Kinakailangan ng Daigdig ang Banal na Templo sa Jerusalem

  • Ang pangatlong Banal na templo ay naitayo na sa langit na handa nang bumaba sa lupa.
  • Ang Ikatlong Banal na templo ay ang pagpapagaling ng lahat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa.
  • Hanggang sa lumitaw ang Pangatlong Banal na templo, ang panalangin ay ang unibersal na koneksyon sa Diyos.

Ang mga taong Hudyo sa linggong ito ay nag-ayuno sa Ika-9 ng buwan ng Av sa pagdadalamhati sa pagkawasak ng dalawang banal na templo sa Jerusalem. Bawat taon sa araw na ito libu-libong mga Judio sa buong Israel ang bumibisita sa lugar ng Western Wall kung saan nakatayo ang banal na templo. Ngayong taon dahil sa Corona virus ang mga tao ay limitado. Ang mga panalangin ay ginawa sa limitadong mga grupo ng dalawampu't kalahok.

Ang mga taong Hudyo ay pinili ng Diyos upang paghiwalayin ang kanilang sarili mula sa nalalabi sa mundo upang maging isang banal na bansa. Ang paghihiwalay mula sa mundo ay nagpapahintulot sa mga Hudyo na magkaisa na lumahok sa World Unity and Peace bilang isang hiwalay na bansa. Ang bawat tao ay bahagi ng mundo bilang isang indibidwal na may trabaho sa kanyang buhay ng paggawa ng mundo ng isang mas mahusay na lugar upang mabuhay para sa lahat ng sangkatauhan. Ang mga Judiong tao ay mayroon ding interes sa World Unity and Peace bawat isa bilang isang indibidwal ngunit higit sa ibang bansa o relihiyon ay binigyan ng isang hiwalay na tungkulin ng Diyos lalo na ang tungkulin ng pagtatayo ng Templo ng Diyos sa Jerusalem.

Ang 'Pagkawasak ng Templo ng Jerusalem' ay nilikha noong 1867 ni Francesco Hayez sa istilo ng Romantismo.

Ang mga Judio ay nagtayo sa Jerusalem ng kanilang banal na templo ng dalawang beses. Ang unang templo ay itinayo ni Haring Solomon na anak ni Haring David na nakumpleto ang pagsakop sa Lupain ng Israel. Ang unang templo ay tumayo sa loob ng 410 taon hanggang sa nawasak ito ng mga taga-Babilonia noong 586 BC. Ang ikalawang templo ay itinayo nina Ezra at ng mga taong Judio na bumalik sa lupain ng Israel mula sa Babilonya pitumpung taon mamaya. Ang pangalawang templo ay tumayo sa loob ng 420 taon hanggang 70 BC nang masira ito ng mga Romano.

Si Moises na propeta ay nagtayo sa ilang ng isang portable na templo na ginagamit ng mga Judio para sa sakripisyo at panalangin sa apatnapung taon. Pagkaraan ng apatnapung taon sa ilalim ng pamumuno ni Josue ay dinala nila ang portable na templo na ito sa Lupa ng Israel. Gumamit sila ng isang portable na templo hanggang sa ang lupain ay ganap na nasakop kapag itinayo ang unang templo sa Jerusalem. Ang portable na tabernakulo ay tumayo ng 369 taon sa Samarian lungsod ng Shiloh.

Inatasan ang mga Judiong tao sa Torah ng limang aklat ni Moises na magtayo ng isang tabernakulo upang maging tirahan ng Diyos. Sa Tabernakulo ay may dalawang mga altar na ginamit sa paglilingkod sa Diyos. Isang napakalaking altar ang ginamit para sa mga sakripisyo ng mga hayop at ibon. Ang isang mas maliit na dambana ay ginamit para sa pagsusunog ng insenso. Ang bawat gawa na isinagawa ng mga pari sa templo ay hinirang ni Moises. Ang bawat isa sa mga gawa na ito kasama ang mga sakripisyo ay may malalim na mystical na kabuluhan. Ang buong layunin ng mga sakripisyo at serbisyo sa templo ay upang dalhin ang ilaw ng Diyos sa mundo. Ang mga gawa ng templo ay gumawa ng malaking pagkakaiba para sa mga Hudyo at para sa sangkatauhan sa pangkalahatan. Kapag nawasak ang dalawang banal na templo ang World nawala ang mystical kayamanan na nagdagdag ng buhay at kapayapaan sa sibilisasyon. Ang pagkasira ng templo sa ika-9 ng buwan ng Av ay ang pinakamalungkot na araw sa kalendaryo ng mga Judio. Ang mundo hindi lamang ang mga Hudyo ay nawalan ng mga pagpapala ng pagkakaroon nito sa Jerusalem ang banal na lungsod.

Dalawang templo ang nawasak at mayroong isang hula sa Aklat ni Ezekiel para sa pagtatayo ng ikatlong templo. Mayroong isang hula sa Zakaria na ang ikatlong templo ay magiging isang lugar ng panalangin para sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ang ikatlong templo ay itatayo sa kapayapaan nang walang digmaan. Ang presensya nito ay babalik na parang bumaba mula sa langit nang walang pagkagambala sa tao. Ngayon kung ang mundo ay naghihirap sa Corona Pandemic, ang lunas para sa Pandemya na ito ay muling itayo ang pangatlong banal na templo. Mula sa ikatlong banal na templo sa Jerusalem ay darating ang pagpapagaling ng mundo. Karamihan sa mga ito ay sumisikat sa ilaw ng Diyos sa mundo. Ipinagdarasal ng mga Hudyo na ang banal na templo ay muling maitayo sa lalong madaling panahon sa ating panahon. Kinakailangan ng mundo ang banal na templo na naninirahan sa kadiliman ng Corona Pandemic. Ayon sa isang bagong hula ng edad, muling binuhay sina Moises kasama sina Jesus at Mohammed, at sumasayaw sila at umaawit sa ilalim ng lugar ng banal na templo. Ang ikatlong banal na templo ay handa na bumaba mula sa langit, isang bahay ng Pagkakaisang Pandaigdig at Kapayapaan.

Tinalakay ni Rabbi Jonathon ang punong Rabi ng England na tinalakay ang kahalagahan ng banal na templo sa ating mahihirap na panahon.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot