Ano ang Mangyayari Matapos ang isang Sakuna na Humantong sa Pagbibigay ng Buwis sa Buwis

  • Binibigyan ng IRS ng mas maraming oras ang mga nagbabayad ng buwis upang mag-file at magbayad.
  • Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang pagbawas sa buwis sa nasawi.
  • Ang mga tao ay maaaring mag-aplay para sa isang utang sa sakuna o bigyan.

Gaano man kahirap ang isang sakuna, bago pa pahintulutan ng IRS ang anumang kaluwagan sa buwis, dapat mag-isyu ang FEMA ng isang pangunahing deklarasyon sa sakuna at kilalanin ang mga lugar na kwalipikado para sa kanilang programa na Indibidwal na Tulong.

Narito ang isang listahan ng mga bagay na nauugnay sa buwis na karaniwang nangyayari pagkatapos ng isang pangunahing pag-atake ng sakuna na kailangang isaalang-alang:

Binibigyan ng IRS ng mas maraming oras ang mga nagbabayad ng buwis upang mag-file at magbayad.
Ang mga nagbabayad ng buwis na ang address ng record ay matatagpuan sa isang lugar na kinilala ng FEMA para sa kanilang programa na Indibidwal na Tulong ay awtomatikong makakatanggap ng labis na oras mula sa IRS upang mag-file ng mga pagbabalik at magbabayad ng buwis. Ang IRS's tulong sa sakuna Ang pahina ay nagbibigay ng mga pag-update sa sakuna at mga link sa mga mapagkukunan. Karaniwang magagamit ang impormasyon sa IRS Twitter account din. Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaari ring tawagan ang linya ng sakuna ng ahensya sa 866 532-5227- may mga tanong.

Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang pagbawas sa buwis sa nasawi.
Ang mga taong nasira o nawalan ng pag-aari dahil sa isang naipahayag na pederal na kalamidad ay maaaring maging karapat-dapat na mag-angkin ng isang pagbawas sa nasawi. Maaari nila itong i-claim sa kanilang kasalukuyan o sa paunang taong pagbabalik ng buwis. Maaari itong magresulta sa isang mas malaking refund.

Ang mga tao ay maaaring mag-aplay para sa isang utang sa sakuna o bigyan.
Nag-aalok ang Small Business Administration ng pampinansyal na tulong sa mga may-ari ng negosyo, may-ari ng bahay at nangungupahan. Ang tulong na ito ay para sa mga nasa isang pederal na idineklarang lugar ng kalamidad. Upang maging karapat-dapat, dapat isampa ng isang nagbabayad ng buwis ang lahat ng kinakailangang pagbabalik sa buwis.

Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring mangailangan ng isang transcript ng pagbabalik ng buwis.
Ang mga taong nangangailangan ng isang transcript sa buwis upang suportahan ang kanilang mga paghahabol sa sakuna ay maaaring makakuha ng libreng mga transcript sa pamamagitan ng paggamit Kumuha ng Transcript upang ma-access ang kanilang mga transcript agad sa online o upang humiling ng paghahatid ng mail. Maaari rin silang tumawag sa 800-908-9946 upang humiling ng paghahatid sa mail o isumite Pormularyo 4506-T, Kahilingan para sa Transcript of Return ng Buwis.

Ang mga taong nangangailangan ng isang kopya ng kanilang tax return, dapat mag-file Paraan 4506, Humiling ng Kopya ng Pagbabalik ng Buwis. Tinatanggal ng IRS ang karaniwang mga bayarin at pinapabilis ang mga kahilingan para sa mga kopya ng mga pagbabalik sa buwis para sa mga taong nangangailangan ng mga ito upang mag-aplay para sa mga benepisyo na nauugnay sa sakuna o mag-file ng susugan na pagbalik na nag-aangkin ng mga pagkalugi na nauugnay sa sakuna. Kung ang pag-file ng Mga Pormang 4506-T o 4506, dapat bayaran ng nagbabayad ng buwis sa form na ang hiling ay nauugnay sa sakuna at ilista ang estado at uri ng kaganapan. Nakakatulong ito na mapabilis ang proseso.

Ang mga taong lumipat ay kailangang magsumite ng isang pagbabago ng address.
Pagkatapos ng isang sakuna, maaaring kailanganin ng mga tao na pansamantalang lumipat. Ang mga kumikilos ay dapat na ipagbigay-alam sa IRS ng kanilang bagong tirahan sa pamamagitan ng pagsusumite Form 8822, Pagbabago ng Address.

Hinihikayat ng IRS ang mga apektadong nagbabayad ng buwis na suriin ang lahat ng tulong sa pederal na sakuna sa sakuna ng kalamidad.gov.

Karagdagang impormasyon:
Mga FAQ para sa mga biktima ng sakuna
Paglathala 2194, Gabay sa Mapagkukunang Mapagkukunan para sa Mga Indibidwal at Negosyo
Paglathala 584, Gabay sa Mapagkukunang Mapagkukunan para sa Mga Indibidwal at Negosyo
Paglathala 584-B, Kaswalidad sa Negosyo, Sakuna, at Workbook ng Pagkawala ng Pagnanakaw
Paglathala 547, Mga Napatay, Sakuna, at Pagnanakaw
Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot