Yenilenmiş Tıbbi Ekipman Pazarına Yönelik Artan Mikro Hastane Sağlık Tesislerinin Sayısı

Yenilenmiş tıbbi ekipman ve aksesuar pazarının, tahmin döneminde, yani 2021 - 2029'da kayda değer bir YBBO'da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Sağlık tesislerinin sayısının artması, büyümeyi desteklemesi beklenen ana faktörlerden biridir. Büyüyen hasta havuzu, yenilenmiş tıbbi cihazların satın alınma kolaylığı ve teşhis ekipmanına yönelik artan talep, pazarın büyümesini sağlıyor.

Büyüyen hasta havuzu, yenilenmiş tıbbi cihazların satın alınma kolaylığı ve teşhis ekipmanına yönelik artan talep, pazarın büyümesini sağlıyor.

Research Nester, “Yenilenmiş Tıbbi Ekipman ve Aksesuar Pazarı: Ekipman tipi, uygulama, son kullanıcı ve bölgeye göre pazar segmentasyonu açısından küresel yenilenmiş tıbbi ekipman ve aksesuar pazarına ayrıntılı bir genel bakış sunan Global Talep Analizi ve Fırsat Görünümü 2029 ”.

Ayrıca, derinlemesine analiz için rapor, sektör büyüme göstergelerini, kısıtlamaları, arz ve talep riskini ve pazarın büyümesiyle ilişkili mevcut ve gelecekteki piyasa eğilimleri hakkında ayrıntılı tartışmayı kapsıyor.

Özel Örnek Rapor Alın

Pazar, ekipman türüne göre tıbbi ve tanısal görüntüleme, hasta monitörleri, cerrahi, akut ve yoğun bakım, kardiyovasküler, nöroloji ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır ve bunların dışında tıbbi ve tanısal görüntüleme segmentinin en büyük pazarı işgal etmesi öngörülmektedir. 2029'un sonunda paylaşın.

Segmentin büyümesi, sektörün önde gelen kullanımına atfedilebilir. tanısal görüntüleme ekipmanı Birçok tıbbi uygulamada, çünkü bu ekipmanlar çok sayıda hastalığın doğru şekilde tanımlanmasında oldukça etkilidir. Ayrıca, kritik hastalıkların erken teşhisi için bireyler arasında artan ihtiyacın da önümüzdeki yıllarda segmentin büyümesini artıracağı tahmin edilmektedir.

Hastanelerin uygun maliyetli tedavi sağlamasına ve genel işletme maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyan bu ekipmanı kullanmanın yüksek maliyet etkinliğinin de pazar büyümesini hızlandıracağı öngörülüyor.

Küresel yenilenmiş tıbbi ekipman ve aksesuar pazarı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika bölgesi dahil olmak üzere beş ana bölgeye ayrılmıştır. 2021'de Kuzey Amerika'daki pazarın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından sağlık sektörüne yapılan yatırımların artmasıyla en büyük pazar payına sahip olduğu değerlendiriliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Amerika Birleşik Devletleri 2018'de toplam sağlık harcamaları açısından lider oldu ve toplam GSYİH payının% 16.9'unu ayırdı. Ek olarak, 2030'a kadar OECD ülkelerindeki sağlık harcamaları GSYİH'nın% 10.2'sine ulaşacak.

Artan sayıdaki mikro hastane ve sağlık tesisleri arasında bütçelerini düşürme ihtiyacı ile desteklenen, yenilenmiş tıbbi ekipman ve aksesuarlara olan talebin tahmin döneminde aniden yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, hastanelerin uygun maliyetli tedavi sağlamasına ve genel operasyonel maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyan bu ekipmanı kullanmanın yüksek maliyet etkinliğinin de pazar büyümesini hızlandıracağı öngörülmektedir.

Bununla birlikte, kullanılan cihazlarla ilgili olumsuz algının pazarın büyümesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

Bu rapor aynı zamanda, General Electric Company (NYSE: GE), Avante Health Solutions, Siemens Healthcare GmbH (ETR: SHL) şirket profillerini içeren küresel yenilenmiş tıbbi ekipman ve aksesuar pazarının bazı önemli oyuncularının mevcut rekabet senaryosunu da sunmaktadır. Koninklijke Phillips NV (AMS: PHIA), EVERX, Soma Tech Intl., Hilditch Group Ltd, Canon Medical Systems Ltd., Block Imaging International Inc. ve US Med-Equip, Inc.

Özel Örnek Rapor Alın

Perter Taylor

Perter Taylor Columbia'dan mezun oldu. İngiltere'de büyüdü ama okuldan sonra ABD'ye taşındı. Perter, teknoloji meraklısı bir insan oldu. Her zaman Teknoloji dünyasına yeni gelenleri tanımakla ilgilenmektedir. Perter bir teknoloji yazarıdır. Teknoloji meraklısı bir yazar ile birlikte, O bir gıda aşığı ve yalnız gezgin.
https://researchnester.com