Handa ang IRS para sa Paparating na Panahon ng Buwis - Mga Huling minutong pagbabago sa Mga Batas sa Buwis na Kasama sa Mga Form at Tagubilin sa IRS

  • Ang bago at mahalagang pag-update ay may kasamang worksheet ng Recovery Rebate Credit sa pahina 59 ng mga tagubilin na 1040/1040-SR.
  • Bago din sa taong ito ang pagpipiliang gumamit ng mga halaga ng naunang kita sa taon kapag kinukwenta ang Kredito sa Kita sa Buwis sa Kita at ang Karagdagang Credit sa Buwis sa Bata.
  • Ang IRS Free File ay magbubukas sa kalagitnaan ng Enero kapag ang mga kalahok na tagabigay ay nagsisimulang simulang tanggapin ang mga pagbabalik at hawakan hanggang sa maihain sila nang elektronikong kapag inihayag ng IRS ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng pag-file.

Tinitiyak ng Serbisyo sa Panloob na Kita na ang mga nagbabayad ng buwis at mga propesyonal sa buwis na ang mga pag-update sa mga pangunahing porma ng pederal na buwis at tagubilin ay kumpleto at magagamit kapag sinimulan ng mga Amerikano ang pagsumite ng kanilang mga pagbabalik sa buwis.

Karamihan sa mga indibidwal na nagbabayad ng buwis ay nag-file ng IRS Paraan 1040 or Form 1040-SR kapag natanggap nila ang Forms W-2 at iba pang impormasyon sa kita mula sa kanilang mga employer at nagbabayad. Isinama ng IRS ang mga kamakailang pagbabago sa mga batas sa buwis sa mga form at tagubilin, at ibinahagi ang mga pag-update sa mga kasosyo nito na bumuo ng software na ginamit ng mga indibidwal at mga propesyonal sa buwis upang ihanda at isampa ang kanilang mga pagbabalik. Ang mga form na 1040 at 1040-SR at ang mga kaugnay na tagubilin ay magagamit na ngayon sa IRS.gov at nai-print para sa mga nagbabayad ng buwis na nangangailangan ng isang hard copy.

Ang Mga Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan ay isang paunang pagbabayad ng Pag-recover ng Credit sa Rebate. Ang mga mahahalagang pag-update ay kasama ang worksheet ng Recovery Rebate Credit sa pahina 59 ng mga tagubilin na 1040/1040-SR. Ang sinumang hindi nakatanggap ng buong halaga ng parehong Mga Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya ay dapat magsama ng mga halagang natanggap, bago ang anumang mga offset, kapag nag-file sila. Sinumang nakatanggap ng buong halaga para sa parehong Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan hindi dapat isama ang anumang impormasyon tungkol sa mga paunang bayad kapag nagsampa sila ng kanilang tax return.

Bago din sa taong ito ang pagpipiliang gumamit ng mga halaga ng naunang kita sa taon kapag kinukwenta ang Kredito sa Kita sa Buwis sa Kita at ang Karagdagang Credit sa Buwis sa Bata.

Ang IRS ay hindi pa inihayag ang isang petsa ng pagsisimula para sa panahon ng pag-file ng 2021. Libreng File ng IRS ay magbubukas sa kalagitnaan ng Enero kapag ang mga kalahok na tagabigay ay nagsisimulang tanggapin ang mga pagbabalik. Ang IRS Free File provider ay tatanggap ng kumpletong pagbabalik ng buwis at hahawak sila hanggang sa ma-file sila nang elektronikong kasama ang IRS.

Ang pinakabagong Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan ay awtomatiko para sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis

Ngayong buwan, ang Kagawaran ng Pundok at ang IRS ay nagpapadala ng ikalawang pag-ikot ng Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan sa milyun-milyong mga Amerikano bilang bahagi ng pagpapatupad ng Batas ng Coronavirus Response at Relief Supplemental Appropriations Act.

Ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi kailangang gumawa ng anumang aksyon upang matanggap ang mga pagbabayad na ito. Ang Mga Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya ay awtomatiko para sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis na nagsampa ng isang pagbabalik sa buwis sa 2019 at sa mga tumatanggap ng Social Security pagretiro, nakaligtas o mga benepisyo sa kapansanan (SSDI), mga benepisyo sa Retire ng Riles, Supplemental Security Income (SSI) at mga benepisyaryo ng Veterans Affairs na hindi nag-file ng isang pagbabalik ng buwis.

Ang pangalawang ikot ng mga pagbabayad na ito ay sumusunod sa matagumpay na paghahatid ng higit sa $ 270 bilyon sa CARES Act Economic Impact Payments sa halos 160 milyong mga Amerikano sa 2020.

Ang mga karapat-dapat na indibidwal na hindi nakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya - alinman sa una o pangalawang pagbabayad - ay maaaring mag-angkin ng isang Recovery Rebate Credit kapag isinampa nila ang kanilang mga buwis sa 2020 sa taong ito. Hinihimok ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na hindi nakatanggap ng paunang bayad upang suriin ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat kapag nagsampa sila ng kanilang mga buwis sa 2020; maraming tao, kabilang ang mga kamakailang nagtapos sa kolehiyo, ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang kredito.

Ang mga karapat-dapat na indibidwal na hindi nakatanggap ng buong halaga ng parehong Mga Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan ay dapat na i-claim ang nawawalang halaga bilang isang kredito. Ang sinumang nakatanggap ng buong halaga para sa parehong Mga Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya ay hindi dapat magsama ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang pagbabayad kapag nag-file sila ng kanilang mga buwis - natanggap na nila ang buong halaga ng Credit sa Rebate ng Pagbawi bilang mga paunang pagbabayad.

Para sa pinakabagong mga form at tagubilin sa IRS, bisitahin ang website ng IRS sa www.irs.gov/forms.

Mangyaring bisitahin ang IRS.gov para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa Mga Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya at pagsampa ng iyong pagbabalik sa buwis sa 2020.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot