Paano makabalik ang mga tao sa pamamagitan ng pagiging isang boluntaryong sertipikado ng IRS (Tip sa Buwis 2020-174)

 • Ang mga pagbati ay makakatulong sa pag-screen ng mga nagbabayad ng buwis upang matukoy ang uri ng tulong na kailangan nila.
 • Ang mga interpreter ay magkakaloob ng mga serbisyo sa wika.
 • Ang mga naghahanda sa buwis na gumamit ng elektronikong pagsumite ng software upang makumpleto ang mga pagbabalik sa buwis.

Ang IRS at ang mga kasosyo sa komunidad ay naghahanap ng mga tao sa buong bansa upang maging mga boluntaryong sertipikado ng IRS para sa darating na panahon ng buwis.

Ang mga matagal nang program na ito ay nag-aalok ng mahalagang tulong sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika:

 • Tulong sa Buwis sa Kita ng Boluntaryo nag-aalok ng libreng paghahanda sa pagbabalik ng buwis sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis na sa pangkalahatan ay kumikita ng $ 57,000 o mas mababa, mga taong may kapansanan at limitadong mga nagbabayad ng buwis na nagsasalita ng Ingles.
 • Tax Counselling para sa Matatanda pangunahin para sa mga taong may edad na 60 o mas matanda. Bagaman nakatuon ang programa sa mga isyu sa buwis na natatangi sa mga nakatatanda, ang karamihan sa mga nagbabayad ng buwis ay karaniwang makakakuha ng libreng tulong. Nakikilahok ang AARP sa programa ng TCE sa pamamagitan ng AARP Tax-Aide.

Ginagawang ligtas at madali ng mga bagong proseso

Upang mapanatiling ligtas ang lahat, ang mga potensyal na boluntaryo ay maaaring magsimula sa halos upang matuto nang higit pa tungkol sa mga programa, magtanong at alamin kung aling papel ng bolunter ang angkop para sa kanila.

Ang ilang mga site na nagboboluntaryo ay mag-aalok ng virtual na tulong sa mga nagbabayad ng buwis sa lugar ng harapan na tulong. Pinapayagan nitong tulungan ang mga nagbabayad ng buwis na makumpleto ang kanilang mga tax return sa telepono o online. Ang iba pang mga boluntaryo ay magsasagawa ng isang virtual na pagsusuri sa kalidad sa nagbabayad ng buwis bago i-e-file ang kanilang pagbabalik ng buwis.

Habang ang virtual na pagboboluntaryo ay magiging isang pagpipilian sa panahon ng buwis, ang ilang mga site ng VITA at TCE ay mag-aalok pa rin ng tulong na libreng buwis nang personal. Ang kaligtasan at distansya sa panlipunan ay bibigyang-diin sa harap ng pakikipag-ugnayan ng harapan.

Maraming magagamit boluntaryong papel:

 • Mga pagbati upang matulungan ang pag-screen ng mga nagbabayad ng buwis upang matukoy ang uri ng tulong na kailangan nila.
 • Mga tagapagsalin upang magbigay ng mga serbisyo sa wika.
 • Naghahanda ng buwis upang magamit ang elektronikong pagsumite ng software upang makumpleto ang mga pagbabalik sa buwis.
 • Mga coach ng buwis, sa ilang mga site, upang hikayatin ang mga nagbabayad ng buwis na ihanda ang kanilang sariling mga pagbabalik sa buwis at tulungan sila sa proseso.

 Ang iba pang mga benepisyo ng pagboboluntaryo ay kinabibilangan ng:

 • Ang mga boluntaryo ay maaaring gumana ng may kakayahang umangkop na oras. Ang mga boluntaryo sa pangkalahatan ay maaaring pumili ng kanilang sariling mga oras at araw upang magboluntaryo. Ang mga programa ay karaniwang bukas mula sa huli ng Enero sa pamamagitan ng deadline ng pagsumite ng buwis sa Abril. Ang ilang mga site ay bukas pa buong taon.
 • Hindi kailangan ng paunang karanasan. Ang mga boluntaryo ay tumatanggap ng dalubhasang pagsasanay upang maging sertipikado sa IRS. Maaari rin silang pumili mula sa iba`t ibang mga tungkulin ng boluntaryong maglingkod sa mga nagbabayad ng buwis. Ang mga programa ng VITA at TCE ay nais ng mga boluntaryo ng lahat ng pinagmulan at edad, pati na rin ang mga indibidwal na matatas sa ibang mga wika.
 • Nagbibigay ang IRS ng libreng pagsasanay sa batas sa buwis at mga materyales. Ang mga boluntaryo ay tumatanggap ng mga materyales sa pagsasanay nang walang bayad. Saklaw ng pagsasanay sa batas sa buwis kung paano maghanda ng pangunahing elektronikong pagbabalik ng buwis sa pederal nang elektronikong paraan. Saklaw din ng pagsasanay ang mga paksa sa buwis tulad ng mga pagbabawas at kredito.
 • Ang mga tax pros ay maaaring kumita ng mga patuloy na kredito sa edukasyon. Ang mga naka-enrol na ahente at di-kredensyal na mga naghanda sa pagbabalik ng buwis ay maaaring kumita patuloy na edukasyon mga kredito kapag nagboboluntaryo bilang isang tagaturo ng VITA / TCE, tagasuri ng kalidad o tagapaghanda ng pagbabalik ng buwis.

Ang mga tao ay maaaring mag-sign up sa pamamagitan ng programa ng Tulong sa Buwis sa Kita ng Volunteer sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng pag-sign up sa IRS.gov. Kaagad pagkatapos mag-sign up, ang mga interesadong kalahok ay makakatanggap ng paanyaya na dumalo sa isang virtual orientation.

Mga Video sa IRS YouTube:

Pagrekluta ng Tulong sa Buwis sa Kita ng Volunteer

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot