ito.

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang mga libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang samahang pangkawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay maibabawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot