Maaaring bigyan ng employer ang Bayad na Bayad ng COVID-19 (Tip sa Buwis 2020-63)

 • Ang kaluwagan na ito ay tumutulong upang matiyak na ang mga empleyado ay hindi napipilitang pumili sa pagitan ng pagiging bayad o pananatili sa bahay upang alagaan ang kanilang sarili, isang bata o ibang miyembro ng pamilya.
 • Kasama sa mga kredito ang:
 • Bayad na pahinga para sa mga manggagawa,
 • Bayad na pamilya umalis sa pag-aalaga sa anak.

Sa ilalim ng Family Family First Coronavirus Response Act, maaaring bigyan ng employer ang suweldo para sa isang empleyado na pangalagaan ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan na may kaugnayan sa COVID-19 o pangalagaan ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang kaluwagan na ito ay tumutulong upang matiyak na ang mga empleyado ay hindi napipilitang pumili sa pagitan ng pagiging bayad o pananatili sa bahay upang alagaan ang kanilang sarili, isang bata o ibang miyembro ng pamilya.

Bilang karagdagan sa kaluwagan para sa mga empleyado, maaaring umangkin ang mga negosyo dalawang bagong refundable tax credits para sa pagbibigay ng suweldo sa kanilang mga empleyado. Ang bayad na credit leave credit at bayad na pag-iwan ng pamilya ay magagamit para sa mga karapat-dapat na employer na magbayad ng kwalipikadong sahod sa leave leave at / o kwalipikadong sahod sa pag-iwan ng pamilya mula Abril 1, 2020 hanggang Disyembre 31, 2020, at may mas kaunti sa 500 mga empleyado.

Ang bayad na credit leave credit at ang bayad na credit leave sa pamilya ay agad at ganap na gagantihan ang mga employer para sa gastos sa pagbibigay ng mga kaugnay na COVID-19 sa kanilang mga empleyado.

Narito ang dapat malaman ng mga empleyado tungkol sa mga pay leave sa ilalim ng CARES Act.

Bayad na sakit na iwanan para sa mga manggagawa

Pinahihintulutan ng isang tagapag-empleyo ang isang full-time na empleyado hanggang 80 oras ng bayad na may sakit na may sakit. Ang isang part-time na empleyado ay maaaring pinahihintulutan ng bayad na may sakit na pag-iwan ng sakit para sa bilang ng mga oras na ang empleyado ay gumagana sa loob ng isang dalawang linggong panahon, kung ang empleyado ay hindi makapagtrabaho o telework dahil sila ay:

 • Napapailalim sa mga pederal, estado, o lokal na mga kuwarentong quarantine o paghihiwalay na may kaugnayan sa COVID-19
 • Pinapayuhan ng isang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan sa self-quarantine dahil sa COVID-19
 • Nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 at naghahanap ng diagnosis sa medisina
 • Pag-aalaga sa isang tao na sumasailalim sa mga pederal, estado, o lokal na mga order na kuwarentinal na may kaugnayan sa COVID-19 o pinayuhan na mag-self-quarantine
 • Pag-aalaga sa isang bata na ang paaralan o lugar ng pangangalaga ay sarado o ang tagabigay ng pangangalaga ay hindi magagamit para sa mga kadahilanang nauugnay sa COVID-19
 • Nakakaranas ng anumang iba pang katulad na kondisyon

Ang mga employer ay nagbabayad ng mga benepisyo sa 100% ng regular na suweldo ng empleyado hanggang sa $ 511 bawat araw at $ 5,110 sa kabuuan para sa pangangalaga ng sariling kalusugan ng empleyado.

Para sa pangangalaga ng mga miyembro ng pamilya ng empleyado, ang mga employer ay nagbabayad ng mga benepisyo sa dalawang-katlo ng regular na suweldo ng empleyado hanggang sa $ 200 bawat araw at $ 2,000.

Bayad na pamilya umalis sa pag-aalaga sa anak

Ang isang tagapag-empleyo ay maaaring magbigay ng hanggang sa 10 linggo ng bayad na pamilya leave sa dalawang-katlo ng kanilang regular na suweldo ng hanggang sa $ 200 bawat araw at $ 10,000 kabuuang kung ang empleyado ay hindi maaaring magtrabaho o telework dahil nag-aalaga sila sa isang bata na:

 • Ang paaralan o lugar ng pangangalaga ay sarado dahil sa COVID-19
 • Hindi magagamit ang tagapagbigay ng pangangalaga sa bata dahil sa COVID-19

Sa pamamagitan ng dalawang linggo ng bayad na sakit sa pag-iwan ng sakit at 10 linggo ng pinagsama-samang bayad sa pamilya iwan, ang isang empleyado ay maaaring makatanggap ng hanggang sa isang kabuuang 12 linggo hanggang sa $ 12,000 ng bayad na bakasyon upang alagaan ang isang bata.

Karagdagang informasiyon:

Coronavirus Tax Relief

Ang Coronavirus Tax Relief para sa mga Indibidwal at Pamilya

Ang Coronavirus Tax Relief para sa Mga Negosyo at Mga Entity na Eksamin sa Buwis

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Filomena Mealy

Ang Filomena ay isang Relasyong Tagapamahala para sa Tax Outreach, Partnership at Education Branch ng Internal Revenue Service's. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng hindi buwis, mga samahan at asosasyon, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at makipag-usap sa mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot