Maghanda para sa Mga Buwis - Maghanda Ngayon upang Mag-file ng 2020 Federal Returns Tax Returns

  • Maaaring maangkin ng mga nagbabayad ng buwis ang Credit sa Rebate ng Pagbawi kung natutugunan nila ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa 2020
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na nakatanggap ng isang federal tax refund sa 2020 ay maaaring binayaran ng interes.
  • Ayon sa batas, hindi maaaring mag-isyu ang IRS ng mga pag-refund para sa mga taong nag-aangkin ng Kredito sa Buwis sa Kita na Karagdagan o Karagdagang Credit sa Buwis sa Bata bago ang kalagitnaan ng Pebrero.

Hinihimok ng Serbisyo ng Panloob na Kita ang mga nagbabayad ng buwis na gumawa ng mga kinakailangang aksyon ngayong taglagas upang matulungan silang mag-file ng kanilang mga federal tax return na napapanahon at tumpak noong 2021, kabilang ang mga espesyal na hakbang na nauugnay sa Mga Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya.

Ito ang una sa isang serye ng mga paalala upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na maghanda para sa darating na panahon ng pagsumite ng buwis. A espesyal na pahina, na-update at magagamit sa IRS.gov, binabalangkas ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga nagbabayad ng buwis ngayon upang maghanda para sa panahon ng pagsumite ng tax return 2021 nang maaga.

Ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga nagbabayad ng buwis upang gawing mas madali ang pagsumite ng buwis sa 2021

Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat magtipon Mga form na W-2, Pahayag ng Sahod at Buwis, Mga form 1099-Misc, Miscellaneous Income, at iba pang mga dokumento sa kita upang makatulong na matukoy kung karapat-dapat sila para sa mga pagbawas o kredito. Kakailanganin din nila ang kanilang Pansinin ang 1444, Ang Iyong Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan, upang makalkula ang anumang Credit sa Rebate na Pag-recover na maaari silang maging karapat-dapat sa kanilang pagbabalik ng Federal Tax Tax na 2020.

Karamihan sa kita ay maaaring mabuwisan, kasama na kabayaran sa kawalan ng trabaho, ibalik ang interes at kita mula sa kalesa ekonomiya at virtual na pera.

Mga nagbabayad ng buwis kasama ang isang Indibidwal na Numero ng Pagkilala sa Buwis dapat tiyakin na hindi ito nag-expire bago nila i-file ang kanilang federal tax return. Kung mayroon ito, Inirekumenda ng IRS na magsumite sila ng From W-7, Application para sa IRS Indibidwal na Identification ng Taxpayer na Indibidwal, ngayon upang i-renew ang kanilang ITIN. Ang mga nagbabayad ng buwis na nabigong mag-renew ng isang ITIN bago maghain ng isang pagbabalik ng buwis sa susunod na taon ay maaaring harapin ang isang naantala na pag-refund at maaaring maging hindi karapat-dapat para sa ilang mga kredito sa buwis.

Maaaring gamitin ang mga nagbabayad ng buwis Estimator ng Pagpigil sa Buwis sa IRS.gov upang matulungan matukoy ang tamang halaga ng buwis na naipigil mula sa kanilang mga paycheck. Kung kailangan nilang ayusin ang kanilang pag-iingat para sa natitirang taon ng oras na tumatakbo, dapat silang magsumite ng bago From W-4, Sertipiko ng Paghahawak ng empleyado, sa kanilang pinagtatrabahuhan sa lalong madaling panahon.

Ang mga nagbabayad ng buwis na tumanggap ng kita na hindi sahod tulad ng kita sa sariling trabaho, kita sa pamumuhunan, maaaring mabuwisan ng mga benepisyo sa Social Security at sa ilang mga pagkakataon, kita sa pensiyon at annuity, ay maaaring kailangang gumawa tinantyang pagbabayad ng buwis. Ang mga pagpipilian sa pagbabayad ay matatagpuan sa IRS.gov/payments.

Bago noong 2021: Ang mga hindi nakatanggap ng isang EIP ay maaaring mag-angkin ng Credit sa Rebate ng Pagbawi

Maaaring maangkin ng mga nagbabayad ng buwis ang Credit sa Rebate ng Pagbawi kung natutugunan nila ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa 2020 at:

  • Hindi sila nakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan sa taong ito, o
  • Ang kanilang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan ay mas mababa sa $ 1,200 ($ 2,400 kung magkasamang pagsasampa ng kasal para sa 2019 o 2018) kasama ang $ 500 para sa bawat kwalipikadong anak.
  • Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya, maaaring bisitahin ng mga nagbabayad ng buwis ang Sentro ng Impormasyon sa Pagbabayad ng Epekto sa Pang-ekonomiya.

Nakatanggap ng interes sa isang federal tax refund? Tandaan na ang mga ito ay maaaring mabuwisan; isama kapag nagfa-file

Ang mga nagbabayad ng buwis na tumanggap ng isang federal tax refund sa 2020 ay maaaring binayaran ng interes. Nagpadala ang IRS pagbayad ng interessa mga indibidwal na nagbabayad ng buwis na napapanahong naghain ng kanilang mga pagbabalik ng buwis sa kita sa pederal na 2019 at nakatanggap ng mga refund. Karamihan sa mga bayad sa interes ay natanggap nang hiwalay mula sa mga pag-refund sa buwis. Buwis ang mga bayad sa interes at dapat iulat sa 2020 na pagbabalik ng buwis sa kita ng federal. Sa Enero 2021, magpapadala ang IRS ng Form 1099-INT, Kita sa Interes, sa sinumang nakatanggap ng interes na may kabuuang $ 10.
Bagaman ang isyu ng IRS ay higit refund sa mas mababa sa 21 araw, binabalaan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na huwag umasa sa pagtanggap ng isang federal tax refund sa pamamagitan ng isang tiyak na petsa, lalo na kapag gumagawa ng mga pangunahing pagbili o pagbabayad ng mga bayarin. Ang ilang mga pagbalik ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at maaaring magtagal.

Ang mga pag-refund na nauugnay sa EITC / ACTC ay dapat na magamit sa unang linggo ng Marso

Ayon sa batas, ang IRS ay hindi maaaring magbigay ng mga refund para sa mga taong naghahabol sa Nakuha ang Income Tax Credit o Karagdagang Credit sa Buwis sa Bata bago ang kalagitnaan ng Pebrero. Kinakailangan ng batas na i-hold ng IRS ang buong refund - kahit na ang bahaging hindi nauugnay sa EITC o ACTC. Inaasahan ng IRS na ang karamihan sa mga refund na nauugnay sa EITC / ACTC ay magagamit sa mga account sa nagbabayad ng buwis o sa mga debit card sa unang linggo ng Marso, kung pinili nila ang direktang deposito at walang iba pang mga isyu sa kanilang tax return. Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat na "Nasaan ang Aking Refund?" para sa kanilang naisapersonal na petsa ng pag-refund.

Sa pagpapatuloy ng distansya sa panlipunan, ang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring manatili sa bahay at manatiling ligtas sa mga online na tool ng IRS

Maaaring makahanap ng mga nagbabayad ng buwis mga tool at mapagkukunan sa onlineupang matulungan makuha ang impormasyong kailangan nila. IRS.gov ang mga tool ay madaling gamitin at magagamit 24 na oras sa isang araw. Milyun-milyong tao ang gumagamit sa kanila upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga account, makakuha ng mga sagot sa mga katanungan sa buwis o mag-file at magbayad ng kanilang mga buwis.
Halos lahat ay maaaring mag-file nang elektronikong libre. Ang IRS Libreng File program, magagamit lamang sa pamamagitan ng IRS.gov o ng IRS2Go app, ay nag-aalok ng mga package ng software ng paghahanda sa buwis na tatak nang walang gastos. Ginagawa ng software ang lahat ng gawain ng paghahanap ng mga pagbabawas, kredito at pagbubukod para sa iyo. Libre ito para sa mga kumita ng $ 72,000 o mas mababa pa sa 2020. Ang ilan sa mga pakete ng Libreng File ay nag-aalok din ng libreng paghahanda sa pagbabalik ng buwis ng estado.

Kung komportable kang punan ang iyong sariling mga form sa buwis nang elektronik, maaari mong gamitin Libreng Mga Pormasyong Maaaring Punan ng File, anuman ang iyong kita, upang mai-file ang iyong mga tax return alinman sa pamamagitan ng koreo o online.

Ang mga nagbabayad ng buwis ay may maraming mga pagpipilian upang makahanap ng isang naghahanda ng buwis. Ang isang mapagkukunan ay Pagpili ng isang Professional Professional, na nag-aalok ng isang kayamanan ng impormasyon para sa pagpili ng isang propesyonal sa buwis.

Ang Direktoryo ng Mga Handa ng Pagbabalik sa Pagbubuwis sa Buwis na may mga Kredensyal at Piliin ang Mga Kwalipikasyon maaaring matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na makahanap ng mga naghahanda sa kanilang lugar na kasalukuyang nagtataglay ng mga kredensyal na propesyonal na kinikilala ng IRS, o na nagtataglay ng Taunang Filing Season Program Record ng Pagkumpleto.

Maaaring gamitin ang mga nagbabayad ng buwis Katulong ng Pakikipag-ugnay sa Buwis simula sa Enero 2021 upang makakuha ng mga sagot sa isang bilang ng mga katanungan sa batas sa buwis. Maaaring makatulong ang ITA na matukoy kung ang isang uri ng kita ay maaaring mabuwisan, kung ang isang tao ay karapat-dapat na mag-claim ng ilang mga kredito, o kung maaari nilang ibawas ang mga gastos sa kanilang pagbabalik sa buwis.

Maaaring suriin ng mga nagbabayad ng buwis ang katayuan ng kanilang pag-refund gamit ang "Nasaan ang Aking Pagbabayad?". Ang katayuan ay magagamit sa loob ng 24 na oras matapos matanggap ng IRS ang kanilang e-file na tax return o hanggang sa apat na linggo kung pagkatapos nilang ma-mail ang isang pagbabalik ng papel. Ang "Nasaan ang Aking Refund?" ang mga pag-update ng tool isang beses bawat 24 na oras, karaniwang magdamag, kaya ang mga nagbabayad ng buwis ay kailangan lamang suriin nang isang beses sa isang araw.

Ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan para makuha ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang refund sa buwis ay magkaroon ito direktang idineposito sa kanilang financial account. Ang mga nagbabayad ng buwis na walang account sa pananalapi ay maaaring bisitahin ang Website ng FDIC para sa impormasyon upang makatulong na buksan ang isang account sa online.

Inaanyayahan ang mga nagbabayad ng buwis na sumali sa Volunteer Income Tax Assistance at Tax Counselling para sa mga programa ng Matatanda. Ang mga boluntaryo ng VITA / TCE ay tumatanggap ng pagsasanay upang magbigay ng libreng paghahanda sa pagbabalik ng buwis para sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis. Hindi pa naging mas mahusay na oras upang maghanda upang tulungan ang iba na mag-file at ang IRS ay naglalabas ng mga bagong paraan upang gawing mas madali ang pagboboluntaryo. Pagbisita IRS.gov/volunteers para sa karagdagang kaalaman.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot