Ang pamumuhay kasama ng mga salot ay isang Old tradisyon sa Modernong Daigdig

  • Ang Corona ay nagbabago sa mundong ito upang maging tulad ng impiyerno.
  • Kapag ang buhay ay mabuti para sa maraming tao ang mundong ito ay makalangit.
  • Ang mundo ay isang koridor sa susunod na mundo ng isang elevation para sa mga anghel at kaluluwa ng tao.

Ang mga salot ay walang bago sa mundo. Ang pagkaya sa mga salot ay hindi naging madali. Ang Corona virus ay hindi naiiba. Maliban kung mayroong isang himala at ang agham na medikal ay umabot sa solusyon na naroroon natin sa loob ng mahabang panahon ng pagkasira kapwa sa pisikal at mental.

Ang ISIS ay ang kaaway ng modernong sibilisasyon at ayon sa kanilang pilosopiya ang mundo ay karapat-dapat sa pagkawasak ng Corona virus na tumuturo sa pagkasira ng mga prinsipyo ng Koran ng modernong lipunan. Patuloy na lumaban ang ISIS kahit matapos silang talunin sa Syria. Ang ISIS ay may mga kaibigan sa gitna ng mga hayop sa bukid at mga microorganism sa kalikasan na nagtatanggol sa kanilang kadahilanan. Ang sanhi ng ISIS ay alisin ang lahat ng kasamaan sa mundo kasama na ang kasamaan ng kalayaan.

Ito ay isang replika ng isang tanso na ahas na itinayo ni Moises sa wildness upang maiwasan ang isang salot. Ang anghel Rafael ay nakabitin sa poste na ito na kinatawan ng Diyos upang gawin ang gawain ng pagpapagaling sa mundong ito. Ang simbolo na ito ay pinagtibay upang maging sa mga ambulansya at mga parmasya. Ang Anghel Rafael bilang isang sugo ng Diyos ay dapat magdala sa buong mundo ang pagpapagaling para sa corona. Kopyahin ang larawang ito at ilagay ito sa iyong tahanan para sa proteksyon laban sa virus.

Ang ISIS na nakukuha ang kaalaman nito mula sa mga turo ni Mohammed ay may suporta mula sa Batas ni Moises. Si Adan sa Hardin ng Eden ay namuno sa lahat ng mga hayop sa bukid hanggang sa kasalanan ng pagkain mula sa Puno ng Kaalaman. Nang kumain sina Adan at Eba mula sa Puno ng Kaalaman ay nawala ang kanilang kapangyarihan sa mga hayop. Ang buhay ay naging isang pakikibaka. Nagkaroon ng digmaan at sakit.

Mayroong patuloy na pakikibaka mula sa panahong iyon upang malampasan ang mga hadlang ng kamatayan at bumuo ng isang mundo ng kapayapaan sa loob ng likas na buhay. Ang layunin ng sangkatauhan ay gumawa ng isang mundo kung saan may kapayapaan sa pagitan ng tao at Diyos; at may kapayapaan sa pagitan ng tao at tao. Bago lumitaw si Corona walang kapayapaan sa pagitan ng Tao at Diyos at napakaliit na kapayapaan sa pagitan ng tao at tao.

Nagpakita si Pangulong Trump sa mundo noong 2016 na may solusyon para sa Amerika at sa mundo upang makabuo ng kapayapaan sa dalawang paraan na ito at natanggap ang pagsalungat mula sa mga atheist ng Liberal na naghahanap ng kumpletong pagtanggi sa Diyos at ang mga alituntunin ng relihiyon na itinatag para sa 2000 taon. Nakipaglaban siya sa ISIS na nagtatanggol sa modernong lipunan at kalayaan sa pagtatangka na lumikha ng isang balanse sa pagitan ng relihiyon at kalayaan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtulong sa Israel ng isang modernong demokrasya na may isang lumang pamana sa relihiyon; ang mundo ay maiangat din. Tinangka niyang palakasin ang pamahalaan ng Netanyahu na naniniwala siyang isang mabuting pinuno at kaibigan ng Amerika. Katulad ng Liberal sa Amerika ay sumalungat kay Trump; Ang liberal sa Israel ay sumalungat din sa Netanyahu na ang mga tagasuporta ay mula sa mga relihiyosong partido. Sa wakas pagkatapos ng dalawang halalan Si Benny Gantz ay gumawa ng isang kompromiso na hakbang upang sumali sa Netanyahu sa isang pinag-isang gobyerno humiwalay mula sa kanyang mga tagasuporta na laban sa pagkonekta sa Estado ng Israel sa Diyos at sa sagradong pamana nito.

Napakaliit ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng ISIS at iba pang mga relihiyong Ultra-Orthodox na isinasagawa ng mga pangunahing tauodista. Lahat sila ay nananalangin para sa pagkawasak ng modernong lipunan laban sa kalayaan at iba pang mga pagpapahalagang Kristiyano. Ang Kristiyanismo na ang pinuno ngayon ay tinatanggap ni Pope Francis ang mga opinyon ng relihiyon sa kabilang panig mula sa Islam at Hudaismo ngunit may ibang solusyon mula sa kanila ng isang bagay sa paraan ng progresibong Ebanghelista ng Pangulo na si Trump at Benjamin Netanyahu. Hindi hihinto ng mga pangunahing pundista ang kanilang kampanya at sawayin ang pagsalungat sa modernong lipunan. Sa mga pangunahing pundamentalista ay ang mahigpit na pagsunod sa Batas ni Moises o Sharia ang batas ng Islam at itinuturing nilang ang layunin ng tagapagmana ay upang turuan ang batas. Ang batas ay ang pundasyon ng dalawang bansang biblikal na Israel at Islam. Gayunpaman, may mga pagkakaiba-iba sa gitna ng mga Hudyo at Muslim sa kung anong sukat na nais nilang sundin ang kanilang mga pinuno sa relihiyon. Ang mga fundamentaryo ay hindi mag-usbong ng isang pulgada. Ang Torah ay tinawag silang Stiff Necked people. Ang Batas ng Diyos ay hindi mababago.

Tinawag din ng Magen David na Star of David o Shield ni David ang lihim ng pagkakaisa ng langit at lupa. Ito ang dalawang tatsulok na kumakatawan sa lupa na nakaharap paitaas at ang langit na nakaharap pababa. Ang mga gilid ng tatsulok ay ang tatlong anghel na sina Michael, Gabriel, at Rafael sa isang walang hanggang pagkakaisa. Kopyahin ang watawat gamit ang Magen David at ibitin ito sa iyong tahanan para sa isang pagpapala at proteksyon mula sa Corona.

Ang Israel tulad ng ibang bahagi ng mundo ay nahaharap sa epidemya ng Corona. Halos lahat ng mga sinagoga ay sarado. Kahit na ang paggawa ng mga serbisyo nang bukas ay ipinagbabawal sa mga lugar tulad ng sa harap ng isang gusali o sa isang parke kung saan ang bawat tao ay lumayo sa kanyang sarili ng dalawang metro mula sa susunod na tao. Napakahalaga ng pagdarasal ng kongregasyon sa Hudaismo. Ang Torah ay binabasa ng tatlong beses sa isang linggo lamang kung mayroong hindi bababa sa sampung tagapakinig. Ang mga pagsasara ng mga sinagoga kahit na ang mga may dating daan tulad ng Western Wall, ang libingan ni Rachel, ang libingan ng mga patriyarka, at ang libingan ni Bar Yochai na may-akda ng Zohar ay tumama nang mahigpit sa pananampalataya ng mga Hudyo na ang lahat ng nangyayari sa kamay ng Tinawag ng Diyos ang banal na patunay. Ang isa sa mga nangungunang Rabi sa sakit ay nagkomento, "Ayaw ng Diyos ang aming panalangin sa samahan."

Ang panganib ng Corona ay karamihan sa mga matatanda. Ito ay isang mahirap na pagpapasya para sa mga pinuno ng pulitika na bigyan ng kagustuhan sa mga bata sa matanda. Karamihan sa mga pinuno sa politika ay higit sa limampung. Si Boris Johnson na kamakailan lamang nagkontrata ng virus ay ipinanganak noong 1964 na gumagawa sa kanya ng 56 taong gulang. Si Trump ay higit sa pitumpu at ang kanyang mga kalaban sa halalan sa 2020 ay higit sa pitumpu. Pinipilit ng Corona ang lipunan upang makahanap ng mga mas batang pinuno, mas malakas sa pisikal kahit na maaaring kulang ang karanasan sa buhay ng kanilang mga matatanda.

Sa panahon ni Moises, ang mga Hudyo sa ilang at ang mga tao sa mga panahong iyon ay nabuhay sa panganib ng mga salot. Ang mga salot ay binanggit sa Exodo 30, nang sinabihan ang mga tao na magbigay ng kalahating siklo na barya sa gusali ng tabernakulo upang ihinto ang salot. Nagkaroon ng salot sa ilang na pinigilan ni Moises nang magtayo siya ng isang tanso na tanso na ngayon ay simbolo ng pagpapagaling sa mga ambulansya at parmasya. Ang ahas ay konektado sa anghel na Rafael ang anghel ng pagpapagaling na nararamdaman ang sakit ng mga may sakit at sa pag-ibig ay pagalingin sila. Ang isa pang mungkahi na ibinigay sa mga Hudyo sa ilang para sa pagtagumpayan ng mga salot ay ang pagkakaisa. Ang mga Hudyo ay nagkaisa na magkasama sa ilang bilang isang bansa upang malampasan ang mga hadlang na ito nang ang bawat tao ay nagbigay ng kalahating siklo na kumakatawan na sa pamamagitan lamang ng pag-iisa ay matutupad ang buong layunin ng mga Hudyo. Nagkakaisa ang tao upang ihinto at pagalingin ang corona.

Pinagsama ni Corona ang mundo nang magkasama sa labanan upang wakasan ang salot. Ang buong mundo ay nahawahan at kinikilala ng sangkatauhan ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit na ang bawat bansa ay naghihiwalay mula sa mundo sa pamamagitan ng kuwarentina. Ang Tsina ang unang nag-quarantine. Ang virus ay kumalat sa ibang mga bansa na konektado sa Tsina sa ekonomya. Naging posible ang modernong teknolohiya para sa virus na kumalat sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng hangin o barko. Si Corona ngayon ay pandemya, krisis sa mundo. Sa mga nakaraang salot ay ang mga epidemya ay limitado sa isang saradong lugar.

Ang hyssop na halaman ay ginamit ng mga Hudyo para sa proteksyon mula sa Anghel ng Kamatayan sa gabi ng Paskuwa. Ngayon gumawa sila mula sa halaman na ito ng isang pampalasa na maaaring para sa proteksyon ng mga tao mula sa Corona virus. Gamitin ang pampalasa sa iyong mga salad, sopas, o kumuha ng isang kutsarita ng zatta hyssop pampalasa na may langis ng oliba dalawang beses sa isang araw. Dapat protektahan ka ng Diyos at ng iyong pamilya.

Nakaharap sa mga salot, nagpasya si Moises na ang kabataan ay dapat mamuno sa mga Judio. Dalawang matatanda lamang mula sa henerasyon nina Moises Joshua at Calev ang pumasok sa lupain ng Israel. Si Haring Solomon ay 14 pa lamang nang siya ay maging hari. Itinaas ni Corona ang kabataan habang ang kanilang mga ama ay naiwan upang mapahamak. Si Pangulong Trump ay tatakbo para sa pangalawang termino para sa pangulo ngunit ang kanyang bise presidente ay dapat na mapili na nasa ilalim ng limampung taong gulang. Ang Netanyahu ay 70 at si Benny Gantz ay 60 taong gulang at kapwa namumuno sa Israel.

Ang mga Hudyo ay papalapit na sa kapistahan ng Paskuwa. Ang Paskuwa ay nagsisimula sa gabi ng Exodo mula sa Egypt sa panahon ng ikasampung salot na tinawag na pagbugbog ng unang ipinanganak. Pinoprotektahan ng mga Hudyo ang kanilang sarili mula sa anghel ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-smear ng dugo ng kordero ng kordero ng pasko na halo-halong may halamang Hyssop. Ang kahulugan ng unang ipinanganak ay maaaring maunawaan nang literal na unang isinilang ng bawat pamilya bata at matanda; o marahil ang unang ipinanganak ay maaaring nangangahulugang pinakamatandang kinatawan ng isang pamilya na nangangahulugang mga lolo at lola tulad ng na nasa pinakamaraming panganib mula sa Corona. Ang pamunuan ng Egypt ay naging lumpo ng salot na ito. Ang salot ng unang ipinanganak ay dumaan sa maraming mga bahay. Tumama ito sa mga target nito; iba pang nakaligtas.

Ang Corona ay maihahambing sa ikasampung salot bago ang Exodo nang pakawalan ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin. Nagsimula din ang Kristiyanismo noong gabi ng Paskuwa nang isagawa si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay pagkaraan ng tatlong araw, siya ay naging opisyal na Mesiyas ng mundo. Noong gabi ng Paskuwa ang mga Hudyo ay pinalaya mula sa pagkaalipin at naging isang walang hanggang bansa na Israel na nabuhay sa pamamagitan ng diaspora at itinatag ang Makabagong Estado ng Israel. Ang Mesiyas ng bansang Israel ay nakikipaglaban sa walang hanggang labanan para sa kaligtasan ng bansa at gantimpalaan ang mga Hudyo sa susunod na buhay na nagpapanatili ng kanilang koneksyon sa Batas ni Moises. Ang Mesiyas ng Kristiyanismo na walang hanggan ay nagpapanatili at nagpapagaling sa emosyonal na sangkatauhan hanggang sa katapusan ng panahon.

Mayroong tatlong mga anghel ng Diyos na nagtatag ng relihiyon sa mundo na sina Michael, Gabriel at Rafael. Ang bawat anghel ay bumaba para sa isang partikular na layunin sa isang pisikal na katawan ng isang lalaki na sina Moises, Jesus at Mohammed. Ngayon ang mga propetang ito ay nabuhay na mag-uli at nabubuhay sa ilalim ng banal na templo sa Jerusalem upang mapanatili ang sangkatauhan sa emosyonal at espirituwal upang labanan ang Corona at itayo ang kaharian ng Diyos sa mundo. Ang pinakadakilang kaligtasan sa sakit mula sa Corona sa ating panahon ay nagmula sa paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga propetang ito at pagtanggap sa Batas ng Diyos.

Sinabi ng Diyos bago nilikha ang tao Genesis 1:26, "Gawin natin ang tao." Ang mga anghel ay kasama ng Diyos na kasosyo sa paglikha ng tao. Ang mga anghel ay mga likhang langit. Ang tao ay nilikha mula sa alikabok ng lupa. Pagkatapos ng kamatayan bumalik siya sa alikabok. Ang mga anghel ay ang walang hanggang kaluluwa ng tao na nakataas sa pamamagitan ng pagpasok sa pisikal na mundong ito upang gawin ang paglilingkod sa Diyos na kawanggawa at mabubuting gawa. Matapos ang kamatayan ang mga anghel na ito ay mga taong bubuhaying muli kasama ang kanilang mga katawan upang makamit ang isang mas mataas na kataas-taasan kaysa sa dati nang sila ay nagkakaisa langit sa mundo. Ang lahat ng mga pagdurusa sa buhay ay may layunin. Ang buhay ay may layunin. Maganda ang lahat. Ang Corona ay lilitaw na isang pangit na virus ngunit nakatago sa ito ay mabuti.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot