Dapat Mag-ulat ang Mga Nagbabayad ng Buwis sa Kita ng Gig Economy sa Kanilang Pagbabalik ng Buwis

 • Ang pera na kinita sa pamamagitan ng trabahong ito ay karaniwang may buwis.
 • Maaaring maibawas ng mga independiyenteng kontratista ang mga gastos sa negosyo.
 • Para sa karagdagang impormasyon sa gig ekonomiya, maaaring bisitahin ng mga nagbabayad ng buwis ang Gig Economy Tax Center.

Noong 2020, maraming tao ang sumali sa ekonomiya ng gig upang matulungan silang makamit sa panahon ng pandemya. Kung ito man ay isang pang-gilid na negosyo o isang pangunahing mapagkukunan ng kita, ang lahat ng mga nagbabayad ng buwis ay kailangang maunawaan kung paano nakakaapekto ang kanilang gig sa kanilang buwis. Sa kahulihan ay dapat iulat ng mga nagbabayad ng buwis ang kita ng ekonomiya ng gig sa kanilang pagbabalik sa buwis.

Narito ang isang mabilis na pangkalahatang-ideya ng ekonomiya ng gig:

Ang ekonomiya ng gig ay tinukoy din bilang on-demand, pagbabahagi o pag-access sa ekonomiya. Ang mga taong kasangkot sa ekonomiya ng gig ay kumikita ng kita bilang isang freelancer, independiyenteng manggagawa o empleyado. Gumagamit sila ng teknolohiyang kilala bilang mga online platform upang ikonekta ang mga ito sa mga customer upang magbigay ng kalakal o serbisyo. Kasama rito ang mga bagay tulad ng pag-upa ng bahay o ekstrang kwarto at pagbibigay ng mga serbisyo sa paghahatid. Ang iba pang mga aktibidad sa ekonomiya ng gig sa pamamagitan ng isang app o website ay maaaring may kasamang:

 • Ang pagmamaneho ng kotse para sa nai-book na mga sakay o paghahatid
 • Pagrenta ng ari-arian o bahagi nito
 • Pagpapatakbo ng mga error o kumpletong gawain
 • Nagbebenta ng mga kalakal online
 • Mga kagamitan sa pagrenta
 • Nagbibigay ng malikhaing o propesyonal na serbisyo
 • Nagbibigay ng iba pang pansamantala, on-demand o freelance na trabaho

Narito ang ilang mga bagay na dapat malaman ng mga nagbabayad ng buwis tungkol sa ekonomiya ng gig at buwis:

 • Ang pera na kinita sa pamamagitan ng trabahong ito ay karaniwang may buwis.
 • Mayroong mga implikasyon sa buwis para sa parehong kumpanya na nagbibigay ng platform at indibidwal na gumaganap ng mga serbisyo.
 • Ang kita na ito ay karaniwang nabubuwisan kahit na ang:
 1. Ang nagbabayad ng buwis na nagbibigay ng serbisyo ay hindi makakatanggap ng isang pagbabalik ng impormasyon, tulad ng isang Form 1099-NEC, Form 1099-MISC, Form 1099-K, o Form W-2.
 2. Ang aktibidad ay part-time o side work lamang.
 3. Ang nagbabayad ng buwis ay binabayaran sa cash.
 1. Mga buwis sa kita.
 2. Batas sa Pag-ambag ng Pederal na Seguro o buwis sa Batas sa Pag-ambag ng Sariling Pagtrabaho.
 3. Karagdagang mga buwis sa Medicare.
 • Maaaring maibawas ng mga independiyenteng kontratista ang mga gastos sa negosyo. Dapat suriin ng mga nagbabayad ng buwis ang mga patakaran tungkol sa pagbawas sa mga gastos na nauugnay sa paggamit ng mga bagay tulad ng kanilang kotse o bahay. Dapat nilang tandaan na itala ang mga tala ng kanilang gastos sa negosyo.
 • Ang mga espesyal na patakaran ay karaniwang nalalapat sa pag-upa ng pag-aari na ginamit din bilang isang paninirahan sa taon ng buwis. Dapat tandaan ng mga nagbabayad ng buwis na ang kita sa pag-upa sa pangkalahatan ay ganap na mabubuwisan.
 • Ang mga manggagawa na walang bawal na buwis mula sa kanilang suweldo ay may dalawang paraan upang bayaran nang maaga ang kanilang buwis. Narito ang dalawang pagpipilian na ito:
 1. Ang mga manggagawa sa gig ng ekonomiya na mayroong ibang trabaho kung saan ang kanilang pinagtatrabahuhan ay nagtitipid ng mga buwis mula sa kanilang sweldo ay maaaring punan at magsumite ng isang bagong Form W-4. Ginagawa ito ng empleyado upang hilingin na ang ibang tagapag-empleyo ay magtago ng karagdagang mga buwis mula sa kanilang sweldo. Ang karagdagang paghawak na ito ay makakatulong sa pagtakpan ng mga buwis na inutang mula sa kanilang gawaing ekonomiya sa gig.
 2. Ang manggagawa sa gig ekonomiya ay maaaring gumawa ng bawat buwan tinantyang pagbabayad ng buwis. Ginagawa nila ito upang mabayaran ang kanilang mga buwis at anumang buwis sa sariling pagtatrabaho na inutang sa buong taon.

Para sa karagdagang impormasyon sa gig ekonomiya, maaaring bisitahin ng mga nagbabayad ng buwis ang Gig Economy Tax Center.

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot