Dapat at Hindi Dapat gawin para sa Mga Nagbabayad ng Buwis na Nakakuha ng isang Liham o Paunawa Mula sa IRS

 • Karamihan sa mga liham at abiso ng IRS ay tungkol sa mga tax tax return o account sa buwis.
 • Ang IRS at ang mga awtorisadong pribadong ahensya ng koleksyon sa pangkalahatan ay nakikipag-ugnay sa mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng koreo.
 • Kung binago ng IRS ang pagbabalik ng buwis, dapat ihambing ng nagbabayad ng buwis ang impormasyong ibinigay sa paunawa o liham sa impormasyon sa kanilang orihinal na pagbabalik.

Ang IRS ay nagpapadala ng mga sulat o paunawa sa mga nagbabayad ng buwis para sa iba't ibang mga kadahilanan kabilang ang kung:

 • Mayroon silang balanse na dapat bayaran.
 • Ang mga ito ay dahil sa isang mas malaki o mas maliit na refund.
 • May katanungan ang ahensya tungkol sa kanilang tax return.
 • Kailangan nilang i-verify ang pagkakakilanlan.
 • Ang ahensya ay nangangailangan ng karagdagang impormasyon.
 • Binago ng ahensya ang kanilang tax return.

Narito ang ilang mga dapat gawin at hindi dapat gawin para sa mga nagbabayad ng buwis na tumatanggap ng isa:

 • Huwag mong pansinin ito. Karamihan sa mga liham at abiso ng IRS ay tungkol sa mga tax tax return o account sa buwis. Ang paunawa o liham ay magpapaliwanag ng dahilan para sa contact at magbibigay ng mga tagubilin sa kung ano ang dapat gawin.
 • Huwag mag-panic. Ang IRS at ang mga awtorisadong pribadong ahensya ng koleksyon sa pangkalahatan ay nakikipag-ugnay sa mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng koreo. Karamihan sa mga oras, ang kailangan lang gawin ng nagbabayad ng buwis ay basahin nang mabuti ang liham at gawin ang naaangkop na aksyon.
 • Basahin ang paunawa. Kung binago ng IRS ang pagbabalik ng buwis, dapat ihambing ng nagbabayad ng buwis ang impormasyong ibinigay sa paunawa o liham sa impormasyon sa kanilang orihinal na pagbabalik. Sa pangkalahatan, hindi na kailangang makipag-ugnay sa IRS kung sumasang-ayon ang nagbabayad ng buwis sa abiso.
 • Do tumugon nang napapanahon. Kung ang paunawa o liham ay nangangailangan ng isang tugon sa pamamagitan ng isang tukoy na petsa, ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat tumugon sa isang napapanahong paraan upang:
 1. i-minimize ang karagdagang singil sa interes at parusa.
 2. panatilihin ang kanilang mga karapatan sa apela kung hindi sila sumasang-ayon.
 • Magbabayad ba ng halagang dapat bayaran. Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat magbayad ng maraming makakaya, kahit na hindi nila mabayaran ang buong halaga. Ang mga tao ay maaaring magbayad online o mag-apply para sa isang Kasunduan sa Pagbabayad sa Online o Alok sa Kompromiso. Nag-aalok ang ahensya ng ilan mga pagpipilian sa pagbabayad.
 • Panatilihin ang isang kopya ng paunawa o liham. Mahalagang panatilihin ang isang kopya ng lahat ng mga abiso o liham na may iba pang mga tala ng buwis. Maaaring kailanganin ng mga nagbabayad ng buwis ang mga dokumentong ito sa paglaon.
 • Tandaan na kadalasan ay hindi na kailangang tawagan ang IRS. Kung ang isang nagbabayad ng buwis ay dapat makipag-ugnay sa IRS sa pamamagitan ng telepono, dapat nilang gamitin ang numero sa kanang sulok sa itaas ng paunawa. Ang nagbabayad ng buwis ay dapat magkaroon ng isang kopya ng kanilang tax return at sulat kapag tumatawag. Karaniwan, ang mga nagbabayad ng buwis ay kailangan lamang makipag-ugnay sa ahensya kung hindi sila sumasang-ayon sa impormasyon, kung humihiling ang IRS ng karagdagang impormasyon, o kung ang nagbabayad ng buwis ay may dapat bayaran. Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaari ring sumulat sa ahensya sa address sa paunawa o sulat. Kung nagsusulat ang mga nagbabayad ng buwis, dapat silang payagan ng hindi bababa sa 30 araw para sa isang tugon.
 • Huwag iwasan ang mga scam. Hindi kailanman makikipag-ugnay ang IRS sa isang nagbabayad ng buwis gamit ang social media o text message. Ang unang contact mula sa IRS ay karaniwang nagmumula sa mail. Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi sigurado kung may utang silang pera sa IRS ay maaaring tingnan ang kanilang impormasyon sa account sa buwis sa IRS.gov.

Karagdagang informasiyon:

Pag-unawa sa Iyong Abiso sa IRS o Liham

Paksa sa Buwis 651, Mga Abiso - Ano ang Dapat Gawin

Paksa sa Buwis 653, Mga Abiso sa IRS at Mga Sining, Parusa, at Singil sa Interes

Paksa sa Buwis 654, Pag-unawa sa Iyong CP75 o CP75A na Kahilingan sa Abiso para sa Pagsusuporta ng Dokumentasyon

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot