Ang Mga Kredito sa Buwis sa American Rescue Plan ay Magagamit sa Mga Maliit na employer upang Magbigay ng Bayad na Pag-iwan sa Mga empleyado na Tumatanggap ng mga Bakuna sa COVID-19 - Mga Bagong Detalye ng Sheet ng Balangkas

  • Ang mga karapat-dapat na employer, tulad ng mga negosyo at mga organisasyong walang buwis na may mas kaunti sa 500 mga empleyado at ilang mga employer ng gobyerno, ay maaaring makatanggap ng isang credit credit para sa pagbibigay ng bayad na oras para sa bawat empleyado na tumatanggap ng bakuna at para sa anumang oras na kinakailangan upang makabawi mula sa bakuna.
  • Pinapayagan ng American Rescue Plan Act of 2021 (ARP) ang mga maliit at midsize na mga employer, at ilang mga employer ng gobyerno, na i-claim ang mga maibabalik na credit credit na magbabayad sa kanila para sa gastos sa pagbibigay ng bayad na may sakit at pag-iwan ng pamilya sa kanilang mga empleyado dahil sa COVID-19, kasama na ang bakasyon kinuha ng mga empleyado upang makatanggap o makabawi mula sa pagbabakuna sa COVID-19.
  • Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili ay karapat-dapat para sa mga katulad na kredito sa buwis.

Ang Internal Revenue Service at ang Treasury Department ay nag-anunsyo ng karagdagang mga detalye ng mga credit credit na magagamit sa ilalim ng American Rescue Plan upang matulungan ang mga maliliit na negosyo, kabilang ang pagbibigay ng bayad na bakasyon para sa mga empleyado na tumatanggap ng mga bakuna sa COVID-19.

Ang mga karagdagang detalye, na ibinigay sa isang sheet ng katotohanan na inilabas ngayon, nagbabaybay ng ilang pangunahing katotohanan tungkol sa mga employer na karapat-dapat para sa mga kredito sa buwis. Nagbibigay din ito ng impormasyon sa kung paano maaaring iangkin ng mga employer na ito ang kredito para sa bakasyon na binayaran sa mga empleyado na nauugnay sa pagbabakuna ng COVID-19.

Ang mga karapat-dapat na employer, tulad ng mga negosyo at mga organisasyong walang buwis na may mas kaunti sa 500 mga empleyado at ilang mga employer ng gobyerno, ay maaaring makatanggap ng isang credit credit para sa pagbibigay ng bayad na oras para sa bawat empleyado na tumatanggap ng bakuna at para sa anumang oras na kinakailangan upang makabawi mula sa bakuna. Halimbawa, kung ang isang karapat-dapat na employer ay nag-aalok ng mga empleyado ng isang bayad na day off upang mabakunahan, ang employer ay maaaring makatanggap ng isang credit credit na katumbas ng sahod na binabayaran sa mga empleyado para sa araw na iyon (hanggang sa ilang mga limitasyon).

"Ang bagong impormasyon na ito ay isang pagbaril sa braso para sa nakikipaglaban sa maliit na mga employer na nagsusumikap upang mapanatili ang kanilang mga negosyo habang binabantayan din ang kalusugan ng kanilang mga empleyado," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Ang aming gawain sa isyung ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap ng IRS na tulungan ang bansang makabawi mula sa pandemya."

Pinapayagan ng American Rescue Plan Act of 2021 (ARP) ang mga maliit at midsize na mga employer, at ilang mga employer ng gobyerno, na i-claim ang mga maibabalik na credit credit na magbabayad sa kanila para sa gastos sa pagbibigay ng bayad na may sakit at pag-iwan ng pamilya sa kanilang mga empleyado dahil sa COVID-19, kasama na ang bakasyon kinuha ng mga empleyado upang makatanggap o makabawi mula sa pagbabakuna ng COVID-19. Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili ay karapat-dapat para sa mga katulad na kredito sa buwis.

Ang mga kredito sa buwis ng ARP ay magagamit sa mga karapat-dapat na mga employer na magbabayad ng may sakit at bakasyon ng pamilya para sa pahinga mula Abril 1, 2021, hanggang Setyembre 30, 2021

Ang mga bayad na bayad sa bakasyon sa ilalim ng ARP ay mga kredito sa buwis laban sa bahagi ng buwis ng Medicare ng employer. Ang mga credit credit ay naibabalik, na nangangahulugang ang employer ay may karapatang bayaran ang buong halaga ng mga credit kung lumampas ito sa bahagi ng buwis ng Medicare.

Sa pag-asa ng pag-angkin ng mga kredito sa Paraan 941, Quarterly Federal Tax Return ng employer, ang mga karapat-dapat na employer ay maaaring panatilihin ang mga buwis sa pederal na pagtatrabaho na kung hindi ay ideposito nila, kasama na ang buwis sa kita ng pederal na pinigil mula sa mga empleyado, bahagi ng seguridad ng lipunan at mga buwis ng Medicare ng empleyado at bahagi ng seguridad ng panlipunan at medicare ng employer buwis na patungkol sa lahat ng mga empleyado hanggang sa halaga ng kredito kung saan sila ay karapat-dapat. Kung ang karapat-dapat na tagapag-empleyo ay walang sapat na mga buwis sa pederal na pagtatrabaho sa deposito upang masakop ang halaga ng inaasahang mga kredito, ang karapat-dapat na tagapag-empleyo ay maaaring humiling ng pauna sa pamamagitan ng pagsampa ng Form 7200, Paunang Bayad sa Mga Kredito ng Pinag-empleuhan Dahil sa COVID-19.

Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili ay maaaring mag-angkin ng maihahambing na mga kredito sa Paraan 1040, US Indibidwal na Pagbabalik ng Buwis sa Kita.

Higit pang mga detalye ay magagamit sa ang fact sheet na ito.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot