Mga Tip Para sa Pangangalaga sa Iyong Magulang na Magulang

  • Lumapit sa sitwasyon nang may lubos na paggalang, at huwag itulak ang iyong mga magulang sa isang sitwasyon kung saan hindi sila komportable.
  • Kailangan mong malaman ang tungkol sa mga patakaran sa seguro sa buhay at pangangalagang medikal, upang maibigay mo nang maayos ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang pagtanda. 
  • Kung wala kang kakayahang hawakan kung ano ang kailangang gawin sa araw-araw, gawin ang mga kinakailangang hakbang upang makahanap ng tulong sa ibang lugar. 

Habang tumatanda ang iyong mga magulang, maaari mong makita ang iyong sarili sa posisyon na magbigay ng kaunting tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay maaaring mukhang isang malaking trabaho, ngunit ang pagkakaroon ng isang maayos at edukadong diskarte ay maaaring makatulong na gawing mas mapangangasiwaan ang pangangalaga sa iyong mga magulang.

Ang pag-alam tungkol sa mga mapagkukunan at kung ano ang aasahan ay maaaring maging tulong lamang na kailangan mo upang umunlad. Maglaan ng ilang sandali upang basahin ang ilang mga kapaki-pakinabang na tip para sa pag-aalaga ng iyong tumatanda na mga magulang, at asahan ang mas mapayapang araw sa hinaharap.

Kumuha ng isang malinaw na pagtatasa ng kanilang mga pangangailangan

Kakailanganin mong kumuha ng isang tumpak na pagtatasa sa mga pangangailangan ng iyong mga magulang bago mo maibigay ang tulong na kailangan nila. Suriing mabuti kung ano ang kailangan ng iyong mga magulang upang makuha ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain, pagligo, pagbibihis, at iba pang mga bagay na tulad nito.

Ang iyong mga magulang ay maaaring kailangan ng tulong ng isang pamayanan ng pagreretiro sa halip na tulong sa kalusugan sa bahay. Ngayon ang oras upang magpasya kung ang kanilang mga pangangailangan ay may kakayahang matugunan ng iyong sarili at ng natitirang pamilya.

Maglagay ng mga hangganan para sa iyong sariling mga pangangailangan

Matalinong maglaan ng oras upang suriin din ang iyong sariling mga pangangailangan. Maaari kang magkaroon ng iyong sariling pamilya upang pangalagaan sa tuktok ng anumang mga karagdagang responsibilidad. Huwag labis na pag-obra ang iyong sarili o itulak ang iyong buhay sa isang kaduda-dudang posisyon. Ang iyong mga magulang ay hindi gugustuhin sa iyo.

Maaaring hindi mo nais na gawin ang lahat ng mga pang-araw-araw na aktibidad na kailangan ng iyong mga magulang ng tulong sa pagtupad, ngunit palaging may mga programa sa pamamahinga sa lugar na handa at handang tumulong. 

Kung wala kang kakayahang hawakan kung ano ang kailangang gawin sa araw-araw, gawin ang mga kinakailangang hakbang upang makahanap ng tulong sa ibang lugar. Magbigay ng isang matatag na sistema ng suporta para sa iyong mga magulang habang pinapanatili mo ang iyong sariling buhay sa bahay.

Kausapin ang iyong boss sa trabaho

Kung may plano ka sa pagtulong sa iyong mga magulang, dapat kang maglaan ng oras upang makipag-usap sa iyong boss sa trabaho.  Ipaalam sa iyong superbisor tungkol sa mga pagbabago sa buhay na kinakaharap mo, kaya nauunawaan nila na maaaring kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong iskedyul sa hinaharap.

Magsasaliksik ng mga mapagkukunan na pahinga sa lugar

Maaaring hindi mo nais na gawin ang lahat ng mga pang-araw-araw na aktibidad na kailangan ng iyong mga magulang ng tulong sa pagtupad, ngunit palaging may mga programa sa pamamahinga sa lugar na handa at handang tumulong. Hindi mabuti para sa sinuman na labis na magtrabaho o mapangibabawan ang iyong sarili, kaya tandaan na walang kahihiyan sa pagdadala ng ilang propesyonal na tulong.

Kausapin ang iyong mga magulang tungkol sa pananalapi

Upang sapat na mapagkalooban ang mga pangangailangan ng iyong tumatanda na mga magulang, maaaring kailanganin mong magkaroon ng isang tunay na pag-uusap tungkol sa pananalapi. Kailangan mong mapasama sa alam ang tungkol sa mga patakaran sa seguro sa buhay at pangangalagang medikal, upang maibigay mo nang maayos ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang pagtanda. Lumapit sa sitwasyon nang may lubos na paggalang, at huwag itulak ang iyong mga magulang sa isang sitwasyon kung saan hindi sila komportable.

David Jackson, MBA

Si David Jackson, ang MBA ay nakakuha ng degree sa pananalapi sa World University at nagbibigay ng isang editor at manunulat doon. Naghahain din siya sa lupon ng 501 (c) 3 na hindi kita sa Utah.
http://cordoba.world.edu

Mag-iwan ng Sagot