IRS - Ang Ilang Tao ay Nakakakuha ng Mas maraming Oras upang Mag-file Nang Hindi Nagtatanong - Kahit sino pa ang Maaaring Humiling ng isang Awtomatikong extension

  • Ang mga biktima ng mga bagyo sa taglamig noong Pebrero sa Texas, Oklahoma at Louisiana ay mayroong hanggang Hunyo 15, 2021, upang maghain ng kanilang 2020 return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis.
  • Ang mga miyembro ng serbisyo sa militar at mga karapat-dapat na tauhan ng suporta na nagsisilbi sa isang battle zone ay mayroong hindi bababa sa 180 araw pagkatapos nilang umalis sa battle zone upang isampa ang kanilang mga tax return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis.
  • Ang mga mamamayan ng Estados Unidos at residente ng mga dayuhan na nakatira at nagtatrabaho sa labas ng US at Puerto Rico ay may hanggang Hunyo 15, 2021 upang maghain ng kanilang 2020 tax return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis.

Ang sinuman ay maaaring humiling ng isang awtomatikong extension sa pagsumite ng buwis, ngunit ang ilang mga tao ay nakakakuha ng karagdagang oras nang hindi nagtatanong, ayon sa Panloob na Serbisyo sa Kita.

Dahil sa nagpapatuloy na pandemya, sa taong ito ang IRS ipinagpaliban ang karaniwang deadline ng Abril 15 para sa pag-file ng mga indibidwal na pagbabalik ng buwis sa kita hanggang Mayo 17, 2021. Kahit na, tulad ng kaso bawat taon, maraming mga Amerikano ay mangangailangan pa ng mas maraming oras upang matugunan ang kanilang obligasyon sa pag-file ng buwis.

Tinantya ng IRS na higit sa 16 milyong mga nagbabayad ng buwis ang makakakuha ng isang awtomatikong extension sa panahon ng pag-file, alinman sa pamamagitan ng pagsampa ng isang form o paggawa ng isang pagbabayad ng elektronikong buwis. Ngunit ang ilang mga nagbabayad ng buwis, kabilang ang mga biktima ng sakuna, ang mga nagsisilbi sa isang battle zone at mga Amerikanong naninirahan sa ibang bansa ay nakakakuha ng mas maraming oras, kahit na hindi nila ito hiniling. Narito ang mga detalye sa bawat isa sa mga espesyal na probisyon sa tax-relief na ito.

Mga biktima ng sakuna

Ang mga biktima ng mga bagyo sa taglamig noong Pebrero sa Texas, Oklahoma at Louisiana ay mayroong hanggang Hunyo 15, 2021, upang maghain ng kanilang 2020 return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis.

Awtomatikong nagbibigay ang IRS ng pag-file at lunas sa parusa sa sinumang nagbabayad ng buwis na may isang address ng IRS ng talaan na matatagpuan sa isang pederal na idineklarang lugar ng kalamidad kapag hindi bababa sa isang lugar ang kwalipikado para sa programa ng Indibidwal na Tulong ng Indibidwal. Karaniwan, nangangahulugan ito na ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi kailangang makipag-ugnay sa IRS upang makakuha ng tulong sa buwis sa sakuna.

Kasama rin sa relief na ito ang mas maraming oras para sa paggawa ng mga kontribusyon sa 2020 sa mga IRA at iba pang mga plano at paggawa ng 2021 tinatayang pagbabayad ng buwis. Sa ilang mga kaso, magagamit din ang kaluwagan sa mga taong naninirahan sa labas ng lugar ng sakuna kung, halimbawa, mayroon silang isang negosyo na matatagpuan sa lugar ng sakuna, mayroong mga tala ng buwis na matatagpuan sa lugar ng kalamidad o tumutulong sa tulong ng kalamidad. Para sa mga detalye sa lahat ng magagamit na kaluwagan, bisitahin ang Sa Paikot ng Bansa pahina sa IRS.gov.

Mga nagbabayad ng buwis sa zone

Ang mga miyembro ng serbisyo sa militar at mga karapat-dapat na tauhan ng suporta na nagsisilbi sa isang battle zone ay mayroong hindi bababa sa 180 araw pagkatapos nilang umalis sa battle zone upang isampa ang kanilang mga tax return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis. Kasama rito ang mga naglilingkod sa Iraq, Afghanistan at iba pang mga battle zone. Ang isang kumpletong listahan ng itinalagang mga lokal na lugar ng labanan ay matatagpuan sa Publication 3, Gabay sa Buwis sa Armed Forces ', magagamit sa IRS.gov.

Ang mga extension ng Combat zone ay nagbibigay din ng mas maraming oras sa mga apektadong nagbabayad ng buwis para sa iba't ibang mga aksyon na nauugnay sa buwis, kabilang ang pag-aambag sa isang IRA. Ang iba`t ibang mga pangyayari ay nakakaapekto sa eksaktong haba ng extension na magagamit sa mga nagbabayad ng buwis. Ang mga detalye, kasama ang mga halimbawang naglalarawan kung paano kinakalkula ang mga extension na ito, ay nasa seksyong Mga Extension ng Deadlines sa Publication 3.

Mga nagbabayad ng buwis sa labas ng Estados Unidos

Ang mga mamamayan ng Estados Unidos at residente ng mga dayuhan na nakatira at nagtatrabaho sa labas ng US at Puerto Rico ay may hanggang Hunyo 15, 2021 upang maghain ng kanilang 2020 tax return at magbayad ng anumang dapat bayaran sa buwis.

Nalalapat din ang espesyal na deadline ng Hunyo 15 sa mga miyembro ng militar na may tungkulin sa labas ng US at Puerto Rico na hindi kwalipikado para sa mas mahabang extension ng battle zone. Ang mga apektadong nagbabayad ng buwis ay dapat na maglakip ng isang pahayag sa kanilang pagbabalik na nagpapaliwanag kung alin sa mga sitwasyong ito ang nalalapat.

Kahit na ang mga nagbabayad ng buwis sa ibang bansa ay nakakakuha ng mas maraming oras upang magbayad, interes - sa kasalukuyan sa rate na 3% bawat taon, na pinagsama araw-araw - nalalapat sa anumang natanggap na bayad pagkatapos ng deadline ng Mayo ngayong taon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga espesyal na patakaran sa buwis para sa mga nagbabayad ng buwis sa US sa ibang bansa, tingnan ang Publication 54, Patnubay sa Buwis para sa Mga Mamamayan ng Estados Unidos at Mga residente ng residente sa ibang bansa, sa IRS.gov.

Lahat

Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi kwalipikado para sa alinman sa tatlong mga espesyal na sitwasyong ito ay maaari pa ring makakuha ng mas maraming oras upang mag-file sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang kahilingan para sa isang awtomatikong extension. Papahabain nito ang kanilang deadline sa pag-file hanggang Oktubre 15, 2021. Ngunit dahil ito ay isang extension lamang sa pagsumite ng buwis, ang kanilang mga pagbabayad sa buwis sa 2020 ay dapat bayaran pa rin sa Mayo 17.

Ang isang madaling paraan upang makakuha ng labis na oras ay sa pamamagitan ng Libreng File sa IRS.gov. Sa loob ng ilang minuto, ang sinuman, anuman ang kita, ay maaaring gumamit ng libreng serbisyo na ito upang humiling ng isang extension sa elektronikong paraan Paraan 4868. Upang makuha ang extension, dapat tantiyahin ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang pananagutan sa buwis sa form na ito.

Ang isa pang pagpipilian ay ang magbayad nang elektroniko at makakuha ng isang extension sa pag-file ng buwis. Awtomatikong iproseso ng IRS ang isang extension kapag pipiliin ng isang nagbabayad ng buwis ang Form 4868 at gumawa ng isang buo o bahagyang pagbabayad ng buwis sa pederal sa darating na petsa ng Mayo 17 gamit ang Direktang Bayad, ang Electronic Federal Tax Payment System EFTPS o isang debit o credit card. Sa ilalim ng pagpipiliang ito, hindi na kailangang mag-file ng isang hiwalay na Form 4868. Mangyaring tandaan, dapat kang magrehistro para sa EFTPS bago gamitin. Magagamit ang mga pagpipilian sa elektronikong pagbabayad sa IRS.gov/Payments.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot