Dapat Mag-file ng Mga Nagbabayad ng Buwis sa pamamagitan ng Hulyo 15 na Deadline ng Buwis - Awtomatikong Extension hanggang Oktubre 15 Magagamit (IR-2020-134)

  • Hinihikayat ng IRS ang mga taong may utang na buwis, kahit na mayroon silang isang extension ng pag-file, na maingat na suriin ang kanilang sitwasyon at bayaran ang kanilang makakaya sa Hulyo 15 upang maiwasan ang mga parusa at interes.
  • Inaalala rin ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na suriin ang kanilang mga pag-file ng estado at mga deadline ng pagbabayad, na maaaring magkaiba sa pederal na Hulyo 15 na deadline.

Inihayag ng Department of the Treasury at IRS na ang pag-file ng tax at deadline ng pagbabayad ng Hulyo 15 ay hindi ipagpaliban. Ang mga indibidwal na nagbabayad ng buwis na hindi matugunan ang petsa ng Hulyo 15 ay maaaring humiling ng isang awtomatikong pagpapalawig ng oras upang mag-file hanggang Oktubre 15.

Dahil sa COVID-19, ang orihinal na pag-file ng deadline at petsa ng pagbabayad ng buwis para sa 2019 ay ipinagpaliban mula Abril 15 hanggang Hulyo 15.

Inaalala ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na nagsumite ng Form 1040 serye na bumalik na dapat silang mag-file ng Form 4868 hanggang Hulyo 15 upang makuha ang awtomatikong extension sa Oktubre 15. Ang extension ay nagbibigay ng karagdagang oras upang mag-file ng tax return - hindi ito isang extension upang magbayad ng anumang mga buwis na dapat bayaran.

Hinihikayat ng IRS ang mga taong may utang na buwis, kahit na mayroon silang isang extension ng pag-file, na maingat na suriin ang kanilang sitwasyon at bayaran ang kanilang makakaya sa Hulyo 15 upang maiwasan ang mga parusa at interes. Para sa mga taong nahaharap sa kahirapan, kabilang ang mga apektado ng COVID-19, na hindi makabayad nang buo, ang IRS ay may maraming mga pagpipilian na magagamit upang matulungan. Upang maiwasan ang interes at mga parusa, hinihikayat sila ng IRS na bayaran ang kanilang makakaya at isaalang-alang ang iba't ibang mga pagpipilian sa pagbabayad na magagamit para sa natitirang balanse.

"Naiintindihan ng IRS na ang mga naapektuhan ng coronavirus ay maaaring hindi makabayad ng kanilang balanse nang buo ng Hulyo 15, ngunit mayroon kaming maraming mga pagpipilian sa pagbabayad upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis," sabi ng Komisyoner ng IRS na si Chuck Rettig. "Ang mga madaling pagpipilian na pagbabayad na magagamit ay magagamit sa IRS.gov, at ang karamihan ay maaaring awtomatikong gawin nang hindi maabot ang isang kinatawan ng IRS."

Awtomatikong Pagpapalawak ng Oras upang Mag-file

Ang mga nagbabayad ng buwis na nangangailangan ng mas maraming oras upang maghanda at maghain ng kanilang pederal na pagbabalik sa buwis ay maaaring mag-aplay para sa isang extension ng oras upang mag-file hanggang Oktubre 15. Upang makakuha ng isang extension, dapat tantyahin ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang pananagutan sa buwis sa form ng extension at magbabayad ng anumang halaga.

Ang mga indibidwal na nagbabayad ng buwis ay may maraming madaling paraan upang mag-file Paraan 4868, Application para sa Awtomatikong pagpapalawig ng Oras upang Mag-file ng US Return Indibidwal na Buwis sa Kita, sa huling oras ng Hulyo 15. Ang mga nagbibigay ng software sa buwis ay may magagamit na elektronikong bersyon. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga nagbabayad ng buwis, anuman ang kita, ay maaaring magamit Libreng File ng IRS upang elektronikong humiling ng isang awtomatikong extension ng pag-file ng buwis.

Makatipid ng isang hakbang: Kumuha ng isang extension kapag gumawa ka ng pagbabayad

Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaari ring makakuha ng isang extension sa pamamagitan ng pagbabayad ng lahat o bahagi ng kanilang buwis na dapat bayaran at ipahiwatig na ang pagbabayad ay para sa isang paggamit ng extension Direktang Bayad, ang Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS), O isang credit o debit card. Kapag nakakakuha ng isang extension sa pamamagitan ng paggawa ng isang pagbabayad, ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi kailangang mag-file ng isang hiwalay na form ng extension at makakatanggap ng isang numero ng kumpirmasyon para sa kanilang mga tala.

Ang mga deadline ng estado ay maaaring magkakaiba

Inaalala rin ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na suriin ang kanilang mga pag-file ng estado at mga deadline ng pagbabayad, na maaaring magkaiba sa pederal na Hulyo 15 na deadline. Isang listahan ng mga mga website ng website ng division ng buwis ng estado magagamit sa pamamagitan ng Federation of Tax Administrator.

Mga pagpipilian sa pagbabayad

Ang mga nagbabayad ng buwis na may utang na buwis ay maaaring pumili mula sa mga sumusunod mga pagpipilian sa pagbabayad:

Inirerekomenda ng IRS na ang mga nagbabayad ng buwis na hindi makabayad ng kanilang mga buwis nang buo ay dapat kumilos nang mabilis hangga't maaari. Ang mga buwis sa buwis ay maaaring mabilis na makaipon ng mas maraming interes at parusa sa mas matagal nilang pag-upo.

Maraming mga pagpipilian sa pagbabayad ay magagamit sa IRS.gov/payment upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na hindi maaaring magbayad nang buo at ang ilan ay maaaring mag-alok ng mas maliit na parusa sa mga nagbabayad ng buwis. Kahit na ang mga parusa sa interes at huli na pagbabayad ay nagpapatuloy sa pag-accrue sa anumang hindi pa nababayaran na buwis pagkatapos ng Hulyo 15, ang kabiguan na magbayad ng rate ng parusa sa buwis ay pinutol sa kalahati habang ang isang kasunduan sa pag-install ay may bisa. Ang karaniwang rate ng parusa ng 0.5% bawat buwan ay nabawasan sa 0.25% Para sa quarter quarter ng kalendaryo simula Hulyo 1, 2020, ang rate ng interes para sa underpayment ay 3%.

Karamihan sa mga nagbabayad ng buwis na hindi maaaring magbayad nang buo ay ang mga sumusunod na pagpipilian sa pagbabayad:

  • Kasunduan sa Pagbabayad Online - Magagamit ito para sa mga indibidwal na may utang na $ 50,000 o mas kaunti sa pinagsama na buwis sa kita, parusa at interes at mga negosyo na may utang na $ 25,000 o mas kaunti sa pinagsama na buwis, parusa at interes at isinampa ang lahat ng mga pagbabalik sa buwis. Karamihan sa mga nagbabayad ng buwis ay kwalipikado para sa pagpipiliang ito, at isang Kasunduan sa Pagbabayad ng Online ay maaaring mai-set up sa isang bagay na minuto IRS.gov/OPA. Ang Mga Kasunduan sa Online na Pagbabayad ay magagamit Lunes - Biyernes, 6 ng umaga hanggang 12:30; Sabado, 6 am hanggang 10 pm; Linggo, 6 ng gabi hanggang hatinggabi. Lahat ng oras ay oras ng Silangan. Ang ilang mga bayarin ay maaaring mag-aplay.
  • Kasunduan sa Pag-install - Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi karapat-dapat na gumamit ng pagpipilian sa kasunduan sa pagbabayad sa online, o pumili na huwag gamitin ito, maaari ring mag-aplay para sa isang plano sa pagbabayad sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng mail sa pamamagitan ng pagsusumite Form 9465, Kahilingan sa Kasunduan sa Pag-install. Ang mga kasunduan sa pag-install na binayaran sa pamamagitan ng direktang deposito mula sa isang bank account o isang pagbabawas ng payroll ay makakatulong sa mga nagbabayad ng buwis na maiwasan ang default sa kanilang mga kasunduan. Binabawasan din nito ang pasanin ng mga pagbabayad sa pag-mail at nakakatipid ng mga gastos sa postage. Ang ilang mga bayarin ay maaaring mag-aplay.
  • Pansamantalang Pag-antala ng Koleksyon - Maaari kang makipag-ugnay sa IRS upang humiling ng isang pansamantalang pagkaantala ng proseso ng pagkolekta. Kung tinutukoy ng IRS na hindi magbayad ang isang nagbabayad ng buwis, maaari itong antalahin ang koleksyon hanggang sa mapabuti ang kalagayan sa pananalapi ng nagbabayad ng buwis. Ang mga parusa at interes ay patuloy na umabot hanggang sa mabayaran ang buong halaga.
  • Nag-aalok sa Kompromiso - Ang ilang mga nagbabayad ng buwis ay kwalipikado upang bayaran ang kanilang buwis sa buwis nang mas mababa sa halaga ng kanilang utang sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang alok sa kompromiso. Upang makatulong na matukoy ang pagiging karapat-dapat, gamitin ang Nag-alok sa Kumpromise Pre-Qualifier tool.

Bilang karagdagan, maaaring isaalang-alang ng mga nagbabayad ng buwis ang iba pang mga pagpipilian para sa pagbabayad, kabilang ang pagkuha ng pautang upang mabayaran ang halaga. Sa maraming mga kaso, ang mga gastos sa pautang ay maaaring mas mababa kaysa sa pagsasama ng interes at parusa na dapat singilin ng IRS sa ilalim ng pederal na batas.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Filomena Mealy

Ang Filomena ay isang Relasyong Tagapamahala para sa Tax Outreach, Partnership at Education Branch ng Internal Revenue Service's. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng hindi buwis, mga samahan at asosasyon, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at makipag-usap sa mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot