Patnubapan ang Karaniwang Mga Error sa Pagbabalik ng Buwis - Mayo 17 Ang Huling Huling Pagdating ng Ilang Mga Pagkakamali sa Pagbalik ng Buwis ay Maaaring Mabagal na Pag-refund

  • Kumuha ng tama ng mga pangalan at numero ng Social Security.
  • Bumabalik ang mail paper sa tamang address.
  • Humiling ng isang extension, kung kinakailangan.

Pinapaalala ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang mga nagbabayad ng buwis na suriin ang kanilang mga pagbabalik sa buwis para sa mga karaniwang pagkakamali na maaaring maantala ang mga pag-refund o kung hindi man makaapekto sa normal na pagproseso. Narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang mga slipback ng pagbabalik ng buwis habang papalapit ang takdang petsa ng Mayo 17.

Gumamit ng electronic filing. Pag-file ng elektronikong paraan, kung sa pamamagitan ng IRS Libreng File o iba e-file ang mga service provider, ay isang mahusay na paraan upang mabawasan ang mga pagkakataon para sa maraming pagkakamali sa pagbabalik ng buwis at i-maximize ang mga pagbabawas upang mabawasan ang buwis na inutang nang sabay-sabay. Awtomatikong inilalapat ng software ng buwis ang pinakabagong mga batas sa buwis, suriin para sa magagamit na mga kredito o pagbabawas, ginagawa ang mga kalkulasyon, at hinihiling sa mga nagbabayad ng buwis para sa lahat ng kinakailangang impormasyon.

Iulat ang lahat ng kita na maaaring mabuwisan. Siguraduhing mayroong mga dokumento sa kita bago simulan ang tax return. Ang mga halimbawa ay Forms W-2, 1099-MISC o 1099-NEC. Ang underreporting na kita ay maaaring humantong sa mga parusa at interes.

Kumuha ng tama ng mga pangalan at numero ng Social Security. Ipasok ang bawat numero ng Social Security (SSN) at pangalan ng indibidwal sa isang pagbabalik ng buwis na eksaktong naka-print sa card ng Social Security. Ang mga tao sa pangkalahatan ay dapat na nakalista sa kanilang indibidwal na buwis sa kita na ibalik ang SSN ng sinumang tao na inaangkin nila bilang isang umaasa. Kung ang isang umaasa o asawa ay walang at hindi karapat-dapat na makakuha ng SSN, ilista ang Indibidwal na Numero ng Pagkilala sa Buwis (ITIN) sa halip na isang SSN.

Alamin ang tungkol sa katayuan ng pag-file. Kung ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi sigurado tungkol sa kanilang katayuan sa pag-file, ang Katulong ng Pakikipag-ugnay sa Buwis sa IRS.gov ay makakatulong sa kanila na piliin ang wastong katayuan, lalo na kung higit sa isang katayuan ng pag-file ang nalalapat. Ang software ng buwis, kabilang ang IRS Free File, ay tumutulong din na maiwasan ang mga pagkakamali sa status ng pag-file.

Tamang sagutin ang tanong ng virtual na pera. Ang form sa 2020 Form 1040 ay nagtanong kung sa anumang oras sa panahon ng 2020, isang tao ang nakatanggap, nagbenta, nagpadala, nagpalitan o kung hindi man ay nakakuha ng anumang interes sa pananalapi sa anumang virtual na pera. Kung ang mga transaksyon lamang ng isang nagbabayad ng buwis na nagsasangkot ng virtual na pera sa panahon ng 2020 ay mga pagbili ng virtual na pera, hindi sila kinakailangang sagutin ang 'oo' sa tanong.

Bumabalik ang mail paper sa tamang address. Dapat suriin ng mga filer ng papel ang tamang address para sa saan mag file sa IRS.gov o sa mga tagubilin sa form upang maiwasan ang pagproseso ng mga pagkaantala. Tandaan na dahil sa mga isyu sa kawani na nauugnay sa COVID-19, ang pagproseso ng mga pagbabalik ng buwis sa papel ay maaaring mas matagal kaysa sa dati. Ang mga nagbabayad ng buwis at mga propesyonal sa buwis ay hinihimok na mag-file ng elektronikong paraan kung maaari.

Gumamit ng tamang pagruruta at mga numero ng account. Ang paghiling ng direktang deposito ng isang federal na pag-refund sa isa, dalawa o kahit tatlong mga account ay maginhawa at pinapayagan ang pag-access ng nagbabayad ng buwis sa kanyang pera nang mas mabilis. Tiyaking ang pagruruta ng institusyong pampinansyal at mga numero ng account na ipinasok sa pagbalik ay tumpak. Ang mga maling numero ay maaaring maging sanhi ng pagkaantala o pagdeposito sa isang maling account. Maaari ding gamitin ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang refund sa bumili ng US Savings Bonds.

Lagdaan at lagyan ng petsa ang pagbabalik. Kung nag-file ng pinagsamang pagbabalik, ang parehong mga asawa ay dapat pirmahan at petsa ng pagbabalik. Ang mga E-filer ay maaaring mag-sign gamit ang isang napiling personal na numero ng pagkakakilanlan (PIN).

Magtabi ng isang kopya. Kapag handa nang mag-file, ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat gumawa ng isang kopya ng kanilang pinirmahang pagbabalik at lahat ng mga iskedyul para sa kanilang mga talaan.

Humiling ng isang extension, kung kinakailangan. Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi matugunan ang deadline ng Mayo 17 ay madaling humiling ng isang awtomatikong extension ng pagsampa sa Oktubre 15 at maiwasan ang huli na pagsampa parusa. Gumamit ng Libreng File o Paraan 4868. Ngunit tandaan na habang ang isang extension ay nagbibigay ng karagdagang oras upang mag-file, ang mga pagbabayad ng buwis ay dapat bayaran pa rin noong Mayo 17.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot