IRS - Ang mga Magsasaka na tinamaan ng tagtuyot, Ang mga Rancher ay Mayroong Maraming Oras upang Palitan ang Livestock

  • Upang maging karapat-dapat, ang mga benta ay dapat na dahil lamang sa pagkauhaw, pagbaha o iba pang matinding kondisyon ng panahon sanhi ng itinalagang rehiyon bilang karapat-dapat para sa pederal na tulong.
  • Ang isang taong pagpapalawak, na inihayag sa abiso, ay nagbibigay sa mga karapat-dapat na magsasaka at magsasaka hanggang sa katapusan ng taon ng buwis pagkatapos ng unang taong walang tagtuyot upang mapalitan ang nabili na mga baka.
  • Lahat o bahagi ng 46 na estado, kasama ang Distrito ng Columbia at apat na teritoryo ng US ay nakalista sa abiso.

Ang mga magsasaka at magsasaka na pinilit na magbenta ng mga baka dahil sa pagkauhaw ay maaaring magkaroon ng isang karagdagang taon upang mapalitan ang baka at ipagpaliban ang buwis sa anumang mga nakuha mula sa sapilitang mga benta, ayon sa Internal Revenue Service.

Upang maging karapat-dapat para sa kaluwagan, ang bukid o bukid ay dapat na nasa isang naaangkop na rehiyon. Ito ay isang lalawigan o ibang hurisdiksyon na itinalaga bilang karapat-dapat para sa pederal na tulong kasama ang mga lalawigan na magkakaugnay dito. Pansinin 2020-74, nai-post ngayon sa IRS.gov, nakalista ang mga naaangkop na rehiyon sa 46 na estado, ang Distrito ng Columbia at apat na teritoryo ng US.

Ang kaluwagan sa pangkalahatan ay nalalapat sa mga nakamit na kapital na napagtanto ng mga karapat-dapat na magsasaka at magsasaka sa pagbebenta ng mga hayop na hinahawakan para sa hangarin, pagawaan ng gatas o mga layunin sa pag-aanak. Ang pagbebenta ng iba pang mga hayop, tulad ng mga itinaas para sa pagpatay o gaganapin para sa mga layunin sa pampalakasan, o manok, ay hindi karapat-dapat.

Upang maging karapat-dapat, ang mga benta ay dapat na dahil lamang sa pagkauhaw, pagbaha o iba pang matinding kondisyon ng panahon sanhi ng itinalagang rehiyon bilang karapat-dapat para sa pederal na tulong. Pangkalahatan, ang hayop ay dapat mapalitan sa loob ng apat na taong panahon, sa halip na ang karaniwang dalawang taong panahon. Pinahintulutan din ang IRS na karagdagang pahabain ang panahong kapalit kung magpapatuloy ang pagkauhaw.

Ang isang taong pagpapalawak, na inihayag sa abiso, ay nagbibigay sa mga karapat-dapat na magsasaka at magsasaka hanggang sa katapusan ng taon ng buwis pagkatapos ng unang taong walang tagtuyot upang mapalitan ang ipinagbebentang mga baka. Mga detalye, kasama ang isang halimbawa kung paano gumagana ang pagkakaloob na ito, at maaaring matagpuan sa Pansinin 2006-82, magagamit sa IRS.gov.

Ibinibigay ng IRS ang extension na ito sa mga bukid at bukid na matatagpuan sa naaangkop na rehiyon na kwalipikado para sa apat na taong kapalit na panahon kung ang anumang lalawigan na kasama sa naaangkop na rehiyon ay nakalista bilang pagdurusa ng pambihira, matindi o matinding kondisyon ng pagkatuyot sa anumang linggo sa pagitan ng Septiyembre 1, 2019, at Agosto 31, 2020. Ang pagpapasiyang ito ay ginagawa ng National Drigation Mitigation Center. Lahat o bahagi ng 46 na estado, kasama ang Distrito ng Columbia at apat na teritoryo ng US ay nakalista sa abiso.

Bilang isang resulta, ang mga kwalipikadong magsasaka at magsasaka na ang panahon ng kapalit na pagbebenta ng tagtuyot ay naka-iskedyul na magwawakas sa pagtatapos ng taon ng buwis na ito, Disyembre 31, 2020, sa karamihan ng mga kaso, mayroon na hanggang sa pagtatapos ng kanilang susunod na taon ng buwis. Dahil ang normal na kapalit na panahon ng pagbebenta ng tagtuyot ay apat na taon, ang extension na ito kaagad na nakakaapekto sa mga benta ng pagkauhaw na nangyari sa panahon ng 2016. Ang mga kapalit na panahon para sa ilang mga benta ng tagtuyot bago ang 2016 ay naapektuhan din dahil sa mga nakaraang extension na nauugnay sa tagtuyot na nakakaapekto sa ilan sa mga lokalidad na ito.

Mga kwalipikadong magsasaka at magsasaka, na pinilit na magbenta ng mga hayop dahil sa pagkauhaw maaaring ipagpaliban ang buwis sa dagdag na mga nadagdag.

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-uulat ng mga pagbebenta ng tagtuyot at iba pang pagsusuri sa mga isyu sa buwis na nauugnay sa bukid Publication 225, Patnubay sa Buwis ng Farmer, na maaaring matingnan o ma-download sa IRS.gov.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot