Boluntaryong Pagbubunyag ng VAT sa Dubai - Mga Dapat Malaman

  • Ang VAT Voluntary Disclosure ay isang form na ibinigay ng Federal Tax Authority.
  • Pinapayagan nitong abisuhan ang mga nagbabayad ng buwis at negosyante sa Dubai sa mga awtoridad sakaling magkaroon ng anumang pagkakamali sa tax return o refund.
  • Pagdating sa kusang pagsisiwalat ng VAT, mayroong dalawang uri ng mga parusa.

Ang boluntaryong pagsisiwalat ay napunan sa kaso kung saan ang nagbabayad ng buwis ay gumawa ng isang error sa mga papel sa buwis tulad ng pagtatasa sa buwis, pagbabalik sa buwis, pag-refund ng buwis, atbp. Ang nagbabayad ng buwis ay dapat na ipagbigay-alam sa mga awtoridad sa error sa sandaling malaman niya ang mga naturang pagkukulang sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang kusang-loob pagsisiwalat.

Ang bawat error ay nangangailangan ng iba't ibang pagsasaalang-alang tungkol sa kusang pagsasara. Nakatutulong ang artikulong ito kapag mayroon lamang isang error na 'one-off' sa VAT. Gayunpaman, sa kaso ng iba't ibang mga pagkakamali, maaaring maging sulit-habang kumuha ng propesyonal na tulong bago gumawa ng anumang mga kusang pagsisiwalat. Tutulungan ka nitong gawin ang prosesong ito na maayos, kung saan ang lahat ng mga potensyal na katanungan ay matutugunan.

Nagbibigay ang nagbabayad ng buwis ng form na nakalakip sa lahat ng kinakailangang mga dokumento sa FTA para sa anumang mga pagbabago na magagawa sa buwis na babayaran o pagbabalik.

Ano ang Boluntaryong Pagbubunyag ng VAT?

Ang VAT Voluntary Disclosure ay isang form na ibinigay ng Federal Tax Authority. Pinapayagan nitong abisuhan ang mga nagbabayad ng buwis at negosyante sa Dubai sa mga awtoridad sakaling magkaroon ng anumang pagkakamali sa tax return o refund. Nagbibigay ng nagbabayad ng buwis ang form na nakalakip sa lahat ng kinakailangang mga dokumento sa FTA para sa anumang mga pagbabagong magagawa sa buwis na babayaran o pagbabalik.

Pangunahing pamantayan para sa pagpuno ng boluntaryong pagsisiwalat ng VAT sa Dubai

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangunahing pamantayan ng pag-file para sa boluntaryong pagbubunyag ng VAT sa Dubai.

Maling ulat sa buwis:

Kung nalaman ng nagbabayad ng buwis sa paglaon na ang pagbabalik ng buwis na isinumite ng FTA sa kanya ay hindi tama, na nagresulta sa maling pagkalkula ng mababayaran na buwis, dapat siyang mag-file ng isang kusang pagsisiwalat upang maitama ang error. Ang benchmark ay itinatago sa pagkakaiba ng 10,000 AED, ibig sabihin, ang pagkalkula ng babayaran na buwis ay mas mababa kaysa sa dapat na higit sa 10,000 AED.

Maling bayad sa buwis:

Kung natuklasan ng nagbabayad ng buwis na ang aplikasyon ng pondo sa buwis na isinumite sa FTA ay hindi wasto, na nagresulta sa pagkalkula ng halaga ng refund na higit pa sa dapat noon, dapat siyang maghain ng boluntaryong pagsisiwalat.

Ang nagbabayad ng buwis ay dapat ding mag-file ng boluntaryong pagsisiwalat kung nalaman niya na ang kanyang aplikasyon sa buwis ay hindi tama, na nagresulta sa pagkalkula ng halaga ng refund na mas mababa kaysa sa dapat noon.

Bayaran ng buwis:

Kung may kamalayan ang nagbabayad ng buwis na ang kanyang pagbabalik sa buwis na isinumite ng FTA sa kanya ay hindi tama, na kalaunan ay nagresulta sa isang pagkalkula ng higit na mababayaran ng buwis kaysa sa dapat noon, dapat siyang magsampa ng isang kusang pagsisiwalat.

Mahalaga na suriin ng nagbabayad ng buwis ang pagkakaiba-iba kung nais niya ng pagwawasto. Kung ang pagkakaiba-iba ay mas mababa sa 10,000 AED, pagkatapos ay makakagawa siya ng mga pagsasaayos sa kasunod na panahon, ngunit kung ang pagkakaiba ay higit sa 10,000 AED, dapat siyang magsumite ng kusang-loob na pagsisiwalat upang gumawa ng mga pagwawasto.

Kapag nag-file para sa boluntaryong pagsisiwalat ng VAT sa UAE, maraming mga dokumento ang kinakailangang isumite kasama ang form ng boluntaryong pagsisiwalat upang suportahan ang pag-angkin. Ang isang mas lundo na diskarte ay ang pag-upa ng mga serbisyo ng mga kumpanyang nag-aalok ng pinakamahusay na pagkonsulta sa VAT sa Dubai, dahil maaari ka nilang matulungan sa pagtitipon ng mga dokumento upang ipaliwanag at suportahan ang mga detalye ng mga pagkakamali sa buwis kasama ang isang pormal na liham na nagsasaad ng dahilan sa likod ng pagsumite ng kusang-loob na pagsisiwalat.

* Palaging tandaan na ang boluntaryong pagsisiwalat ay dapat na isampa sa loob ng 20 araw na may pasok mula sa pagtuklas ng error upang maiwasan ang mga parusa.

Kung nalaman ng nagbabayad ng buwis sa paglaon na ang pagbabalik ng buwis na isinumite ng FTA sa kanya ay hindi tama, na nagresulta sa maling pagkalkula ng mababayaran na buwis, dapat siyang mag-file ng isang kusang pagsisiwalat upang maitama ang error.

Mga parusa na kasangkot sa pagsumite ng isang kusang pagsisiwalat

Pagdating sa kusang pagsisiwalat ng VAT, mayroong dalawang uri ng mga parusa. Mayroong isang nakapirming parusa na 3,000 AED para sa unang pag-file, at pangalawa o paulit-ulit na pagsusumite, ang parusa ay maaaring umabot sa 5,000 AED o higit pa. Ang pangalawang uri ay tinatawag na parusa na batay sa porsyento. Nalalapat ito sa halagang hindi nabayaran sa awtoridad dahil sa isang error. Saklaw ito mula 5 porsyento hanggang 50 porsyento.

Ang mga parusa sa FTA ay batay sa isang porsyento tulad ng sumusunod:

  • Kung ang boluntaryong pagsisiwalat ay isinampa sa harap ng auditor ng buwis bago ang abiso mula sa awtoridad, kung gayon ang isang 5 porsyento na halaga ng buwis ay sinisingil bilang isang parusa, na hindi pa isiniwalat bago.
  • Kung ang boluntaryong pagsisiwalat ay naihain pagkatapos ng abiso mula sa mga awtoridad, ngunit hindi pa nasisimulan ang pag-audit sa buwis, kung gayon 30 porsyento ng hindi nabayarang halaga ng buwis ay sisingilin bilang isang parusa.
  • Kung ang boluntaryong pagsisiwalat ay isinumite pagkatapos ng abiso ng mga awtoridad at pag-audit pagkatapos ng buwis, kung gayon 50 porsyento ng hindi bayad na halaga ng buwis ay sisingilin bilang isang parusa.

Ito ang ilan sa mga pangunahing detalye na nauugnay sa VAT Voluntary Disclosure sa Dubai. Kapag nag-file ng boluntaryong pagsisiwalat sakaling may anumang error, makakatulong sa iyo ang mga detalyeng ito na gawin ito nang maayos.

Kung mayroon ka pa ring ilang mga pag-aalinlangan at hindi kumpiyansa tungkol sa paggawa nito nang personal, maaari mo ring isaalang-alang ang mga kumpanyang nag-aalok ng pinakamahusay na pagkonsulta sa VAT sa Dubai upang maisagawa ang prosesong ito nang may kawastuhan.

Gumawa ng mga pag-iingat na hakbang bilang isang maliit na pagkakaiba sa iyong patunay na gagawing hindi wasto ang boluntaryong pagsisiwalat.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

louis rolen

Ako si Louis Rolen na isang blogger at manunulat ng nilalaman, nakabuo ako ng malaking interes sa e-learning, edukasyon, edukasyon sa bata, negosyo, teknolohiya, kaganapan, kalusugan, at pag-unlad. Regular akong sumulat sa maraming iba't ibang mga paksa at namamahala ng iba't ibang mga blog.

Mag-iwan ng Sagot