Ang pamumuhay kasama ng mga salot ay isang Old tradisyon sa Modernong Daigdig

  • Ang Corona ay nagbabago sa mundong ito upang maging tulad ng impiyerno.
  • Kapag ang buhay ay mabuti para sa maraming tao ang mundong ito ay makalangit.
  • Ang mundo ay isang koridor sa susunod na mundo ng isang elevation para sa mga anghel at kaluluwa ng tao.

Ang mga salot ay walang bago sa mundo. Ang pagkaya sa mga salot ay hindi naging madali. Ang Corona virus ay hindi naiiba. Maliban kung mayroong isang himala at ang agham na medikal ay umabot sa solusyon na naroroon natin sa loob ng mahabang panahon ng pagkasira kapwa sa pisikal at mental.

Ang ISIS ay kalaban ng modernong sibilisasyon at ayon sa kanilang pilosopiya ang mundo ay karapat-dapat sa pagkawasak ng Corona virus na tumuturo sa paglapastangan sa mga prinsipyo ng Koran ng modernong lipunan. Patuloy na nakikipaglaban ang ISIS kahit na natalo sila sa Syria. Ang ISIS ay may mga kaibigan sa gitna ng mga hayop sa bukid at likas na mga mikroorganismo na nagtatanggol sa kanilang hangarin. Ang sanhi ng ISIS ay upang alisin ang lahat ng kasamaan mula sa mundo kasama na ang kasamaan ng kalayaan.

Ito ay isang replika ng isang tanso na ahas na itinayo ni Moises sa wildness upang maiwasan ang isang salot. Ang anghel Rafael ay nakabitin sa poste na ito na kinatawan ng Diyos upang gawin ang gawain ng pagpapagaling sa mundong ito. Ang simbolo na ito ay pinagtibay upang maging sa mga ambulansya at mga parmasya. Ang Anghel Rafael bilang isang sugo ng Diyos ay dapat magdala sa buong mundo ang pagpapagaling para sa corona. Kopyahin ang larawang ito at ilagay ito sa iyong tahanan para sa proteksyon laban sa virus.

Ang ISIS na nagmula sa kaalaman mula sa mga aral ni Mohammed ay mayroong suporta mula sa Batas ni Moises. Si Adan sa Halamanan ng Eden ay may kapangyarihan sa lahat ng mga hayop sa parang hanggang sa kasalanan ng pagkain mula sa Puno ng Kaalaman. Nang kumain sina Adan at Eba mula sa Puno ng Kaalaman nawala sa kanila ang kanilang kapangyarihan sa mga hayop. Ang buhay ay naging isang pakikibaka. Nagkaroon ng giyera at sakit.

Mayroong patuloy na pakikibaka mula sa panahong iyon upang malampasan ang mga hadlang ng kamatayan at bumuo ng isang mundo ng kapayapaan sa loob ng likas na buhay. Ang layunin ng sangkatauhan ay gumawa ng isang mundo kung saan may kapayapaan sa pagitan ng tao at Diyos; at may kapayapaan sa pagitan ng tao at tao. Bago lumitaw si Corona walang kapayapaan sa pagitan ng Tao at Diyos at napakaliit na kapayapaan sa pagitan ng tao at tao.

Si Pangulong Trump ay lumitaw sa mundo noong 2016 na may solusyon para sa Amerika at mundo upang mabuo ang kapayapaan sa dalawang paraan na ito at tumanggap ng oposisyon mula sa mga liberal na ateista na naghahanap ng kumpletong pagtanggi sa kalayaan sa Diyos at mga tuntunin ng relihiyon na itinatag sa loob ng 2000 taon. Nakipaglaban siya sa ISIS na ipinagtatanggol ang modernong lipunan at kalayaan sa pagtatangkang lumikha ng isang balanse sa pagitan ng relihiyon at kalayaan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtulong sa Israel ng isang modernong demokrasya na may isang lumang pamana sa relihiyon; ang mundo ay maaangat din. Tinangka niyang palakasin ang gobyerno ng Netanyahu na naniniwala siyang mabuting pinuno at kaibigan ng Amerika. Tulad din ng mga Liberal sa Amerika na tutol kay Trump; ang mga liberal sa Israel ay sumalungat din kay Netanyahu na ang mga tagasuporta ay mula sa mga relihiyosong partido. Panghuli pagkatapos ng dalawang halalan Si Benny Gantz ay gumawa ng isang kompromiso na hakbang upang sumali sa Netanyahu sa isang pinag-isang gobyerno humiwalay mula sa kanyang mga tagasuporta na laban sa pagkonekta sa Estado ng Israel sa Diyos at sa sagradong pamana nito.

Mayroong napakakaunting pagkakaiba sa pagitan ng ISIS at iba pang mga Ultra-Orthodox na relihiyon tulad ng ginagawa ng mga fundamentalist. Lahat sila ay nagdarasal para sa pagkawasak ng modernong lipunan laban sa kalayaan at iba pang mga pagpapahalagang Kristiyano. Ang Kristiyanismo na ang namumuno ngayon ay tinanggap ni Papa Francis ang mga relihiyosong opinyon ng kabilang panig mula sa Islam at Hudaismo ngunit may iba't ibang solusyon mula sa kanila ng isang bagay sa paraan ng progresibong Evangelist na Pangulong Trump at Benjamin Netanyahu. Hindi pipigilan ng mga fundamentalist ang kanilang kampanya at sawayin ang laban sa modernong lipunan. Sa mga fundamentalist na ito na pinakamahalaga ay ang mahigpit na pagsunod sa Batas ni Moises o Sharia ang batas ng Islam at isinasaalang-alang nila na ang hangarin na layunin ay magturo ng batas. Ang batas ay ang pundasyon ng dalawang bansang biblikal na Israel at Islam. Gayunman, may mga pagkakaiba sa mga Hudyo at Muslim sa kung hanggang saan ang handang sumunod sa kanilang mga pinuno ng relihiyon. Ang mga Pundamentalista ay hindi kikilos ng isang pulgada. Tinawag silang Torre Necked people ng Torah. Ang Batas ng Diyos ay hindi mababago.

Tinawag din ng Magen David na Star of David o Shield ni David ang lihim ng pagkakaisa ng langit at lupa. Ito ang dalawang tatsulok na kumakatawan sa lupa na nakaharap paitaas at ang langit na nakaharap pababa. Ang mga gilid ng tatsulok ay ang tatlong anghel na sina Michael, Gabriel, at Rafael sa isang walang hanggang pagkakaisa. Kopyahin ang watawat gamit ang Magen David at ibitin ito sa iyong tahanan para sa isang pagpapala at proteksyon mula sa Corona.

Ang Israel tulad ng ibang bahagi ng mundo ay nahaharap sa epidemya ng Corona. Halos lahat ng mga sinagoga ay sarado. Kahit na ang paggawa ng mga serbisyo nang bukas ay ipinagbabawal sa mga lugar tulad ng sa harap ng isang gusali o sa isang parke kung saan ang bawat tao ay lumayo sa kanyang sarili ng dalawang metro mula sa susunod na tao. Napakahalaga ng pagdarasal ng kongregasyon sa Hudaismo. Ang Torah ay binabasa ng tatlong beses sa isang linggo lamang kung mayroong hindi bababa sa sampung tagapakinig. Ang mga pagsasara ng mga sinagoga kahit na ang mga may dating daan tulad ng Western Wall, ang libingan ni Rachel, ang libingan ng mga patriyarka, at ang libingan ni Bar Yochai na may-akda ng Zohar ay tumama nang mahigpit sa pananampalataya ng mga Hudyo na ang lahat ng nangyayari sa kamay ng Tinawag ng Diyos ang banal na patunay. Ang isa sa mga nangungunang Rabi sa sakit ay nagkomento, "Ayaw ng Diyos ang aming panalangin sa samahan."

Ang panganib ng Corona ay halos sa mga matatanda. Mahirap na desisyon para sa mga namumuno sa politika na bigyan ng kagustuhan ang mga bata kaysa sa matanda. Karamihan sa mga pinuno ng politika ay higit sa limampu. Si Boris Johnson na kamakailan lamang nagkontrata ng virus ay ipinanganak noong 1964 na siyang ginagawang 56 taong gulang. Si Trump ay higit sa pitumpu at ang kanyang mga kalaban sa halalan sa 2020 ay higit sa pitumpu. Pinipilit ni Corona ang lipunan na maghanap ng mga mas batang pinuno, mas malakas sa pisikal kahit na maaaring kulang sila sa karanasan sa buhay ng kanilang mga nakatatanda.

Sa panahon ni Moises, ang mga Hudyo sa ilang at ang mga tao sa mga panahong iyon ay namuhay sa panganib ng mga salot. Ang mga salot ay nabanggit sa Exodo 30, nang sinabihan ang mga tao na magbigay ng isang kalahating siklo na barya sa pagtatayo ng tabernakulo upang ihinto ang salot. Nagkaroon ng salot sa ilang na pinahinto ni Moises nang magtayo siya ng isang tanso na ahas na ngayon ay simbolo ng pagpapagaling sa mga ambulansya at parmasya. Ang ahas ay konektado sa anghel na si Rafael na anghel ng pagpapagaling na nararamdaman ang sakit ng maysakit at sa pag-ibig ay pinagagaling sila. Ang isa pang mungkahi na ibinigay sa mga Hudyo sa ilang para sa pagtagumpayan ang mga salot ay ang pagkakaisa. Ang mga Hudyo ay nagkakaisa sa ilang bilang isang bansa upang mapagtagumpayan ang mga hadlang na ito kapag ang bawat tao ay nagbigay ng kalahating siklo na kumakatawan sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ay maaaring matupad ang buong layunin ng bayang Hudyo. Ang sangkatauhan ay nagsasama-sama upang ihinto at pagalingin ang corona.

Pinagsama ni Corona ang mundo sa labanan upang wakasan ang salot. Ang buong mundo ay nahawahan at kinikilala ng sangkatauhan ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit na ang bawat bansa ay nahiwalay sa mundo sa pamamagitan ng quarantine. Ang China ang unang nag-quarantine. Ang virus ay kumalat sa ibang mga bansa na konektado sa Tsina nang matipid. Ginawang posible ng modernong teknolohiya na kumalat ang virus sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng hangin o barko. Si Corona ngayon ay isang pandemya, krisis sa mundo. Sa mga nakaraang salot ay mga epidemya na limitado sa isang saradong lugar.

Ang hyssop na halaman ay ginamit ng mga Hudyo para sa proteksyon mula sa Anghel ng Kamatayan sa gabi ng Paskuwa. Ngayon gumawa sila mula sa halaman na ito ng isang pampalasa na maaaring para sa proteksyon ng mga tao mula sa Corona virus. Gamitin ang pampalasa sa iyong mga salad, sopas, o kumuha ng isang kutsarita ng zatta hyssop pampalasa na may langis ng oliba dalawang beses sa isang araw. Dapat protektahan ka ng Diyos at ng iyong pamilya.

Nahaharap sa mga salot, nagpasiya si Moises na ang kabataan ay dapat mamuno sa bayang Hudyo. Dalawang matanda lamang mula sa salinlahi nina Moises Joshua at Calev ang pumasok sa lupain ng Israel. Si Haring Solomon ay 14 pa lamang nang siya ay maging hari. Itinaas ni Corona ang kabataan habang ang kanilang mga ama ay naiwan na mapahamak. Tatakbo si Pangulong Trump para sa isang pangalawang termino para sa pangulo ngunit ang kanyang bise presidente ay dapat mapili na mas mababa sa edad na limampu. Si Netanyahu ay 70 at si Benny Gantz ay 60 taong gulang at parehong hahantong sa Israel.

Ang mga taong Hudyo ay papalapit na sa piyesta opisyal ng Paskuwa. Ang Paskuwa ay nagsisimula sa gabi ng Pag-alis mula sa Ehipto sa panahon ng ikasampung salot na tinatawag na pananakit sa panganay. Pinrotektahan ng mga Hudyo ang kanilang sarili mula sa anghel ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo ng handog na pasko na tupa na hinaluan ng hinalaw na halaman ng Hyssop. Ang kahulugan ng unang ipinanganak ay maaaring maunawaan literal na unang ipinanganak ng bawat pamilya bata at matanda; o baka ang unang ipinanganak ay maaaring mangahulugan ng pinakalumang kinatawan ng isang pamilya na nangangahulugang lolo at lola tulad ng nasa panganib na mula kay Corona. Ang pamumuno ng Egypt ay naging lumpo ng salot na ito. Ang salot ng panganay ay dumaan sa maraming mga bahay. Na-hit ang mga target nito; ang iba ay nakaligtas.

Si Corona ay maikukumpara sa ikasampung salot bago ang Exodo nang ang mga Hudyo ay palayain mula sa pagkaalipin. Ang Kristiyanismo ay nagsimula din sa gabi ng Paskuwa nang patayin si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay pagkaraan ng tatlong araw, siya ay naging opisyal na ang Mesiyas ng mundo. Sa gabi ng Paskuwa ang mga Hudyo ay pinalaya mula sa pagkaalipin at naging isang walang hanggang bansang Israel na nabuhay sa pamamagitan ng diaspora at itinatag ang Modernong Estado ng Israel. Ang Mesiyas ng bansang Israel ay nakikipaglaban sa walang hanggang laban para sa kaligtasan ng bansa at gantimpalaan ang mga Hudyo sa kabilang buhay na nagpapanatili ng kanilang koneksyon sa Batas ni Moises. Ang Mesiyas ng Kristiyanismo na walang hanggan ay nagpapanatili at nagpapagaling ng emosyonal na sangkatauhan hanggang sa katapusan ng panahon.

Mayroong tatlong mga anghel ng Diyos na nagtatag ng relihiyon sa mundo na sina Michael, Gabriel at Rafael. Ang bawat anghel ay bumaba para sa isang partikular na layunin sa isang pisikal na katawan ng isang lalaki na sina Moises, Jesus at Mohammed. Ngayon ang mga propetang ito ay nabuhay na mag-uli at nabubuhay sa ilalim ng banal na templo sa Jerusalem upang mapanatili ang sangkatauhan sa emosyonal at espirituwal upang labanan ang Corona at itayo ang kaharian ng Diyos sa mundo. Ang pinakadakilang kaligtasan sa sakit mula sa Corona sa ating panahon ay nagmula sa paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga propetang ito at pagtanggap sa Batas ng Diyos.

Sinabi ng Diyos bago nilikha ang tao Genesis 1:26, "Gawin natin ang tao." Ang mga anghel ay kasama ng Diyos na kasosyo sa paglikha ng tao. Ang mga anghel ay mga nilikha sa langit. Ang tao ay nilikha mula sa alabok ng lupa. Pagkatapos ng kamatayan siya ay bumalik sa alikabok. Ang mga anghel ay ang walang hanggang kaluluwa ng tao na nakataas sa pamamagitan ng pagpunta sa pisikal na mundong ito upang gawin ang paglilingkod sa Diyos ng kawanggawa at mabubuting gawa. Pagkatapos ng kamatayan ang mga anghel na ito ay mga tao na bubuhaying muli kasama ang kanilang mga katawan upang makamit ang isang mas mataas na mataas kaysa sa dati nang sila ay pinag-isang langit sa lupa. Lahat ng paghihirap ng buhay ay may layunin. May layunin ang buhay. Lahat ay mabuti. Lumilitaw na isang pangit na virus si Corona ngunit nakatago dito ay mabuti.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang mga libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang samahang pangkawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay maibabawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot