Maghanda para sa Buwis - Ano ang Bago at Ano ang Dapat Isaalang-alang Kapag Nag-file sa 2021

  •  Kung ang isang nagbabayad ng buwis ay hindi natanggap ang buong halaga ng Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan kung saan sila ay karapat-dapat, maaari nilang i-claim ang Recovery Rebate Credit kapag nag-file sila noong 2021.
  • Ang mga indibidwal ay hindi kailangang kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa Recovery Rebate Credit sa taong buwis 2020 Form 1040 o 1040-SR kapag nag-file sa 2021, maliban kung karapat-dapat na mag-claim ng isang karagdagang halaga ng credit. 
  • Pinapaalalahanan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan upang makatanggap ng isang pagbabayad ay upang pagsamahin ang direktang deposito sa elektronikong pagsasampa kasama ang programa ng IRS FreeFile.

Hinihimok ng Serbisyo ng Panloob na Kita ang mga nagbabayad ng buwis na gumawa ng mga kinakailangang aksyon sa mga huling linggo ng taon upang makatulong na mag-file ng pederal na pagbabalik ng buwis nang napapanahon at tumpak sa 2021.

Ito ang pangatlo sa isang serye ng mga paalala upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na maghanda para sa darating na panahon ng pagsumite ng buwis. A espesyal na pahina, na-update at magagamit sa IRS.gov, binabalangkas ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga nagbabayad ng buwis ngayon upang gawing mas madali ang pagsumite ng buwis sa 2021.

Sa taong ito, maraming mga pangunahing item upang isaalang-alang ang pagsasangkot sa mga kredito, pagbabawas at pag-refund:

Pagbabalik ng Rebate Credit / Pagbabayad ng Epekto sa Ekonomiya

Mga nagbabayad ng buwis na tumanggap ng Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, dapat panatilihin Pansinin ang 1444, Ang iyong Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan, kasama ang kanilang mga tala ng buwis sa 2020. Maaari silang maging karapat-dapat na makuha ang Pag-recover ng Credit sa Rebate sa kanilang taon ng buwis 2020 na pagbabalik ng buwis sa kita ng federal kung:

  • hindi sila nakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, o
  • ang kanilang Economic Impact Payment ay mas mababa sa $ 1,200 ($ 2,400 kung magkasamang pagsasampa ng kasal para sa 2019 o 2018), kasama ang $ 500 para sa bawat kwalipikadong anak na mayroon sila noong 2020.

Kung ang isang nagbabayad ng buwis ay hindi nakatanggap ng buong halaga ng Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan kung saan sila ay karapat-dapat, maaaring makuha nila ang Pag-recover ng Credit sa Rebate kapag nag-file sila noong 2021. Ang mga Indibidwal ay hindi kailangang kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa Recovery Rebate Credit sa taon ng buwis 2020 Form 1040 o 1040-SR kapag nag-file sa 2021, maliban kung karapat-dapat na mag-claim ng isang karagdagang halaga ng credit.

Buwis ang interes sa mga refund

Ang mga nagbabayad ng buwis na nakatanggap ng isang federal tax refund sa 2020 ay maaaring binayaran ng interes. I-refund ang mga bayad sa interes maaaring mabuwis at dapat iulat sa mga pagbabalik ng buwis sa kita ng federal. Sa Enero 2021, magpapadala ang IRS Form 1099-INT sa sinumang nakatanggap ng interes na nagkakahalaga ng $ 10 o higit pa.

Mga pagbabago sa pagbawas ng charity

Bago sa taong ito, maaaring kumuha ng mga nagbabayad ng buwis na hindi na-itemize ang mga pagbabawas mapagkawanggawa na pagbawas ng hanggang sa $ 300 para sa mga cash na naiambag noong 2020 hanggang mga kwalipikadong samahan. Para sa karagdagang impormasyon, basahin Publication 526, Kawanggawa kontribusyon.

Refund

Palaging binabalaan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na huwag umasa sa pagtanggap ng isang refund sa isang tiyak na petsa, lalo na kapag gumagawa ng mga pangunahing pagbili o pagbabayad ng mga singil. Ang ilang mga pagbalik ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at maaaring mas matagal ang pagproseso. Halimbawa, ang IRS, kasama ang mga kasosyo nito sa industriya ng buwis, ay patuloy na pinalakas ang mga pagsusuri sa seguridad upang makatulong na maprotektahan laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pag-refund ng pandaraya. Katulad ng nakaraang taon, ang mga pag-refund para sa mga tax return na inaangkin ang Kumita Kredito sa Buwis sa Kita o Karagdagang Credit sa Buwis sa Bata, hindi maibibigay bago kalagitnaan ng Pebrero. Nalalapat ito sa buong refund, kahit na ang bahagi na hindi nauugnay sa mga kredito na ito.

Pinapaalalahanan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan upang makatanggap ng isang pagbabalik ng bayad ay upang pagsamahin ang direktang deposito sa elektronikong pagsasampa kasama ang IRS FreeFile programa Maaaring subaybayan ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang pag-refund gamit ang Nasaan ang Aking Pagbabayad? kasangkapan

Para sa karagdagang impormasyon upang magplano nang maaga, tingnan Publication 5348, Humanda sa Pag-file, at Publication 5349, Ang Pagpaplano ng Buwis sa Taon ay para sa Lahat.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot