Mga Saklaw ng Kita para sa Pagtukoy sa Pagbabago ng Pagiging Karapat-dapat ng IRA para sa 2021

  • Para sa solong mga nagbabayad ng buwis na sakop ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho, ang saklaw ng phase-out ay $ 66,000 hanggang $ 76,000, mula $ 65,000 hanggang $ 75,000.
  • Para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file, kung saan ang asawa na gumagawa ng kontribusyon sa IRA ay sakop ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho, ang saklaw ng phase-out ay $ 105,000 hanggang $ 125,000, mula $ 104,000 hanggang $ 124,000.
  • Para sa isang nag-aambag ng IRA na hindi saklaw ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho at kasal sa isang tao na sakop, ang pagbawas ay natapos kung ang kita ng mag-asawa ay nasa pagitan ng $ 198,000 at $ 208,000, mula sa $ 196,000 at $ 206,000.

Inihayag ng Serbisyo sa Panloob na Kita na nagkakahalaga ng mga pagsasaayos ng pamumuhay na nakakaapekto sa mga limitasyon sa dolyar para sa mga plano sa pensiyon at iba pang mga item na nauugnay sa pagretiro para sa taong buwis 2021 noong Pansinin 2020-79, nai-post ngayon sa IRS.gov.

Mga highlight ng mga pagbabago para sa 2021

Ang saklaw ng kita para sa pagtukoy ng pagiging karapat-dapat upang makapagbawas ng mga kontribusyon sa tradisyonal na Mga Indibidwal na Pag-aayos ng Indibidwal (IRA), upang magbigay ng kontribusyon sa Roth IRAs at i-claim ang Credit ng Saver lahat ay tumaas para sa 2021.

Maaaring ibawas ng mga nagbabayad ng buwis ang mga kontribusyon sa isang tradisyonal na IRA kung natutugunan nila ang ilang mga kundisyon. Kung sa loob ng taon alinman sa nagbabayad ng buwis o ang kanyang asawa ay sakop ng isang plano sa pagreretiro sa trabaho, ang pagbawas ay maaaring mabawasan, o i-phase out, hanggang sa matanggal ito, depende sa status ng pag-file at kita. (Kung ang nagbabayad ng buwis o ang kanyang asawa ay hindi sakop ng isang plano sa pagreretiro sa trabaho, ang mga phase-out ng pagbawas ay hindi nalalapat.) Narito ang mga saklaw na phase-out para sa 2021:

  • Para sa solong mga nagbabayad ng buwis na sakop ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho, ang saklaw ng phase-out ay $ 66,000 hanggang $ 76,000, mula $ 65,000 hanggang $ 75,000.
  • Para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file, kung saan ang asawa na gumagawa ng kontribusyon sa IRA ay sakop ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho, ang saklaw ng phase-out ay $ 105,000 hanggang $ 125,000, mula $ 104,000 hanggang $ 124,000.
  • Para sa isang nag-aambag ng IRA na hindi saklaw ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho at kasal sa isang tao na sakop, ang pagbawas ay natapos kung ang kita ng mag-asawa ay nasa pagitan ng $ 198,000 at $ 208,000, mula sa $ 196,000 at $ 206,000.
  • Para sa isang may-asawa na indibidwal na naghahain ng isang hiwalay na pagbabalik na saklaw ng isang plano sa pagretiro sa lugar ng trabaho, ang saklaw na phase-out ay hindi napapailalim sa isang taunang pagsasaayos ng cost-of-living at mananatiling $ 0 hanggang $ 10,000.
  • Ang saklaw na phase-out ng kita para sa mga nagbabayad ng buwis na nagbibigay ng mga kontribusyon sa isang Roth IRA ay $ 125,000 hanggang $ 140,000 para sa mga walang asawa at pinuno ng sambahayan, mula $ 124,000 hanggang $ 139,000. Para sa mga mag-asawa na magkasamang pagsasampa, ang saklaw na phase-out ng kita ay $ 198,000 hanggang $ 208,000, mula $ 196,000 hanggang $ 206,000. Ang saklaw ng phase-out para sa isang may-asawa na indibidwal na naghahain ng hiwalay na pagbabalik na nagbibigay ng mga kontribusyon sa isang Roth IRA ay hindi napapailalim sa isang taunang pagsasaayos ng gastos sa pamumuhay at mananatiling $ 0 hanggang $ 10,000.
  • Ang limitasyon sa kita para sa Saver's Credit (kilala rin bilang Retire Savings Contributions Credit) para sa mga manggagawa na mababa at katamtaman ang kita ay $ 66,000 para sa mga mag-asawa na magkasamang nag-file, mula sa $ 65,000; $ 49,500 para sa mga pinuno ng sambahayan, mula $ 48,750; at $ 33,000 para sa mga walang asawa at indibidwal na may asawa na hiwalay na nag-file, mula sa $ 32,500.

Ang mga pangunahing limitasyon sa kontribusyon ng empleyado ay mananatiling hindi nagbabago

Ang limitasyon sa mga kontribusyon ng mga empleyado na lumahok sa 401 (k), 403 (b), karamihan sa 457 na mga plano, at ang Thrift Savings Plan ng pamahalaang federal ay nananatiling hindi nabago sa $ 19,500.

Ang limitasyon sa kontribusyon ng catch-up para sa mga empleyado na may edad na 50 pataas na lumahok sa mga planong ito ay mananatiling hindi nabago sa $ 6,500.

Ang limitasyon patungkol sa SIMPLE na mga account sa pagreretiro ay nananatiling hindi nabago sa $ 13,500.

Ang limitasyon sa taunang mga kontribusyon sa isang IRA ay mananatiling hindi nababago sa $ 6,000. Ang karagdagang limitasyon sa kontribusyon ng catch-up para sa mga indibidwal na may edad na 50 pataas ay hindi napapailalim sa isang taunang pagsasaayos ng cost-of-living at mananatiling $ 1,000.

Ang mga detalye sa mga ito at iba pang mga pagsasaayos na nagkakahalaga ng halaga ng pamumuhay para sa 2021 ay nasa Pansinin 2020-79, magagamit sa IRS.gov.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot