Mga Highlight Mula sa 2020 National Tax Security Awtomatikong Linggo

 • Protektahan ang personal at impormasyong pampinansyal sa online.
 • Gumamit ng pagpapatotoo ng multi-factor.
 • Ang mga negosyong nanganganib para sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan.

Kamakailan, ang IRS at nito Summit sa Kaligtasan ang mga kasosyo ay nag-host ng 2020 National Tax Security Awencies Week. Ang layunin ng linggong ito ay hikayatin ang mga nagbabayad ng buwis, negosyo at mga pros ng buwis na gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang data sa buwis at pagkakakilanlan.

Ang Heres ay ilan sa mga highlight mula sa mga paksang saklaw sa loob ng isang linggo.

Protektahan ang personal at impormasyong pampinansyal sa online

Dapat magsimula ang lahat sa mga pangunahing kaalaman na ito:

 • Gumamit ng security software para sa mga computer at mobile phone - at panatilihing nai-update ito.
 • Iwasan ang mga scam sa phishing, lalo na nauugnay sa COVID-19 o Mga Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya.
 • Gumamit ng malakas at natatanging mga password para sa lahat ng mga account.
 • Gumamit ng pagpapatotoo ng multi-factor hangga't maaari.
 • Mamili lamang ng mga secure na website.
 • Hanapin ang https sa mga web address.
 • Iwasang mamili sa hindi ligtas at pampublikong Wi-Fi.

Gumamit ng pagpapatotoo ng multi-factor

 • Ang lahat ng mga nagbibigay ng software ng buwis ay nag-aalok ng mga pagpipilian sa pagpapatunay ng multi-factor sa mga produkto para sa parehong mga nagbabayad ng buwis at mga propesyonal sa buwis.
 • Pinoprotektahan ng multi-factor na pagpapatotoo ang mga online account sa pamamagitan ng paghingi ng pangalawang verification code bilang karagdagan sa isang username at password. Halimbawa, ang pangalawang tampok na ito ay maaaring isang code na ipinadala sa cell phone ng nagbabayad ng buwis.
 • Nagbibigay ang pagpapatotoo ng multi-factor ng isang kritikal na layer ng proteksyon para sa iyong mga online account.

Kumuha ng PIN ng Proteksyon ng Identity

Sa Enero, ang Programang PIN ng Proteksyon ng Identity ay magagamit sa mga nagbabayad ng buwis sa buong bansa.

 • Ang PIN ng Proteksyon ng Identity o IP PIN ay isang anim na digit na numero na alam lamang ng nagbabayad ng buwis at ng IRS. Nakatutulong ito na pigilan ang numero ng Social Security ng nagbabayad ng buwis na magamit upang mag-file ng mapanlinlang na pagbabalik ng buwis sa kita ng federal.
 • Kung ikaw ay isang kumpirmadong biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, magpapadala kami sa iyo ng isang IP PIN sa isang Paunawa ng CP01A kung ang iyong kaso ay nalutas bago ang pagsisimula ng susunod na panahon ng pag-file.
 • Kung nagboboluntaryo ka para sa IP PIN Opt-In Program dapat mong gamitin ang online Kumuha ng isang IP PIN tool. Kung wala ka pang account sa IRS.gov, dapat kang magparehistro upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Bago ka magparehistro, basahin ang tungkol sa ligtas na pag-access proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan.

tandaan:

o Ang isang IP PIN ay may bisa para sa isang taon ng kalendaryo.

o Dapat kang makakuha ng isang bagong IP PIN bawat taon.

o Ang tool na IP PIN sa pangkalahatan ay hindi magagamit sa kalagitnaan ng Nobyembre hanggang kalagitnaan ng Enero bawat taon.

Ang mga negosyong nanganganib para sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Karamihan sa mga cyberattack ay nagta-target ng maliliit na negosyo na may mas mababa sa 100 empleyado. Ang IRS ay may mga mapagkukunan at impormasyon upang matulungan ang mga negosyo na manatiling ligtas.

 • Ang lahat ng mga negosyo ay maaaring mag-ulat ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan sa paggamit ng IRS Form 14039-B, Affidavit ng Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan sa Negosyo
 • Suriin ang seksyon ng Negosyo ng Pagnanakaw ng pagkakakilanlan Central sa IRS.gov

Dapat suriin ng mga propesyonal sa buwis ang kanilang mga pag-iingat

Ang IRS at mga kasosyo sa Summit ay hinihimok ang mga pros ng buwis na suriin ang Taxlist-Security-Together Checklist. Saklaw nito ang iba't ibang mga paksa kasama ang:

 • Pag-deploy ng mga pangunahing hakbang sa seguridad.
 • Paggamit ng pagpapatotoo ng multi-factor upang maprotektahan ang mga account ng software ng buwis.
 • Paano lumikha ng virtual na pribadong network para sa pagtatrabaho nang malayuan.
 • Lumilikha ng isang nakasulat na data security plan ayon sa hinihiling ng batas.
 • Ang kahalagahan ng pag-alam tungkol sa phishing at mga scam sa telepono, lalo na sa mga nauugnay sa pekeng kliyente, COVID-19 at Mga Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya.
 • Lumilikha ng seguridad ng data at mga plano sa pag-recover ng pagnanakaw.

Ang natitirang mga tip sa buwis sa linggong ito ay susuriing mabuti sa ilan sa mga paksang ito.

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot