Nilalaban ng IRS ang Pandaraya na Nakatuon sa Mga Charity - Sumali sa Linggong Pang-internasyonal ng Kamalayan

Ang Serbisyo sa Panloob na Kita ay lumalaban sa pandaraya sa pamamagitan ng muling pagsali sa mga samahan sa buong mundo upang i-highlight ang pangatlong taunang International Charity Fraud Awtomatikong Linggo, Oktubre 19-23.

Pinagsasama-sama ng International Charity Fraud Awtomatikong Linggo (ICFAW) ang lahat na kasangkot sa charity at not-for-profit na mga sektor upang maiangat ang kamalayan at magbahagi ng magagandang kasanayan para sa pagharap sa pandaraya at cybercrime. Ang kampanyang nagwagi ng gantimpala ay pinamunuan ng isang koalisyon ng higit sa 40 mga kawanggawa, regulator, mga nagpapatupad ng batas, mga kinatawan at payong na katawan, at iba pang mga hindi nakikinabang na stakeholder.