Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya: Ang Kailangan mong Malaman (IR-2020-61)

  • Ang Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya ay magsisimula sa susunod na tatlong linggo at awtomatikong ibinahagi, nang walang kinakailangang kilos para sa karamihan ng mga tao.
  • Ang mga karapat-dapat na nagbabayad ng buwis na nagsampa ng mga nagbabalik ng buwis para sa alinman sa 2019 o 2018 ay awtomatikong makakatanggap ng pagbabayad ng epekto sa pang-ekonomiya na hanggang $ 1,200 para sa mga indibidwal o $ 2,400 para sa mga mag-asawa. Tumatanggap din ang mga magulang ng $ 500 para sa bawat kwalipikadong bata.
  • Ang mga taong karaniwang hindi nagsasampa ng tax return dahil kakailanganing mag-file ng isang simpleng tax return upang makatanggap ng pagbabayad na epekto sa pang-ekonomiya.

Ang Treasury Department at ang Internal Revenue Service ngayon ay inihayag na ang pamamahagi ng mga pagbabayad ng epekto sa ekonomiya ay magsisimula sa susunod na tatlong linggo at awtomatikong ibinahagi, nang walang kinakailangang aksyon para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, ang ilang mga nakatatanda at iba pa na karaniwang hindi nag-file ng pagbabalik ay kailangang magsumite ng isang simpleng pagbalik ng buwis upang makatanggap ng pagbabayad ng pampasigla.

Sino ang karapat-dapat para sa pagbabayad ng epekto sa ekonomiya?

Ang mga filter ng buwis na may nababagay na kita ng hanggang sa $ 75,000 para sa mga indibidwal at hanggang sa $ 150,000 para sa mga mag-asawa na nagsumite ng mga magkasanib na pagbabalik ay makakatanggap ng buong bayad. Para sa mga filers na may kita na higit sa mga halagang iyon, ang halaga ng pagbabayad ay nabawasan ng $ 5 para sa bawat $ 100 sa itaas ng $ 75,000 / $ 150,000 na mga threshold. Ang mga solong filer na may kita na lumalagpas sa $ 99,000 at $ 198,000 para sa mga magkasanib na filers na walang mga bata ay hindi karapat-dapat.

Ang mga karapat-dapat na nagbabayad ng buwis na nagsampa ng mga nagbabalik ng buwis para sa alinman sa 2019 o 2018 ay awtomatikong makakatanggap ng pagbabayad ng epekto sa pang-ekonomiya na hanggang $ 1,200 para sa mga indibidwal o $ 2,400 para sa mga mag-asawa. Tumatanggap din ang mga magulang ng $ 500 para sa bawat kwalipikadong bata.

Paano malalaman ng IRS kung saan ipadala ang aking pagbabayad?

Ang karamihan sa mga tao ay hindi kailangang gumawa ng anumang pagkilos. Ang IRS ay makakalkula at awtomatikong ipadala ang pagbabayad ng epekto sa pang-ekonomiya sa mga karapat-dapat.

Para sa mga taong nagsumite na ng kanilang mga 2019 tax return, gagamitin ng IRS ang impormasyong ito upang makalkula ang halaga ng pagbabayad. Para sa mga hindi pa nagsumite ng kanilang pagbabalik para sa 2019, gagamit ng IRS ang impormasyon mula sa kanilang 2018 file filing upang makalkula ang pagbabayad. Ang pagbabayad ng pang-ekonomiyang pagbabayad ay ideposito nang direkta sa parehong account sa pagbabangko na makikita sa pagbabalik na isinampa.

Hindi hihilingin ng IRS na magbayad ka ng bayad o kumpirmahin ang personal na impormasyon bago mag-isyu ng Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya.

Ang IRS ay walang aking direktang impormasyon sa pag-deposito. Ano angmagagawa ko?

Sa mga darating na linggo, plano ng Treasury na bumuo ng isang portal na nakabase sa web para sa mga indibidwal na magbigay ng kanilang impormasyon sa pagbabangko sa IRS online, upang ang mga indibidwal ay maaaring makatanggap ng mga pagbabayad kaagad kaysa sa mga tseke sa mail.

Hindi ako karaniwang kinakailangan na mag-file ng tax return. Maaari ko pa bang matanggap ang aking pagbabayad?

Oo. Ang mga tao na karaniwang hindi nagsumite ng tax return ay kailangang mag-file ng isang simpleng pagbabalik ng buwis upang makatanggap ng pagbabayad na epekto sa pang-ekonomiya. Ang mga nagbabayad ng buwis na mababa ang kita, matatandang mamamayan, tatanggap ng Social Security, ilang mga beterano at indibidwal na may kapansanan na kung hindi man ay hinihiling na mag-file ng tax return ay hindi magbabayad ng buwis.

Paano ko mai-file ang kinakailangan sa pagbabalik ng buwis upang matanggap ang aking pagbabayad na epekto sa ekonomiya?

IRS.gov/coronavirus magbibigay agad ng impormasyon na nagtuturo sa mga tao sa mga pangkat na ito kung paano mag-file ng isang pagbalik sa buwis sa 2019 na may simple, ngunit kinakailangan, impormasyon kasama ang kanilang katayuan sa pag-file, bilang ng mga dependents at impormasyon ng direktang deposito ng bangko.

Hindi ko pa nagsumite ng aking pagbabalik sa buwis para sa 2018 o 2019. Maaari pa ba akong makatanggap ng pagbabayad na epekto sa pang-ekonomiya?

Oo. Hinihimok ng IRS ang sinumang may obligasyon sa pag-file ng buwis na hindi pa nagsumite ng tax return para sa 2018 o 2019 upang mag-file sa lalong madaling panahon upang makatanggap sila ng pagbabayad na epekto sa pang-ekonomiya. Dapat isama ang mga nagbabayad ng buwis na direktang impormasyon sa pagbabangko sa pagbabalik.

Kailangan kong mag-file ng tax return. Gaano katagal magagamit ang mga pagbabayad sa epekto sa ekonomiya?

Para sa mga nag-aalala tungkol sa pagbisita sa isang propesyonal sa buwis o lokal na samahan ng komunidad upang makakuha ng tulong sa isang pagbabalik ng buwis, ang mga pagbabayad na epekto sa pang-ekonomiya ay magagamit sa buong natitirang bahagi ng 2020.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?

Ang IRS ay mag-post ng lahat ng mga pangunahing impormasyon sa IRS.gov/coronavirus sa sandaling ito ay magagamit.

Ang IRS ay may isang nabawasan na kawani sa maraming mga tanggapan nito ngunit nananatiling nakatuon sa pagtulong sa mga karapat-dapat na indibidwal na matanggap ang kanilang mga pagbabayad nang mabilis. Suriin para sa na-update na impormasyon sa IRS.gov/coronavirus sa halip na tumawag sa mga katulong sa IRS na tumutulong sa proseso ng pagbabalik ng 2019.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Filomena Mealy

Ang Filomena ay isang Relasyong Tagapamahala para sa Tax Outreach, Partnership at Education Branch ng Internal Revenue Service's. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng hindi buwis, mga samahan at asosasyon, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at makipag-usap sa mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot