Habang Malalapit na ang panahon ng Hurricane, Ipinaaalala ng IRS sa Mga Tao na Maghanda para sa Mga Likas na Sakuna

  • I-secure ang mga pangunahing dokumento at gumawa ng mga kopya.
  • Dokumentong mahahalagang bagay at kagamitan.
  • Dapat suriin ng mga tagapag-empleyo ang mga bond ng fiduciary.

Ipinaaalala ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang bawat isa na kasama sa Mayo Linggo ng Paghahanda ng Pambansang Hurricane at ay din Pambansang Buwan ng Pagkilala sa Firefire. Ngayon ay isang magandang panahon upang lumikha o suriin ang mga plano sa paghahanda para sa emerhensiya para sa mga nakaligtas na likas na sakuna.

Noong nakaraang taon, idineklara ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang mga pangunahing sakuna kasunod ng mga bagyo, tropical bagyo, buhawi, matinding bagyo, pagbaha, mga sunog at isang lindol. Ang mga indibidwal, organisasyon at negosyo ay dapat tumagal ng oras ngayon upang makagawa o mag-update ng kanilang mga emergency plan.

I-secure ang mga pangunahing dokumento at gumawa ng mga kopya

Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat maglagay ng mga orihinal na dokumento tulad ng pagbabalik ng buwis, mga sertipiko ng kapanganakan, gawa, pamagat at mga patakaran sa seguro sa loob ng isang lalagyan ng hindi tinatagusan ng tubig sa isang ligtas na puwang. Ang mga duplicate ng mga dokumentong ito ay dapat itago sa isang mapagkakatiwalaang tao sa labas ng lugar ng nagbabayad ng buwis. Ang pag-scan ng mga ito para sa pag-imbak ng backup sa elektronikong media tulad ng isang flash drive ay isa pang pagpipilian na nagbibigay ng seguridad at portability.

Mga mahahalagang dokumento at kagamitan sa dokumento

Ang mga kasalukuyang larawan o video ng nilalaman ng bahay o negosyo ay maaaring makatulong na suportahan ang mga paghahabol para sa mga benepisyo sa seguro o buwis pagkatapos ng isang sakuna. Lahat ng pag-aari, lalo na ang mga mamahaling at mataas na halaga ng mga item, ay dapat naitala. Ang mga workbook na pagkawala ng sakuna sa IRS sa Publication 584 maaaring makatulong sa mga indibidwal at negosyo na magtipon ng mga listahan ng mga pag-aari o kagamitan sa negosyo.

Dapat suriin ng mga tagapag-empleyo ang mga pinagsama-samang bono

Ang mga tagapag-empleyo na gumagamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng payroll ay dapat tanungin ang tagapagbigay ng serbisyo kung mayroon itong isang katiwala sa isang lugar. Maaaring maprotektahan ng bono ang employer kung sakaling ang default ng tagapagbigay ng serbisyo ng payroll. Ang IRS ay nagpapaalala sa mga employer sa maingat na piliin ang kanilang mga tagapagbigay ng serbisyo ng payroll.

Ang muling pagtatayo ng mga dokumento

Ang pagtatayo ng mga talaan pagkatapos ng isang sakuna ay maaaring kailanganin para sa mga layunin ng buwis, pagkuha ng tulong pederal o muling pagbabayad sa seguro. Ang mga nawalan ng ilan o lahat ng kanilang mga talaan sa panahon ng isang sakuna ay maaaring bumisita sa mga IRS Pagre-record ng Rekord webpage bilang isa sa kanilang mga unang hakbang.

Ang IRS ay handa na

Matapos mag-isyu ng isang pagdeklara ng sakuna ang FEMA, maaaring ipagpaliban ng IRS ang ilang mga deadline ng pagsumite ng buwis at pagbabayad ng buwis para sa mga nagbabayad ng buwis na naninirahan o may negosyo sa lugar ng sakuna. Hindi na kailangang tawagan ang IRS upang hilingin ang kaluwagan na ito. Awtomatikong kinikilala ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na matatagpuan sa sakop na lugar ng sakuna at naglalapat ng pagsampa at pag-ayos sa pagbabayad. Ang mga naapektuhan ng isang sakuna na may mga katanungan na nauugnay sa buwis ay maaaring makipag-ugnay sa IRS sa 866-562-5227 upang makipag-usap sa isang dalubhasa sa IRS na sinanay upang hawakan ang mga isyu na nauugnay sa sakuna.

Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi naninirahan sa isang sakop na lugar ng sakuna, ngunit nagdusa ng epekto mula sa isang sakuna ay dapat tumawag sa 866-562-5227 upang malaman kung kwalipikado ba sila para sa tulong sa buwis sa sakuna at upang talakayin ang iba pang magagamit na mga pagpipilian.

Makahanap ng kumpleto tulong sa sakuna at mga detalye ng pang-emergency para sa parehong mga indibidwal at mga negosyo sa amin Sa Paikot ng Bansa webpage sa IRS.gov. Ang FEMA Maghanda para sa mga Sakuna may kasamang impormasyon ang web page sa Bumuo ng isang Kit ng mga emergency supplies.

Mga kaugnay na item:

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot