Ang Mga Tao na Nakakaranas ng Kawalang-Tirahan Maaaring Maging Kwalipikado para sa isang Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan (Tip sa Buwis sa COVID)

 • Upang makakuha ng isang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan sa taong ito, ang mga indibidwal na ito ay kailangang magparehistro sa Nobyembre 21.
 • Humihiling ang tool na Non-Filers ng lisensya ng isang gumagamit o numero ng ID ng estado upang digital na lagdaan ang dokumento. Mayroong iba pang mga paraan upang magawa ito, kaya ang isang ID ay opsyonal sa tool.
 • Masidhing inirekomenda ng IRS ang online na tool na Non-Filers para sa pinakamabilis na Pagbabayad ng Epekto sa Ekonomiya.

Ang mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang $ 1,200 Economic Impact Payment at $ 500 para sa bawat kwalipikadong bata na wala pang edad 17. Upang makuha ang pagbabayad na ito, dapat silang magparehistro sa IRS ng Sabado, Nobyembre 21, 2020.

Kung ang kita ng isang tao ay mas mababa sa $ 12,200, o $ 24,400 kung sila ay kasal, malamang na hindi sila magsumite ng tax return. Nangangahulugan iyon na ang IRS ay maaaring walang sapat na impormasyon upang mag-isyu ng kanilang pagbabayad.

Upang makakuha ng isang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan sa taong ito, ang mga indibidwal na ito ay kailangang magparehistro sa Nobyembre 21. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng libre Mga Hindi Filter: Ipasok Narito ang Impormasyon sa Pagbabayad kasangkapan Magagamit ito sa Ingles at Espanyol.

Ang mga taong hindi karaniwang nag-file ng isang tax return ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang EIP kung sila ay:

 • Ay isang mamamayan ng Estados Unidos, permanenteng residente o kwalipikadong residente ng dayuhan
 • Magkaroon ng isang karapat-dapat na numero ng Social Security na kwalipikado
 • Hindi maangkin bilang isang umaasa sa isa pang nagbabayad ng buwis

Upang magamit ang tool, kailangan ng isang tao: 

 • Pangalanan, tulad ng lilitaw sa kard ng Social Security, para sa sarili at asawa, kung karapat-dapat sila
 • Ang isang SSN na karapat-dapat sa trabaho para sa sarili at asawa, kung karapat-dapat sila
 • Para sa bawat kwalipikadong bata, pangalan, relasyon at SSN o Numero ng Pagkilala sa Buwis sa Adoption
 • Isang email address upang makatulong na lumikha ng isang account upang magamit ang tool na Non-Filers
 • Isang address sa pag-mail kung saan makakatanggap sila ng bayad at isang sulat ng kumpirmasyon, na ipapadala ng IRS sa loob ng 15 araw pagkatapos maibigay ang kanilang bayad.
 • Ang impormasyon sa pagbabangko, kasama ang pagruruta at mga numero ng account, kung nais nila ang kanilang pagbabayad sa pamamagitan ng direktang deposito
 • Isang Proteksyon ng Pagkakakilanlan Personal na Numero ng Pagkakakilanlan, kung ang IRS ay nagpadala ng isa sa nakaraan. Kung nawala ito sa isang tao, maaari nilang gamitin ang Kumuha ng isang IP PIN tool sa IRS.gov upang makuha ang kanilang numero

Humihiling ang tool na Non-Filers ng lisensya ng isang gumagamit o numero ng ID ng estado upang digital na lagdaan ang dokumento. Mayroong iba pang mga paraan upang magawa ito, kaya ang isang ID ay opsyonal sa tool.

Kung nais ng isang tao ang kanilang bayad sa pamamagitan ng direktang deposito ngunit walang isang bank account, maaari nilang bisitahin ang Website ng FDIC para sa tulong. Magpapadala ng bayad ang IRS sa sinumang hindi nagbibigay ng direktang impormasyon sa deposito.

Iba pang mga pangunahing punto tungkol sa Mga Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan

 • Masidhing inirekomenda ng IRS ang online Mga tool na Hindi Filter para sa pinakamabilis na Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan.
 • Ang mga taong hindi ma-access o magamit ang tool ay dapat sundin ang mga hakbang sa Seksyon ng tool na Hindi Mga Filter ng Mga FAQ sa Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiyang. Dapat nilang isumite ang kanilang impormasyon sa IRS sa Nobyembre 21.
 • Kung may napalampas sa deadline ng Nobyembre 21, maaari nilang i-claim ang pagbabayad bilang isang kredito sa isang pagbabalik ng buwis sa kita ng federal na 2020 sa susunod na taon.
 • Ang pagbabayad ay hindi buwis na kita at ang pagkuha ng isa ay hindi nakakaapekto sa pagiging karapat-dapat para sa iba pang mga benepisyo, tulad ng Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Programa, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho o iba pang mga programa sa benepisyo.
 • Maaaring gamitin ng mga tao ang Kunin ang Aking Bayad tool sa IRS.gov sa loob ng dalawang linggo upang suriin ang kanilang katayuan sa pagbabayad.

Higit pang impormasyon:

Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan mga FAQ ng pagiging karapat-dapat

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot