Ang pamumuhay kasama ng mga salot ay isang Old tradisyon sa Modernong Daigdig

Ang mga salot ay walang bago sa mundo. Ang pagkaya sa mga salot ay hindi naging madali. Ang Corona virus ay hindi naiiba. Maliban kung mayroong isang himala at ang agham na medikal ay umabot sa solusyon na naroroon natin sa loob ng mahabang panahon ng pagkasira kapwa sa pisikal at mental.

Ang ISIS ay ang kaaway ng modernong sibilisasyon at ayon sa kanilang pilosopiya ang mundo ay karapat-dapat sa pagkawasak ng Corona virus na tumuturo sa pagkasira ng mga prinsipyo ng Koran ng modernong lipunan. Patuloy na lumaban ang ISIS kahit matapos silang talunin sa Syria. Ang ISIS ay may mga kaibigan sa gitna ng mga hayop sa bukid at mga microorganism sa kalikasan na nagtatanggol sa kanilang kadahilanan. Ang sanhi ng ISIS ay alisin ang lahat ng kasamaan sa mundo kasama na ang kasamaan ng kalayaan.