Ang Programang Proteksyon ng PIN ng Pagkakakilanlan ay Magiging Magagamit sa Mga Nagbabayad ng Buwis sa Buong Bansa

  • Ang sinumang pangunahin o pangalawang nagbabayad ng buwis o umaasa ay maaaring makakuha ng isang IP PIN, kung mapatunayan nila ang kanilang pagkakakilanlan.
  • Walang pagbabago sa Programang IP PIN para sa kumpirmadong mga biktima ng pagnanakaw na kaugnay sa buwis.

Sa Enero, ang IRS Identity Protection PIN Opt-In Program ay palawakin sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis na maaaring ma-verify nang maayos ang kanilang pagkakakilanlan.

Ang isang Identity Pretention PIN ay isang anim na digit na numero na nakatalaga sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis upang makatulong na pigilan ang kanilang numero ng Social Security na magamit upang mag-file ng mapanlinlang na pagbabalik ng buwis sa kita ng federal. Ang numerong ito ay tumutulong sa IRS na mapatunayan ang pagkakakilanlan ng isang nagbabayad ng buwis at tanggapin ang kanilang pagbabalik sa buwis. Ang online Kumuha ng Isang IP PIN ipinapakita agad ng tool ang itinalagang numero ng nagbabayad ng buwis.

Gumagamit ang tool na ito ng pagpapatunay na Secure Access na patunayan ang pagkakakilanlan ng isang tao. Dapat suriin ng mga nagbabayad ng buwis ang Mga kinakailangan sa Secure Access bago nila subukang gamitin ang tool na Get An IP PIN.

Iba pang mga paraan upang makakuha ng isang IP PIN

Mayroong iba pang mga paraan upang makakuha ng isang IP PIN kung ang isang tao ay hindi maipasa ang pagpapatunay ng Secure Access. Ang mga nagbabayad ng buwis na may kita na $ 72,000 o mas mababa ay dapat kumpletuhin ang Form 15227 at i-mail o i-fax ito sa IRS. Tatawagan ng isang empleyado ng IRS ang nagbabayad ng buwis upang mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan gamit ang isang serye ng mga katanungan. Ang mga nakapasa sa pagpapatotoo ay makakatanggap ng isang IP PIN sa sumusunod na taon ng buwis.

Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa malayo o hindi karapat-dapat na mag-file ng Form 15277 ay dapat gumawa ng isang appointment, bisitahin ang isang Taxpayer Assistance Center at magdala ng dalawang anyo ng pagkakakilanlan ng larawan. Ito ay isang pag-verify na pagkakakilanlan ng tao. Matapos maipasa ng nagbabayad ng buwis ang pagpapatotoo, isang IP PIN ay ipapadala sa kanila sa loob ng tatlong linggo.

Hindi dapat ibahagi ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang IP PIN sa sinuman maliban sa kanilang tagabigay ng buwis. Hindi kailanman tatawag ang IRS upang humiling ng IP PIN ng nagbabayad ng buwis, at dapat maging alerto ang mga nagbabayad ng buwis sa mga potensyal na scam sa IP PIN.

Narito kung ano ang kailangang malaman ng mga nagbabayad ng buwis bago mag-apply:

  • Ang tool na Kumuha ng isang IP PIN ay magagamit sa kalagitnaan ng Enero.
  • Ito ang ginustong pamamaraan ng pagkuha ng isang IP PIN at ang isa lamang na agad na ipinapakita ang PIN sa nagbabayad ng buwis.
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na nais na kusang-loob na sumali sa programa ng IP PIN ay hindi kailangang mag-file ng isang Form 14039, Pagkakakilanlan ng Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan.
  • Ang numero ay may bisa sa loob ng isang taon. Tuwing Enero, ang nagbabayad ng buwis ay dapat makakuha ng bago.
  • Dapat itong maipasok nang tama sa mga pagbabalik sa elektronikong papel at papel upang maiwasan ang mga pagtanggi at pagkaantala.
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na may alinman sa isang Social Security Number o Indibidwal na Tax Identification Number na maaaring mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan ay karapat-dapat para sa programa.
  • Ang sinumang pangunahin o pangalawang nagbabayad ng buwis o umaasa ay maaaring makakuha ng isang IP PIN, kung mapatunayan nila ang kanilang pagkakakilanlan.
  • Plano ng IRS na mag-alok ng isang tampok na opt out sa programang IP PIN sa 2022.

Kumpirmadong mga biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na nauugnay sa buwis

Walang pagbabago sa Programang IP PIN para sa kumpirmadong mga biktima ng pagnanakaw na kaugnay sa buwis. Ang mga nagbabayad ng buwis na ito ay dapat pa ring mag-file ng isang Form 14039 kung ang kanilang e-file na tax return ay tinanggihan dahil sa isang duplicate na pag-file ng SSN. Iimbestigahan ng IRS ang kanilang kaso at kapag natanggal ang mapanlinlang na buwis sa kanilang account, awtomatiko silang makakatanggap ng isang IP PIN sa pamamagitan ng koreo sa pagsisimula ng susunod na taon ng kalendaryo.

Ang mga IP PIN ay ipapadala taun-taon sa mga kumpirmadong biktima at kalahok na nagpatala bago ang 2019. Para sa mga kadahilanang panseguridad, ang mga kumpirmadong biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay hindi maaaring mag-opt out sa programa ng IP PIN. Ang mga kumpirmadong biktima ay maaari ding gamitin ang Kumuha ng isang IP PIN tool upang makuha ang mga nawalang IP PIN na nakatalaga sa kanila.

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot