Narito Kung Ano ang Kailangang Alam ng Mga Nagbabayad ng Buwis Tungkol sa Pagbawas sa Tanggapan sa Tahanan

 • Ang mga empleyado ay hindi karapat-dapat na i-claim ang pagbabawas sa tanggapan sa bahay.
 • Ang form sa tanggapan ng home office ay magagamit sa parehong mga may-ari ng bahay at rentahan.
 • Mayroong ilang mga gastos sa pagbabayad ng buwis na maaaring bawas. Kasama sa mga ito ang interes sa mortgage, seguro, mga utility, pag-aayos, pagpapanatili, pagbabawas at upa.

Ang pagbawas sa opisina ng bahay ay nagbibigay-daan sa mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis sa ibabawas ang ilang mga gastos sa bahay sa kanilang pagbabalik sa buwis. Sa mas maraming mga tao na nagtatrabaho mula sa bahay kaysa dati, ang ilang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring nagtataka kung maaari silang mag-claim ng pagbabawas ng opisina sa bahay nang mag-file sila ng kanilang 2020 tax return sa susunod na taon.

Narito ang ilang mga bagay upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na maunawaan ang pagbawas sa tanggapan ng bahay at kung maaari nilang maangkin ito:

 • Ang mga empleyado ay hindi karapat-dapat na i-claim ang pagbabawas sa tanggapan sa bahay.
 • Ang pagbabawas ng opisina sa bahay Paraan 8829 magagamit sa parehong mga may-ari ng bahay at renter.
 • Mayroong ilang mga gastos sa pagbabayad ng buwis na maaaring bawas. Kasama sa mga ito ang interes sa mortgage, seguro, mga utility, pag-aayos, pagpapanatili, pagbabawas at upa.
 • Kailangang matugunan ng mga nagbabayad ng buwis ang mga tukoy na kinakailangan upang maangkin ang mga gastos sa bahay bilang isang pagbabawas. Kahit na pagkatapos, ang maaaring maibawas na halaga ng mga ganitong uri ng mga gastos ay maaaring limitado.

Ang salitang "tahanan" para sa mga layunin ng pagbawas na ito:

 • May kasamang bahay, apartment, condominium, mobile home, boat o katulad na pag-aari.
 • Kasama rin ang mga istruktura sa pag-aari. Ito ay mga lugar tulad ng isang walang garahe na garahe, studio, kamalig o greenhouse.
 • Hindi kasama ang anumang bahagi ng ari-arian ng nagbabayad ng buwis na ginamit nang eksklusibo bilang isang hotel, motel, inn o katulad na negosyo.

Mayroong dalawang pangunahing mga kinakailangan para sa bahay ng nagbabayad ng buwis upang maging kwalipikado bilang isang pagbabawas:

 • Dapat mayroong eksklusibong paggamit ng isang bahagi ng bahay para sa regular na batayan. Halimbawa, ang isang nagbabayad ng buwis na gumagamit ng isang dagdag na silid upang patakbuhin ang kanilang negosyo ay maaaring kumuha lamang ng pagbabawas sa opisina ng bahay para lamang sa dagdag na silid hangga't ginagamit ito nang kapwa regular at eksklusibo sa negosyo.
 • Ang bahay ay dapat na punong lugar ng negosyo ng nagbabayad ng buwis. Maaari ring matugunan ng isang nagbabayad ng buwis ang kinakailangang ito kung ang mga aktibidad sa administratibo o pamamahala ay isinasagawa sa bahay at walang ibang lokasyon upang maisagawa ang mga tungkulin na ito. Samakatuwid, ang isang tao na nagsasagawa ng negosyo sa labas ng kanilang bahay ngunit gumagamit din ng kanilang tahanan upang magsagawa ng negosyo ay maaari pa ring maging karapat-dapat para sa isang pagbabawas sa opisina sa bahay.

Ang mga gastos na nauugnay sa isang hiwalay na istraktura na hindi nakadikit sa bahay ay magiging kwalipikado para sa pagbawas sa opisina ng bahay. Ito ay kwalipikado lamang kung ang istraktura ay ginagamit nang eksklusibo at regular para sa negosyo.

Ang mga nagbabayad ng buwis na kwalipikado ay maaaring pumili ng isa sa dalawang pamamaraan upang makalkula ang kanilang pagbawas sa gastos sa tanggapan sa bahay:

 1. Ang pinasimple na pagpipilian ay may rate na $ 5 isang parisukat na paa para sa paggamit ng negosyo sa bahay. Ang maximum na laki para sa pagpipiliang ito ay 300 square feet. Ang maximum na pagbabawas sa ilalim ng pamamaraang ito ay $ 1,500.
 2. Kapag ginagamit ang regular na pamamaraan, ang mga pagbabawas para sa isang tanggapan sa bahay ay batay sa porsyento ng bahay na nakatuon sa paggamit ng negosyo. Ang mga nagbabayad ng buwis na gumagamit ng isang buong silid o bahagi ng isang silid para sa pagsasagawa ng kanilang negosyo ay kailangang malaman ang porsyento ng bahay na ginagamit para sa mga aktibidad ng negosyo upang bawasan ang hindi tuwirang gastos. Ang mga direktang gastos ay ibabawas nang buo.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Filomena Mealy

Ang Filomena ay isang Relasyong Tagapamahala para sa Tax Outreach, Partnership at Education Branch ng Internal Revenue Service's. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng hindi buwis, mga samahan at asosasyon, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at makipag-usap sa mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot