Ang Supernal na Sagot sa Corona Plague - Ang Mesiyas

  • Inihayag ni Moises sa Bibliya ang pagdating ng Mesiyas sa ating panahon.
  • Mayroon lamang magandang na bumababa mula sa langit hanggang sa mundo kahit na hindi natin ito naiintindihan.
  • Nasa pagtatapos ng linggo Biyernes ng hapon bago ang Dakilang Sabbath.

Ang Corona ay literal na nangangahulugang korona virus. Ang takot sa coronavirus ay nagbubukas ng maraming tao sa pananalig sa Diyos; ang iba ay nawawala ang kanilang pananampalataya. Itinuturo ng Bibliya na ang korona ng pananampalataya ay nawala kapag ang kasalanan ng Golden Calf ang sakit ay pumasok muli sa mundo. Darating ang Mesiyas upang ibalik ang korona ng pananampalataya upang wakasan ang coronavirus at lahat ng sakit.

Ang Lumang Tipan ay tinawag ding limang aklat ni Moises. Sa loob nito ay batas ng mga Judio na siyang pundasyon ng bansa ng Israel na kung saan ay nakaligtas sa libu-libong taon at noong 1948 matapos na maitatag ang pagkasunog sa Estado ng Israel. Ang Estado ng Israel ay hindi katulad ng Estado ng Bibliya ng Israel ngunit ang produkto ng mga labi ng Estado ng Bibliya ng Israel kung saan itinayo ang banal na templo sa Jerusalem kung saan nananatiling ang Wailing Wall.

Itinuro ng tradisyon na si Moises ay katotohanan at ang kanyang batas ay katotohanan. Ang mga Hudyo ay patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga tradisyon na itinuro ni Moises sa mga Judio. Ang dalawa sa mga tradisyon na ito ay ang pagsunod sa Sabbath at magsuot araw-araw na Phylacteries na tinatawag ding Tefillin. Sa ikapitong araw ng bawat linggo ay pinapayuhan ng Torah na magpahinga sa ikapitong araw, sapagkat sa anim na araw nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. " Sa utos ng pagsunod sa Sabbath ay isang mahusay na karunungan. Sa merito ng mga Hudyo na nag-iingat ng Sabbath bilang bahagi ng kanilang relihiyon, pinagtibay ng mundo na bigyan ang mga tao ng kahit isang araw sa bawat linggo. Ang Kalendaryo ng mundo ay nahahati sa mga buwan at linggo. Ang isang linggo ay pitong araw na nagsisimula sa Linggo at nagtatapos sa Sabado. Ang mga Hudyo ay nagpapahinga sa Sabado bilang bahagi ng kanilang relihiyon. Ang pagpapahinga ng isang araw bawat linggo ay nakaukit sa sibilisasyon ng karunungan ni Moises at kanyang Torah.

Sa watawat ng Israel ay ang Magen David na literal na isinalin bilang kalasag ni David. Ang simbolo na ito ay maaari ding maging isang kalasag para sa iyo at sa iyong pamilya tulad nito ay para kay Haring David. Mayroon itong mahusay na mystical na kahulugan. Kopyahin ang larawang ito at i-hang ito sa iyong tahanan para sa proteksyon mula sa lahat ng kasamaan at anghel ng kamatayan

Ginagamit ng mga tao ang Sabbath sa iba't ibang paraan. Ang mga Hudyong Orthodox ay gumagamit ng araw ng Sabado bilang isang banal na araw na kinikilala ang Diyos bilang tagalikha ng uniberso. Ang Hudaismo ay may mga tiyak na batas tungkol sa kung ano ang pinahihintulutan na gawin sa araw ng Sabbath at kung ano ang ipinagbabawal. Kasama dito sa loob ng apat na mga panalangin sa araw ng Sabado kabilang ang isang karagdagang panalangin na tinawag na Musaf upang pakabanalin ang ikapitong araw na dapat itong isaalang-alang ng mga Hudyo bilang banal. Ang Sabbath para sa Hudyo ay isa ring pagdiriwang kasama ang pagkain ng tatlong masalimuot na pagkain. Matapos magpahinga sa Sabbath, sa Linggo o sa ibang araw ang mga Hudyo ay bumalik sa trabaho. Sa Job isa sa mga libro ng Bibliya na sinasabi nito, ang tao ay nilikha upang gumana. Ang mga Judio ay nagpapabanal sa ikapitong araw para sa pamamahinga ayon sa kanilang relihiyon. Natutuwa ang mundo sa isang araw ng pamamahinga bawat linggo sa kanilang sariling kaugalian. Ang Sabbath ay ang kontribusyon kay Moises at ang kanyang batas sa mundo.

Ang Sabbath ay tinawag na tanda ng katotohanan. Ang mga phylacteries ay tinatawag ding tanda ng katotohanan na isang kasanayan na ibinigay sa mga Hudyo na gawin bawat araw. Ang mundo ay pamilyar sa Sabbath ngunit hindi gaanong tungkol sa Phylacteries isang nakatagong lihim na isinagawa lamang ng mga Hudyo. Ang mga phylacteries ay dalawang itim na kahon na isusuot sa braso sa panahon ng pagdarasal at ang isa pa sa ulo. Ang bawat kahon ay may mga strap upang igapos ang mga ito sa braso at ilagay ito sa ulo. Ang utos na magsuot ng Phylacteries ay sinulat sa Deuteronomio, "Ang Panginoon ay iyong Diyos ang Panginoon ay iisa. Dapat mong ilagay ang mga salitang ito ng pagkakaisa ng Diyos sa iyong bisig bilang isang tanda, at upang maging mga frontlets sa pagitan ng iyong mga mata. " Ang mga ito ay hindi inilalagay ayon sa literal na pagsasalin sa pagitan ng mga mata ngunit sa harap na bahagi ng ulo na nasa gitna ng noo.

Ayon sa Batas ni Moises mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng paraan ng braso na si Tefillin at ang ulo na si Tefillin. Parehong may mga ito sa parehong mga bahagi ng Torah ngunit sa braso Tefillin ang mga bahagi na ito ay nakasulat sa isang solong pergamino sa isang kahon na kung saan ay walang anumang mga kinulit. Sa ulo Tefillin ang apat na bahagi ng Torah ay inilalagay bawat isa sa isang kahon na naglalaman ng apat na mga compartment sa isang partikular na pagkakasunud-sunod. Gayundin sa kahon ng tefillin ng ulo ay nakaukit ang titik na in sa dalawang paraan na may tatlong linya na ito ay nakasulat sa script ng Hebreo at may apat na linya ng isang natatanging script. Ang paraan ng Tefillin bilang itinuro ni Moises na propeta ng katotohanan ay naglalaman ng malalim na mga lihim at hula. Ang hula na ito ay konektado sa banal na pangalan ng apat na titik na nakasulat sa mga parchment na ito.

Ang Tefillin ng braso ay ang lihim ng relihiyon; ang Tefillin ng ulo ay ang sikreto ng pananampalataya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at pananampalataya ay ang relihiyon ay isang tiyak na ilaw ng Isang Diyos; at ang pananampalataya ay pinagsasama ang maraming ilaw kung paano ipinahayag ang pagkakaisa ng Diyos sa pamamagitan ng relihiyon. Samakatuwid ang braso Tefillin ay isang kahon na walang anumang mga ukit na ganap na makinis na may isang pergamino. Ang relihiyon ay natanggap nang may simpleng pananampalataya ng mga Hudyo nang walang mga katanungan. Ang batas ng mga Hudyo ay natanggap na may bulag na pananampalataya ng mga anak ni Israel. Ang iba pang mga relihiyon na sumunod sa Hudaismo na Kristiyanismo at Islam ay mayroon ding isang batas at banal na kasulatan na sinusunod ng kanilang mga nasasakupan na may bulag na pananampalataya. Sa pamamagitan ng bulag na pananampalataya ay tinatanggap ang mga salita na nakasulat sa sulatan sa loob ng mga kahon na ito, "Ang Panginoon ang iyong Diyos ang Panginoon ay Iisa."

Si Rabbi Wexelman na nakasuot ng Tefillin sa Western Wall.

Ang ulo na Tefillin ay mas kumplikado. Nariyan ang liham na Hebreong na naka-ukit sa kahon na may tatlong linya tulad ng sa alpabetong Hebreo at may apat na linya sa isang natatanging fashion. Nakita ni Moises na propeta sa hinaharap at ginagabayan ng Diyos na ihayag sa Tefillin ang banal na patunay ng Diyos. Ngayon kung ang mundo ay nagdurusa ng Corona virus ay walang pagsalungat sa paniniwala sa banal na patunay. Ang Diyos na patunay ay ang kamay ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang Corona ay disiplina na ipinadala sa sangkatauhan upang iwasto ang kanilang mga paraan at upang mapagpakumbaba ang mga tao na nakalimutan ang mga unang salita ng Bibliya "Sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo." Ang tunay na paniniwala sa Diyos ay pasalamatan ang Diyos sa mabuti at masama at malaman na ang kabutihan lamang ang bumaba mula sa langit.

Ang kamay na Tefillin ay walang dibisyon o pag-ukit sa kahon o sa loob ng mga pergamino sa loob nito. Gayundin ang relihiyon lalo na ang Hudaismo ay nagtuturo ng banal na kasulatan nito na kinakailangan ng bulag na pananampalataya na walang mga tanong. Gayunpaman, mayroong isang lugar para sa introspection sa relihiyon na kung saan ay ang lihim ng head ng tefillin na nahahati sa apat na mga kahon sa loob at dalawang letra sa kahon na may tatlo at apat na linya. Nakita ni Moises na propeta na ang Hudaismo ang unang relihiyon ay magbabahagi sa buong mundo ng pananampalataya sa Kristiyanismo at Islam hanggang sa katapusan ng panahon ay tatlong linya ng pananampalataya sa mundo na kinakatawan ng Shin three tatlong linya sa kahon. Ang Diyos ay iisa ngunit walang hanggan. Walang sinumang relihiyon ang maaaring umangkin na ang tanging paraan. Ang bawat relihiyon ay natatangi at mahalaga. Ang pamilya ng tao ayon sa kasaysayan ng Bibliya ay nahahati sa tatlong pamilya na sina Jacob, Esau, at Ismael. Ang lahat ng mga pamilya ng tao ay pinagkaisa ni Adan ang unang tao ngunit walang isang pamilya ang maaaring mag-angkin na magmana kay Adan na nilikha lamang sa Hardin ng Eden. Ang Genesis 2:18, sinabi ng Diyos, Hindi mabuti para sa tao na mag-isa at nilikha niya para sa tao ang kanyang kaluluwa. Sama-sama nina Adan at Eba na ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang lumikha ng unang pamilya na kalaunan ay naging populasyon ng mundo.

Ang Tefillin na isinusuot ng mga Hudyo ay naglalaman ng pinakamalalim na mga lihim ng pananampalataya.

Sa Shin ש ng tatlong linya sa ulo na Tefillin, ay inihayag ang hula na sa hinaharap ay muling binuhay sina Moises kasama sina Jesus at Mohammed na mga propeta ng tatlong pangunahing relihiyon sa mundo. Ang Shin ש ng apat na linya ay ang koneksyon ng mga propeta pagkatapos ng pagkabuhay na muli gamit ang Universal light of faith of Adan sa Hardin ng Eden. Ang relihiyon ay kinakatawan ng kamay na Tefillin kung saan walang pag-ukit at ang lahat ng apat na bahagi ng Torah ay nakasulat sa isang malaking parchment na nakapaloob sa itim na kahon. Ang relihiyon ay nananatiling mahalaga hangga't mayroong buhay ng pamilya kahit na pagkatapos ay ipinahayag ang lihim ng Ulo ng Tefillin dahil ang pagkilos ng Tefillin ay nagsisimula muna sa paglalagay sa Kamay Tefillin at itali ito sa iyong mga bisig gamit ang itim na strap na kumokonekta sa maliit na buhol na may kahon . Ang bawat bahagi ng utos ng Tefillin ay puno ng malalim na kahulugan at hula. Ang kilos ng pagsusuot sa Tefillin ay para lamang sa mga Hudyo at hindi kinakailangan na maunawaan ang lahat ng malalim na kahulugan ng utos na maniwala lamang sa simpleng pananampalataya sa Diyos, Moises at ng Bibliya.

Ang unibersal na pagtuturo ng Tefillin ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may layunin. Ang layunin ng paglikha ay upang ipakita ang pangalan ng Diyos na Shalom o kapayapaan. Mayroong dalawang mga layunin na salungatan dahil nilikha ang mga ito na may dalawang direksyon tulad ng dalawang direksyon ng paglanghap ng hininga at pagbuga, pagkahumaling at pagtanggi. Ang dalawang puwersa na ito ay kasama sa pangalan ng Diyos ang pagkakaisa ng lalaki at babae, pag-ibig at takot sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay tulad ng ngayon ay ipinahayag ang muling pagkabuhay ni Moises, Jesus at Mohammed, ang takot sa Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng relihiyon. Sa magkabilang panig na ito ay ang dalawang Mesias ng World Unity and Peace na ang Lubavitcher Rebbe nagsalita tungkol sa kanyang buhay at ipinahayag na tayo ay nasa mga oras ng paghahayag ng Mesiyas. Si Corona ay isa sa mga pananakit ng paghahayag na ito tulad ng pananakit na naramdaman ng isang babae bago manganak. Mabuti ang lahat. Walang dapat katakutan; tanging mahalin at magalak. Mayroong isang paraan para sa lahat na malakip sa Diyos na si Moises at katotohanan at makikibahagi sa kabilang buhay. Sa pananalig at paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga propeta ay ipinahayag ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Rafael ang anghel na nakatayo sa pagitan ng dalawang anghel na sina Michael at Gabriel. Kumonekta sa mga propeta; kumonekta sa mga anghel.

Ang Corona ay literal na nangangahulugang korona. Ang kumpletong paghahayag ng Tefillin ay nagpapakita ng korona ng pananampalataya tulad ng ipinaliwanag sa itaas. Marahil ito ang supernal na sagot sa Corona virus na mas mahalaga kaysa sa bakuna na malapit nang mabuo at maipamahagi.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot