Holiday of Purim Ipinagdiwang sa Israel at sa mundong Hudyo

  • Ang Purim ay isang oras ng kagalakan para sa mga Hudyo sa buong mundo.
  • Ang piyesta opisyal ng Purim ay nagdiriwang ng isang himala na nangyari sa panahon ng Bibliya.
  • Ang Purim sa taong ito ay nasa ilalim ng mga paghihigpit ng Corona na naglilimita sa mga pagtitipon.

Ang Hudaismo ay ang biblikal na relihiyon ng mga Hudyo na batay sa mga aral ng Bibliya ang Lumang Tipan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa Bundok Sinai. Sa tradisyong Hudyo mayroong tatlong pangunahing mga piyesta opisyal sa Paskuwa, Sukkot at Shevuot. Ginugunita ng Paskuwa ang Pag-alis ng mga Hudyo mula sa pagka-alipin kay Haring Pharoah sa Ehipto. Ginugunita ni Sukkot ang panahon ng apatnapung taon pagkatapos ng Paskuwa kung saan ang mga Hudyo ay nanirahan sa Ilang ng Sinai patungo sa lupain ng Israel. Ang Shavuot na nangangahulugang linggo ay ginugunita ang panahon ng oras ng pitong linggo sa pagitan ng Paskuwa at ang pagbibigay ng Sampung Utos sa Bundok Sinai.

Ang libingan ni Mardocheo at Esther sa Hamadan Iran.

Ang mga pantas ay nagdagdag ng dalawang karagdagang piyesta opisyal sa Jewish Calendar na Hannukah at Purim. Ginugunita ni Hannukah ang muling pagtatalaga ng pangalawang banal na templo sa Jerusalem at ang pag-iilaw ng Menorah na Candelabra sa templo na may purong langis. Ang piyesta opisyal ng Hanukah ay ipinagdiriwang sa loob ng walong araw kapag naiilawan sa labas ng mga tahanan ng mga Hudyo ang isang Menorah na may walong kandila. Sa Hanukah ipinakita ng mga Hudyo ang kanilang pagmamataas sa pagiging isang banal na bansa sa buong mundo. Purim ay isa pang piyesta opisyal na idinagdag sa Jewish Calendar na ipagdiriwang sa katapusan ng linggo.

Sa panahon ng pagkatapon ng mga Judiong mamamayan sa Babelonia mula sa Israel matapos ang pagkawasak ng kanilang templo ay nagkaroon ng pasiya ng isang masamang ministro ng emperyo ng Persia na si Haman na sa araw ng Purim ay mawawasak ng lahat ng mga Hudyo. Ang dekreto na ito ay kinansela ng magiting na pagsisikap ng pinuno ng bayang Judio na si Mardocheo at isang magiting na babaeng si Esther na tumagos sa kaharian ng Persia at naging isa sa mga asawa ng emperador na si Achashverosh. Si Queen Esther isang magandang babaeng minamahal ng Hari ay nakagambala sa mga plano ni Haman at sinenyasan si Haring Achashverosh upang baligtarin ang kanyang atas. Sa lugar ng mga Hudyo na pinatay, ang masamang ministro na si Haman at ang kanyang mga anak na lalaki ay nakabitin sa mga poste sa lungsod ng Shushan sa Persia Iran.

Ang kaugalian ng pagdiriwang ng piyesta opisyal ng Purim ay upang mabasa ang isang mahabang kuwento tungkol sa himala ng Purim na tinawag na Megillah ng Esther, upang magbigay ng mga pakete ng pagkain sa mga kaibigan, at upang magbigay ng kawanggawa sa mga mahihirap. Sa pagtatapos ng piyesta opisyal ay isang pagkain na tinatawag na Meal ng himala ng Purim kung saan kaugalian na malasing sa alak at inumin at maiugnay ang kwento ng himala ng Purim. Sa mga batang Purim ay nagsusuot ng mga costume na nauugnay sa mga tauhang kasangkot sa kaligtasan ng mga taong Hudyo sa pamamagitan ng himala ng Purim. Ang holiday ay para sa isang araw. Sa Jerusalem ang piyesta opisyal ay ipinagdiriwang makalipas ang isang araw kaysa sa buong Israel sapagkat ito ay isang may pader na lungsod.

Yudi Edelstein Ministro ng Pangkalusugan sa Israel ay ipahayag ngayong gabi ang mga paghihigpit ng Corona para sa pagdiriwang ng Purim. Noong nakaraang taon ay biglang dumating si Corona Pandemic sa oras ng Purim at nagdulot ng maraming sakit sa mga tao.

Ang mensahe ng Purim ay ang Hudaismo at ang bansa ng Israel ay makakaligtas sa kanilang pagkatapon hanggang sa oras ng pagdating ng Mesiyas. Pinili ng Diyos ang mga bayang Hudyo bilang isang partikular na pamilya sa kasaysayan ng tao sa mundo upang maging para sa kanya ang mga kinatawan ng Torah, ang limang aklat ni Moises. Sa pamamagitan ng pagtalima ng mga batas ng Torah ang bansang Hudyo ay nakaligtas hanggang ngayon.

Ngayong taon dahil sa Corona Pandemic ang mga pagdiriwang sa Israel ay malilimitahan sa maliliit na mga kongregasyon. Noong nakaraang taon nang dumating ang Corona virus sa Israel ay ipinagdiriwang ang piyesta opisyal ng Purim nang ang mga pagtitipong ito ay naging mga sisidlan para sa pagkalat ng virus. Ang mga relihiyosong lungsod tulad ng Bnei Brak ay nahawahan mula sa virus na higit pa sa ibang mga lungsod sa bansa, hihiling ng Ministro ng Kalusugan na si Yudi Edelstein ang isang curfew mula 8 PM hanggang 5AM sa tatlong araw ng pagdiriwang ng piyesta opisyal. Inaasahan na maraming iligal na pagdiriwang sa mga pamayanang Ultra-Orthodox na kung saan sa buong Pandemic ay mahirap kontrolin.

Apat na milyong mga taga-Israel ang nabakunahan na halos kalahati ng populasyon ng mga Hudyo. Ginagawa ang pagsasaliksik sa iba't ibang lugar sa Israel sa iba pang mga posibleng solusyon sa medikal para sa pagtatapos ng Corona Pandemik. Sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga gamot at bakuna ang Corona Pandemic ay magtatapos kung saan hindi na kinakailangan upang magkaroon ng mga lockdown at magsuot ng mga takip sa mukha.

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang mga libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang samahang pangkawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay maibabawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot